BRUSSEL, KB : 11171

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 11171
IdTDRA000000003822
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d7923fd7-9ccf-471c-a382-1d0851ee8bd4
Deletedno
Relation Count 71
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000077687
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000077706
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000077705
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001191
Pathdomain/documents/DOCU000000001191
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen van Ekbert van Schönau's 'Sermo de vita et passione Jesu Christi' / Theo Coun
Relation IdRELA000000077700
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003226
Pathdomain/documents/DOCU000000003226
Display NameEen oud florilegium eucharisticum in een veertiende-eeuws handschrift (vervolg) / A. Ampe
Relation IdRELA000000077702
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000036
Pathdomain/documents/DOCU000000000036
Display NameEen oud florilegium eucharisticum in een veertiende-eeuws handschrift : Vervolg / A. Ampe
Relation IdRELA000000077698
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003254
Pathdomain/documents/DOCU000000003254
Display NameHet aan Thomas van Aquino toegeschreven Adoro te in de Middelnederlandsche literatuur / Stephanus Axters
Relation IdRELA000000077703
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003091
Pathdomain/documents/DOCU000000003091
Display NameKritisch onderzoek van enkele aan Ruusbroec toegeschreven teksten / A. Ampe
Relation IdRELA000000077701
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000772
Pathdomain/documents/DOCU000000000772
Display NameOnbekende handschriften van 'Het Leven van Jezus' van Thomas à Kempis en nieuwe argumenten voor zijn auteurschap / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000077699
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003269
Pathdomain/documents/DOCU000000003269
Display NameThomae Hemerken a Kempis ... Meditatio de incarnatione Christi, Sermones de vita et passione Domini, Alphabetum monachi, Van goeden woerden to horen ende die to spreken, Orationes de passione domini et beata virgine et aliis sanctis : adiectis epilegomenis adnotatione critica indicibus tabulis photographicis / praeter orationes ex avtographo edidit Michael Josephus Pohl
Relation IdRELA000000077704
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000077694
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000052
Pathdomain/documents/DOCU000000000052
Display NameDe godsvrucht in de Nederlanden : naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw / door Maria Meertens
Relation IdRELA000000077696
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000077697
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000094
Pathdomain/documents/DOCU000000000094
Display NameÉcriture sainte et liturgie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000077695
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000014894
Pathdomain/teksten/TEXT000000014894
Display NameAansporingen aan de ziel tot overwegen van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000283550
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015698
Pathdomain/teksten/TEXT000000015698
Display NameBewerking van Twintig vruchten van de eucharistie
Relation IdRELA000000286191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031726
Pathdomain/teksten/TEXT000000031726
Display NameCommuniegebed
Relation IdRELA000000350900
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027580
Pathdomain/teksten/TEXT000000027580
Display NameCommuniegebed (O here Jhesu Christe ic gruete dijn vleisch gheheilighet inder ewicheit)
Relation IdRELA000000333160
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027939
Pathdomain/teksten/TEXT000000027939
Display NameDie werschappen (Gebed na de communie)
Relation IdRELA000000334615
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041231
Pathdomain/teksten/TEXT000000041231
Display NameEen gebed tot Maria over haar leven
Relation IdRELA000000384225
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008382
Pathdomain/teksten/TEXT000000008382
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden blinkenden steen (r.903 e.v.)
Relation IdRELA000000259982
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030820
Pathdomain/teksten/TEXT000000030820
Display NameGebed
Relation IdRELA000000347168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014882
Pathdomain/teksten/TEXT000000014882
Display NameGebed na de communie
Relation IdRELA000000283514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014869
Pathdomain/teksten/TEXT000000014869
Display NameGebed na de communie (Nu vervruchde di, ziele ende lijf, du hebste ontfanghen dinen heren, dinen god)
Relation IdRELA000000283479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014866
Pathdomain/teksten/TEXT000000014866
Display NameGebed na de communie (O eerweerdighe hemelsche vader, ic offere u Jhesus Cristum uwen lieven sone)
Relation IdRELA000000283470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030086
Pathdomain/teksten/TEXT000000030086
Display NameGebed na de communie (met rubriek voor de vijf volgende gebeden)
Relation IdRELA000000343875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028882
Pathdomain/teksten/TEXT000000028882
Display NameGebed ter ere van de Vijf wonden, gevolgd door een exempel
Relation IdRELA000000338835
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027595
Pathdomain/teksten/TEXT000000027595
Display NameGebed tot Maria na de communie
Relation IdRELA000000333208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010024
Pathdomain/teksten/TEXT000000010024
Display NameGebed tot de drievuldigheid op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013317
Pathdomain/teksten/TEXT000000013317
Display NameGebed tot het hart van S. Maria
Relation IdRELA000000278324
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041229
Pathdomain/teksten/TEXT000000041229
Display NameGebed voor de communie
Relation IdRELA000000384219
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010015
Pathdomain/teksten/TEXT000000010015
Display NameGebed voor de eucharistie ontleend aan het Manuale
Relation IdRELA000000265896
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006850
Pathdomain/teksten/TEXT000000006850
Display NameGebed voor de eucharistie uit Henricus Suso: Büchlein der ewigen Weisheit
Relation IdRELA000000254187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014600
Pathdomain/teksten/TEXT000000014600
Display NameGebeden ter ere van de ledematen van S. Maria
Relation IdRELA000000282644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036272
Pathdomain/teksten/TEXT000000036272
Display NameLeven van S. Maria
Relation IdRELA000000368184
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014773
Pathdomain/teksten/TEXT000000014773
Display NameLofgebed na de communie (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000283220
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009057
Pathdomain/teksten/TEXT000000009057
Display NameMnl. bewerking van Guyard van Laon: Sermo de duodecim fructibus sacramenti
Relation IdRELA000000262704
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011592
Pathdomain/teksten/TEXT000000011592
Display NameMnl. excerpt op naam van Bonaventura over de voorbereiding op de communie
Relation IdRELA000000272034
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016390
Pathdomain/teksten/TEXT000000016390
Display NameMnl. excerpt uit Thomas a Kempis: Orationes et meditationes de vita Christi (gebed tot de leden, c.34 uit deel I, pars II)
Relation IdRELA000000288569
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009969
Pathdomain/teksten/TEXT000000009969
Display NameMnl. gebed op naam van Augustinus voor de eucharistie
Relation IdRELA000000265742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007959
Pathdomain/teksten/TEXT000000007959
Display NameMnl. gebed uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 19e)
Relation IdRELA000000258518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016401
Pathdomain/teksten/TEXT000000016401
Display NameMnl. vertaling Kempis' Laus et gloria tibi semper
Relation IdRELA000000288615
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013041
Pathdomain/teksten/TEXT000000013041
Display NameMnl. vertaling van Jean de Fécamp: Invoco te
Relation IdRELA000000277362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015114
Pathdomain/teksten/TEXT000000015114
Display NameMnl. vertaling van Jean de Fécamp: Summe sacerdos et vere pontifex
Relation IdRELA000000284266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009987
Pathdomain/teksten/TEXT000000009987
Display NameMnl. vertaling van Pro custodienta humilitate et cognitione humanae fragilitatis
Relation IdRELA000000265804
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007677
Pathdomain/teksten/TEXT000000007677
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek IV (eerste tekstfamilie), kap.1, 4, 6-11, 13, 14, 16 en 17
Relation IdRELA000000257609
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012318
Pathdomain/teksten/TEXT000000012318
Display NameMnl. vertaling van gebed Gratias tibi ago, Domine sancte
Relation IdRELA000000274887
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012370
Pathdomain/teksten/TEXT000000012370
Display NameMnl. vertaling van gebed Omnipotens sempiterne Deus, ecce accedo
Relation IdRELA000000275042
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012425
Pathdomain/teksten/TEXT000000012425
Display NameMnl. vertaling van het gebed Adore te
Relation IdRELA000000275204
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022039
Pathdomain/teksten/TEXT000000022039
Display NameMnl. vertaling van het gebed Obsecro te, in proza
Relation IdRELA000000308403
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036273
Pathdomain/teksten/TEXT000000036273
Display NameOnser vrouwen seden
Relation IdRELA000000368188
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016512
Pathdomain/teksten/TEXT000000016512
Display NameOver het leven van Jezus
Relation IdRELA000000289024
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028918
Pathdomain/teksten/TEXT000000028918
Display NamePassiegebed : O Afgront alre goetheit
Relation IdRELA000000338981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012767
Pathdomain/teksten/TEXT000000012767
Display NameTekst over de voorbereiding op de eucharistie
Relation IdRELA000000276353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010344
Pathdomain/teksten/TEXT000000010344
Display NameTweede Mnl. vertaling van Eckbert van Schönau: Sermo de vita et passione Jesu Christi, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000267083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011873
Pathdomain/teksten/TEXT000000011873
Display NameVan den sacramente des outaers
Relation IdRELA000000273183
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers