BRUSSEL, KB : 15624-41

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 15624-41
IdTDRA000000003896
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4dc170e6-2aab-4bd2-bc5c-ec18a91a63bf
Deletedno
Relation Count 43
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000078851
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011455
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011455
Display NameVlaanderen
Relation IdRELA000000078874
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000008046
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008046
Display NameJohannes de Altre
Relation IdRELA000000078873
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000078872
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013572
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013572
Display NameGodefridus Leoniis, Mechelen
Relation IdRELA000000078869
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006404
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006404
Display NameHeber, Richard
Relation IdRELA000000078870
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005299
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005299
Display NameHulthem, Karel van
Relation IdRELA000000078871
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000434
Pathdomain/documents/DOCU000000000434
Display Name'Den mensche te bekennen bi vele tekenen' : het Middelnederlands prozatraktaatje over fysiognomie en zijn bron / Willy L. Braekman
Relation IdRELA000000078860
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000876
Pathdomain/documents/DOCU000000000876
Display NameBoec van medicinen in Dietsche : een Middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur / door W.F. Daems
Relation IdRELA000000078861
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002445
Pathdomain/documents/DOCU000000002445
Display NameDe "Liber magistri Avicenne" en de "Herbarijs" : Middelnederlandse handschriften uit de XIVe eeuw : (Ms. 15624-15641 Kon. Bibliotheek te Brussel) / uitgeg. en gekommentariëerd door L.J. Vandewiele
Relation IdRELA000000078865
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001192
Pathdomain/documents/DOCU000000001192
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen van het Antidotarium Nicolai / [door] Willem F. Daems
Relation IdRELA000000078864
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002450
Pathdomain/documents/DOCU000000002450
Display NameDit siin .24. tekene der doot die Ypocras met hem dede graven: een Middelnederlands traktaat uit de XIVe eeuw / L.J. Vandewiele
Relation IdRELA000000078866
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001002
Pathdomain/documents/DOCU000000001002
Display NameEen nieuw Mengeldicht uit de School van Hadewijch / [door] R. Lievens
Relation IdRELA000000078862
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001137
Pathdomain/documents/DOCU000000001137
Display NameFünf mittelniederländische Uebersetzungen des 'Antidotarium Nicolai'. Untersuchungen zum pharmazeutischen Fachschrifttum der mittelalterlichen Niederlande / Willy L. Braekman, Gundolf Keil
Relation IdRELA000000078863
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005542
Pathdomain/documents/DOCU000000005542
Display NameHetchirurgijnsboek van Jan van Aalter. Over schaalvergroting en nieuwe toepassingen bij de productie en vormgeving van het handgeschreven boek in de veertiende eeuw / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000078867
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000051
Pathdomain/locations/LOCA000000000051
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000078857
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000078858
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000079
Pathdomain/documents/DOCU000000000079
Display NameRepertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000078859
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000005345
Pathdomain/teksten/TEXT000000005345
Display NameDe natuurkunde van het geheelal
Relation IdRELA000000247135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007238
Pathdomain/teksten/TEXT000000007238
Display NameDen mensche te bekennen bi vele tekenen
Relation IdRELA000000255771
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007257
Pathdomain/teksten/TEXT000000007257
Display NameDer mannen ende vrouwen heimelijcheit
Relation IdRELA000000255832
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007231
Pathdomain/teksten/TEXT000000007231
Display NameDie boec van den vier complexien
Relation IdRELA000000255750
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007228
Pathdomain/teksten/TEXT000000007228
Display NameDoodstekens
Relation IdRELA000000255735
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005037
Pathdomain/teksten/TEXT000000005037
Display NameExcerpt (gezondheidsleer) uit Jacob van Maerlant: Heimelicheit der heimelicheden (vs.955-1438)
Relation IdRELA000000245471
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005172
Pathdomain/teksten/TEXT000000005172
Display NameExcerpten uit Jacob van Maerlant: Der naturen bloeme (uit Boek I-VIII)
Relation IdRELA000000246155
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007215
Pathdomain/teksten/TEXT000000007215
Display NameFacies hippocratica
Relation IdRELA000000255686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032918
Pathdomain/teksten/TEXT000000032918
Display NameGedicht over de minne Gods
Relation IdRELA000000355612
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007261
Pathdomain/teksten/TEXT000000007261
Display NameHerbarijs
Relation IdRELA000000255848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007256
Pathdomain/teksten/TEXT000000007256
Display NameJan Yperman: Boec van medicine
Relation IdRELA000000255827
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007262
Pathdomain/teksten/TEXT000000007262
Display NameJan Yperman: Chirurgie
Relation IdRELA000000255852
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007229
Pathdomain/teksten/TEXT000000007229
Display NameLeringe van orinen
Relation IdRELA000000255739
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007230
Pathdomain/teksten/TEXT000000007230
Display NameMedisch handboek (=Liber magistri Avicenne)
Relation IdRELA000000255743
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007219
Pathdomain/teksten/TEXT000000007219
Display NameMnl. vertaling van het Antidotarium Nicolai
Relation IdRELA000000255701
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007260
Pathdomain/teksten/TEXT000000007260
Display NameMystiek gedicht
Relation IdRELA000000255845
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007214
Pathdomain/teksten/TEXT000000007214
Display NameRecepten voor alcohol (alchemistisch), wijn, medicinale waters, oliën en cosmetica
Relation IdRELA000000255677
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007259
Pathdomain/teksten/TEXT000000007259
Display NameTraktaat over chiromantie (handwaarzeggerij)
Relation IdRELA000000255841
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers