BRUSSEL, KB : 3416-24

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 3416-24
IdTDRA000000003708
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/c13c76fa-0d03-4477-bcaf-695cf7978fe6
Deletedno
Relation Count 39
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000076268
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011548
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011548
Display NameHolland
Relation IdRELA000000076290
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000006109
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006109
Display NameAntwerpen, Jezuïeten
Relation IdRELA000000076288
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000076289
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013474
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013474
Display NameLouwaius, S.J.
Relation IdRELA000000076287
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005902
Pathdomain/documents/DOCU000000005902
Display NameCorpusvorming van Ruusbroecs werken / Hans Kienhorst en Mikel Kors
Relation IdRELA000000076285
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003192
Pathdomain/documents/DOCU000000003192
Display NameDat boecsken der verclaringhe van Jan van Ruusbroec. Tekstuitgave als steekproef
Relation IdRELA000000076282
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001222
Pathdomain/documents/DOCU000000001222
Display NameDe handschriftelijke overlevering van Ruusbroecs werken / J. Deschamps
Relation IdRELA000000076281
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004763
Pathdomain/documents/DOCU000000004763
Display NameGeestelijke spijs met zalige vermaning : verspreiding, overlevering en receptie van Jan van Leeuwen / [door] D. Geirnaert en J. Reynaert
Relation IdRELA000000076283
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000712
Pathdomain/documents/DOCU000000000712
Display NameJan van Ruusbroec : Vanden seven sloten : overlevering, kritische uitgave, inhoud / [door] Guido de Baere
Relation IdRELA000000076279
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004899
Pathdomain/documents/DOCU000000004899
Display NameRuusbroecbijdragen. Belangrijke ontdekking in Handschrift A / L. Reypens
Relation IdRELA000000076284
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000886
Pathdomain/documents/DOCU000000000886
Display NameThe Vienna manuscript of the "Second part" of the "Spiegel historiael" = Het Weense handschrift van de "Tweede partie" van de "Spiegel historiael" : ms. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 : hs. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 / ed. by J. De[s]champs
Relation IdRELA000000076280
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000019
Pathdomain/locations/LOCA000000000019
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000076273
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000076278
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000472
Pathdomain/documents/DOCU000000000472
Display NameDe handschriften van Jan van Ruusbroec's werken / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000076277
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000470
Pathdomain/documents/DOCU000000000470
Display NameJan van Ruusbroec, 1293-1381 : tentoonstellingscatalogus / [samenst. van de catalogus: Albert Ampe ... et al.]
Relation IdRELA000000076274
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000076276
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000096
Pathdomain/documents/DOCU000000000096
Display NameThéologie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000076275
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000005567
Pathdomain/teksten/TEXT000000005567
Display NameBroeder Gerard: Proloog op werken van Ruusbroec
Relation IdRELA000000248174
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005565
Pathdomain/teksten/TEXT000000005565
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden twaelf beghinen (26 verzen uit berijmde opening)
Relation IdRELA000000248167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005553
Pathdomain/teksten/TEXT000000005553
Display NameGodfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000248115
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005549
Pathdomain/teksten/TEXT000000005549
Display NameJan Wisse: Epiloog bij de werken van Ruusbroec
Relation IdRELA000000248098
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005564
Pathdomain/teksten/TEXT000000005564
Display NameJan van Ruusbroec: Boecsken der verclaringhe
Relation IdRELA000000248163
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005562
Pathdomain/teksten/TEXT000000005562
Display NameJan van Ruusbroec: Dat rijcke der ghelieven
Relation IdRELA000000248155
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005563
Pathdomain/teksten/TEXT000000005563
Display NameJan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht
Relation IdRELA000000248159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005555
Pathdomain/teksten/TEXT000000005555
Display NameJan van Ruusbroec: Een spieghel der eeuwigher salicheit
Relation IdRELA000000248127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005557
Pathdomain/teksten/TEXT000000005557
Display NameJan van Ruusbroec: Van seven trappen
Relation IdRELA000000248135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005535
Pathdomain/teksten/TEXT000000005535
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden blinkenden steen
Relation IdRELA000000248033
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005561
Pathdomain/teksten/TEXT000000005561
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel
Relation IdRELA000000248151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005546
Pathdomain/teksten/TEXT000000005546
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden kerstenen ghelove
Relation IdRELA000000248080
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005558
Pathdomain/teksten/TEXT000000005558
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden seven sloten
Relation IdRELA000000248139
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005560
Pathdomain/teksten/TEXT000000005560
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden twaelf beghinen
Relation IdRELA000000248147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005559
Pathdomain/teksten/TEXT000000005559
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden vier becoringhen
Relation IdRELA000000248143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005568
Pathdomain/teksten/TEXT000000005568
Display NameTwee lofredenen op Jan van Ruusbroec ontleend aan Jan van Leeuwen: Redene ende ondersceyt tusschen die ghene die God geroepen ende uuvercoren heeft en Vanden ix choren der inghelen
Relation IdRELA000000248178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005569
Pathdomain/teksten/TEXT000000005569
Display NameTwee verhalen over Ruusbroec die worden toegeschreven aan Jan van Schoonhoven
Relation IdRELA000000248184
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers