BRUSSEL, KB : 11231-36

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 11231-36
IdTDRA000000003829
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/0f99d393-6157-4dbb-b819-b211f8386f68
Deletedno
Relation Count 64
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000077803
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000005160
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005160
Display NameMaastricht, Tertiarissen S. Andreas & S. Barbara /Maagdendriesch
Relation IdRELA000000077825
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000006536
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006536
Display NameBrussel, Comité de la caisse de religion
Relation IdRELA000000077822
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000077824
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005160
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005160
Display NameMaastricht, Tertiarissen S. Andreas & S. Barbara /Maagdendriesch
Relation IdRELA000000077821
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002624
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002624
Display NameParijs, Bibliothèque nationale de France
Relation IdRELA000000077823
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001191
Pathdomain/documents/DOCU000000001191
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen van Ekbert van Schönau's 'Sermo de vita et passione Jesu Christi' / Theo Coun
Relation IdRELA000000077818
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006321
Pathdomain/documents/DOCU000000006321
Display NameEen brief uit den hemel : Nederlandsche en andere versies van den Christusbrief / uitgegeven en toegelicht door J. Gessler
Relation IdRELA000000077820
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003263
Pathdomain/documents/DOCU000000003263
Display NameOver het Ave mundi salutare, in het Diets / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000077819
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000893
Pathdomain/documents/DOCU000000000893
Display NameOver middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament : bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling / C.H. Ebbinge Wubben
Relation IdRELA000000077817
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000065
Pathdomain/locations/LOCA000000000065
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000077811
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000077813
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000052
Pathdomain/documents/DOCU000000000052
Display NameDe godsvrucht in de Nederlanden : naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw / door Maria Meertens
Relation IdRELA000000077814
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000077816
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000203
Pathdomain/documents/DOCU000000000203
Display NameTentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen : catalogus / [samenst.: J. Deschamps]
Relation IdRELA000000077815
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000094
Pathdomain/documents/DOCU000000000094
Display NameÉcriture sainte et liturgie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000077812
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000004288
Pathdomain/teksten/TEXT000000004288
Display NameBegin evangelie van Johannes
Relation IdRELA000000242382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003900
Pathdomain/teksten/TEXT000000003900
Display NameBijbelexcerpten (Sir. 47, 2-13 en 1Kon. 26, 9-11)
Relation IdRELA000000240867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020821
Pathdomain/teksten/TEXT000000020821
Display NameBrief over het onderhouden van de zondagsrust
Relation IdRELA000000304026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041822
Pathdomain/teksten/TEXT000000041822
Display NameBrief van Keizer karel, met afwijkend gebed
Relation IdRELA000000386235
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041217
Pathdomain/teksten/TEXT000000041217
Display NameDe confiteor
Relation IdRELA000000384182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027947
Pathdomain/teksten/TEXT000000027947
Display NameDicta op naam van de abten Johannes en Abraham
Relation IdRELA000000334648
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009847
Pathdomain/teksten/TEXT000000009847
Display NameDicta van Augustinus
Relation IdRELA000000265217
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014268
Pathdomain/teksten/TEXT000000014268
Display NameDie dorne croene ons heeren
Relation IdRELA000000281713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006720
Pathdomain/teksten/TEXT000000006720
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae, I,3, 4, 9, 11-16; Noordnederl. redactie
Relation IdRELA000000253714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032503
Pathdomain/teksten/TEXT000000032503
Display NameGebed op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000354026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039117
Pathdomain/teksten/TEXT000000039117
Display NameGebed over de tien deugden van S. Maia
Relation IdRELA000000377241
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014479
Pathdomain/teksten/TEXT000000014479
Display NameGebed over het lijden van Jezus, geopenbaard aan paus Silvester
Relation IdRELA000000282284
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019833
Pathdomain/teksten/TEXT000000019833
Display NameGebed tegen de pest
Relation IdRELA000000300131
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032506
Pathdomain/teksten/TEXT000000032506
Display NameGebed tegen de pest op naam van paus Clement
Relation IdRELA000000354039
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010002
Pathdomain/teksten/TEXT000000010002
Display NameGebed tot Christus van Augustinus (O lieve heer Jhesu Criste, ic dancke di dat ic inden kersten gelove ben)
Relation IdRELA000000265856
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027715
Pathdomain/teksten/TEXT000000027715
Display NameGebed tot Johannes de Evangelist
Relation IdRELA000000333660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026560
Pathdomain/teksten/TEXT000000026560
Display NameGedicht op Christus aan het Kruis
Relation IdRELA000000329014
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017012
Pathdomain/teksten/TEXT000000017012
Display NameGedicht over gehoorzaamheid en nederigheid
Relation IdRELA000000290563
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014287
Pathdomain/teksten/TEXT000000014287
Display NameGulden litanie
Relation IdRELA000000281764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017010
Pathdomain/teksten/TEXT000000017010
Display NameHeilicheit en leecht niet inden schijn
Relation IdRELA000000290556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003718
Pathdomain/teksten/TEXT000000003718
Display NameHooglied uit de bijbelvertaling van 1360 met commentaar
Relation IdRELA000000239815
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004241
Pathdomain/teksten/TEXT000000004241
Display NameKlaagliederen van Jeremia, gevolgd door passages uit Ezechiël en Jonas
Relation IdRELA000000242136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036588
Pathdomain/teksten/TEXT000000036588
Display NameLegende van S. Victoria
Relation IdRELA000000369438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024146
Pathdomain/teksten/TEXT000000024146
Display NameLied gewijd aan God en de heilige Hieronymus, op de wijs van Ic weet een vrouken wel bereyt
Relation IdRELA000000317361
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024257
Pathdomain/teksten/TEXT000000024257
Display NameLied gewijd aan de H.Hieronymus
Relation IdRELA000000317920
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024144
Pathdomain/teksten/TEXT000000024144
Display NameLied over Jezus
Relation IdRELA000000317352
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007953
Pathdomain/teksten/TEXT000000007953
Display NameMnl. gebed bestaand uit excerpten uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258487
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013400
Pathdomain/teksten/TEXT000000013400
Display NameMnl. vertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare
Relation IdRELA000000278576
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013312
Pathdomain/teksten/TEXT000000013312
Display NameMnl. vertaling van Eckbert von Schönau: Loquor ad cor tuum, o Maria
Relation IdRELA000000278310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012615
Pathdomain/teksten/TEXT000000012615
Display NameMnl. vertaling van Vincentius Ferrerius: Gebed tot de naam van Jezus
Relation IdRELA000000275850
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007129
Pathdomain/teksten/TEXT000000007129
Display NameMnl. vertaling van gedeelte uit preek van Bernardus van Clairvaux (Sermones de tempore: Dominica prima post octavam Epiphaniae, sermo I)
Relation IdRELA000000255383
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019466
Pathdomain/teksten/TEXT000000019466
Display NameOefening op het Onzevader en Ave Maria, met inleiding
Relation IdRELA000000298787
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009457
Pathdomain/teksten/TEXT000000009457
Display NameOnser liever vrouwen maria te deum
Relation IdRELA000000263766
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038085
Pathdomain/teksten/TEXT000000038085
Display NameOver de berg waar S. Franciscus bad en zijn wonden ontving
Relation IdRELA000000374057
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028919
Pathdomain/teksten/TEXT000000028919
Display NamePassiegebed : O Afgront alre goetheit
Relation IdRELA000000338984
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003904
Pathdomain/teksten/TEXT000000003904
Display NameProloog van David op de Psalmen
Relation IdRELA000000240881
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020615
Pathdomain/teksten/TEXT000000020615
Display NameRaadsel, berijmd (met antwoord)
Relation IdRELA000000303250
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017009
Pathdomain/teksten/TEXT000000017009
Display NameRijmtekst over geestelijk leven
Relation IdRELA000000290553
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010210
Pathdomain/teksten/TEXT000000010210
Display NameSint Augustinus psalter
Relation IdRELA000000266537
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010342
Pathdomain/teksten/TEXT000000010342
Display NameTweede Mnl. vertaling van Eckbert van Schönau: Sermo de vita et passione Jesu Christi, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000267077
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032502
Pathdomain/teksten/TEXT000000032502
Display NameZes punten om een volmaakt mens te worden
Relation IdRELA000000354024
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers