BRUSSEL, KB : 3093-95

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 3093-95
IdTDRA000000003705
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/0d499f58-3cc8-43b8-a50a-ce67ed69c317
Deletedno
Relation Count 29
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000076217
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000002371
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002371
Display NameOudergem bij Brussel, Regulieren S. Paulus /Rooklooster
Relation IdRELA000000076237
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000005504
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005504
Display NameLibrarius van Rooklooster
Relation IdRELA000000076236
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008065
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008065
Display NameVranke Callaert
Relation IdRELA000000076235
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000076234
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002371
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002371
Display NameOudergem bij Brussel, Regulieren S. Paulus /Rooklooster
Relation IdRELA000000076233
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has opdrachtgever
Typelexicon
IdLEXI000000005504
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005504
Display NameLibrarius van Rooklooster
Relation IdRELA000000076238
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000863
Pathdomain/documents/DOCU000000000863
Display NameBespiegelingen over de 'Bijbelvertaler van 1360'. Zijn milieu, werk en persoon (1)
Relation IdRELA000000076226
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005902
Pathdomain/documents/DOCU000000005902
Display NameCorpusvorming van Ruusbroecs werken / Hans Kienhorst en Mikel Kors
Relation IdRELA000000076232
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001191
Pathdomain/documents/DOCU000000001191
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen van Ekbert van Schönau's 'Sermo de vita et passione Jesu Christi' / Theo Coun
Relation IdRELA000000076229
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003230
Pathdomain/documents/DOCU000000003230
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen van de Legenda Aurea / J. Deschamps
Relation IdRELA000000076230
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005535
Pathdomain/documents/DOCU000000005535
Display NameOuderdom en genese van de veertiende-eeuwse Hadewijch-handschriften / E. Kwakkel
Relation IdRELA000000076231
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000998
Pathdomain/documents/DOCU000000000998
Display NameSinte Augustijns Hantboec : de Middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven Manuale / door Jacques Johan Lub
Relation IdRELA000000076228
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000886
Pathdomain/documents/DOCU000000000886
Display NameThe Vienna manuscript of the "Second part" of the "Spiegel historiael" = Het Weense handschrift van de "Tweede partie" van de "Spiegel historiael" : ms. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 : hs. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 / ed. by J. De[s]champs
Relation IdRELA000000076227
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000059
Pathdomain/locations/LOCA000000000059
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000076220
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000076222
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000076223
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000185
Pathdomain/documents/DOCU000000000185
Display NameMonasticon Windeshemense / hrsg. von Wilhelm Kohl, Ernest Persoons und Anton G. Weiler
Relation IdRELA000000076224
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000095
Pathdomain/documents/DOCU000000000095
Display NamePatrologie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000076221
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000076225
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000011549
Pathdomain/teksten/TEXT000000011549
Display NameBijbelvertaler van 1360: Mnl. vertaling van Bonaventura: Lignum vitae (laatste kap. en slotgebed)
Relation IdRELA000000271886
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011550
Pathdomain/teksten/TEXT000000011550
Display NameBijbelvertaler van 1360: Mnl. vertaling van Bonaventura: Lignum vitae (proloog)
Relation IdRELA000000271890
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010334
Pathdomain/teksten/TEXT000000010334
Display NameEerste Mnl. vertaling van Eckbert van Schönau: Sermo de vita et passione Jesu Christi
Relation IdRELA000000267047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005207
Pathdomain/teksten/TEXT000000005207
Display NameMengeldichten in navolging van Hadewijch
Relation IdRELA000000246315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008263
Pathdomain/teksten/TEXT000000008263
Display NameMnl. vertaling van Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis
Relation IdRELA000000259617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013503
Pathdomain/teksten/TEXT000000013503
Display NameMnl. vertaling van deel uit Paulinus Aquileiensis: Liber exhortationis ad Hericum comitum
Relation IdRELA000000278874
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008526
Pathdomain/teksten/TEXT000000008526
Display NameSente Augustijns waerde
Relation IdRELA000000260409
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers