BRUSSEL, KB : 15642-51

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 15642-51
IdTDRA000000003897
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d27a9848-6e1c-42b8-9571-1c0575457a9a
Deletedno
Relation Count 32
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000010
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000010
Display Name
Relation IdRELA000000078876
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011924
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011924
Display Namevermoedelijk Brabant
Relation IdRELA000000078896
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000078895
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005299
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005299
Display NameHulthem, Karel van
Relation IdRELA000000078894
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has watermerk
Typewatermerk
IdWATM000000000446
Pathdomain/watermerken/WATM000000000446
Display Name
Relation IdRELA000000078875
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003302
Pathdomain/documents/DOCU000000003302
Display NameBelgisch museum voor de Nederduitsche taal- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands / uitg. door J.F. Willems
Relation IdRELA000000078891
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002016
Pathdomain/documents/DOCU000000002016
Display NameDeux erreurs dans l'édition du Lucidaire moyen-néerlandais / S. Schreiber
Relation IdRELA000000078890
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003374
Pathdomain/documents/DOCU000000003374
Display NameFarbentracht / Seelmann
Relation IdRELA000000078892
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001173
Pathdomain/documents/DOCU000000001173
Display NameHandschrift Koninklijke Bibliotheek Brussel 15642-51 / Yvonne op de Beek, Andrea Bode
Relation IdRELA000000078888
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006405
Pathdomain/documents/DOCU000000006405
Display NameLucidarius : de Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie / Nolanda Klunder
Relation IdRELA000000078893
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001233
Pathdomain/documents/DOCU000000001233
Display NameMiddelnederlandse Lucidariusboeken / R.Th.M. van Dijk
Relation IdRELA000000078889
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000752
Pathdomain/documents/DOCU000000000752
Display NameOudvlaemsche gedichten der XIIe, XIIIe en XIVe eeuwen / uitgeg. door Ph. Blommaert
Relation IdRELA000000078887
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000055
Pathdomain/locations/LOCA000000000055
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000078882
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000006405
Pathdomain/documents/DOCU000000006405
Display NameLucidarius : de Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie / Nolanda Klunder
Relation IdRELA000000078886
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000848
Pathdomain/documents/DOCU000000000848
Display NameMittelhochdeutsche, mittelniederdeutsche und mittelniederländische Minnereden : Verzeichnis der Handschriften und Drucke / Tilo Brandis
Relation IdRELA000000078885
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005372
Pathdomain/documents/DOCU000000005372
Display NameOnsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche : codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000078884
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000079
Pathdomain/documents/DOCU000000000079
Display NameRepertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000078883
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000006228
Pathdomain/teksten/TEXT000000006228
Display NameAugustynken van Dordt: De schepping
Relation IdRELA000000251121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007038
Pathdomain/teksten/TEXT000000007038
Display NameAugustynken van Dordt: Sint Jans evangelie
Relation IdRELA000000254948
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007041
Pathdomain/teksten/TEXT000000007041
Display NameAugustynken van Dordt: Van den scepe
Relation IdRELA000000254963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016494
Pathdomain/teksten/TEXT000000016494
Display NameDe Dietsche Lucidarius
Relation IdRELA000000288958
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005307
Pathdomain/teksten/TEXT000000005307
Display NameExcerpten uit Jacob van Maerlant: Spiegel historiael, Eerste Partie, Boek VIII, kap.34-kap.77
Relation IdRELA000000246944
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005155
Pathdomain/teksten/TEXT000000005155
Display NameHeinric van Aken: Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen
Relation IdRELA000000246074
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016498
Pathdomain/teksten/TEXT000000016498
Display NameJan de Weert: Nieuwe doctrinael
Relation IdRELA000000288974
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020274
Pathdomain/teksten/TEXT000000020274
Display NameSproke : Van VI vaerwen ende XII outheyden
Relation IdRELA000000301982
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018764
Pathdomain/teksten/TEXT000000018764
Display NameSproke : Van den viere vingheren ende van den dume
Relation IdRELA000000296136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008135
Pathdomain/teksten/TEXT000000008135
Display NameSproke: Vanden ABC vele abuse der weerelt
Relation IdRELA000000259174
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers