BRUSSEL, KB : 3067-73

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 3067-73
IdTDRA000000003698
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/80a245d9-c528-4538-bc9f-616ef0a7c80d
Deletedno
Relation Count 80
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000076083
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000002371
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002371
Display NameOudergem bij Brussel, Regulieren S. Paulus /Rooklooster
Relation IdRELA000000076124
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000008068
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008068
Display NameKopiist van BRUSSEL, KB : 3067-73 / f.143r-154v
Relation IdRELA000000076123
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000006536
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006536
Display NameBrussel, Comité de la caisse de religion
Relation IdRELA000000076120
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000076122
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002371
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002371
Display NameOudergem bij Brussel, Regulieren S. Paulus /Rooklooster
Relation IdRELA000000076119
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002624
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002624
Display NameParijs, Bibliothèque nationale de France
Relation IdRELA000000076121
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005902
Pathdomain/documents/DOCU000000005902
Display NameCorpusvorming van Ruusbroecs werken / Hans Kienhorst en Mikel Kors
Relation IdRELA000000076117
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003192
Pathdomain/documents/DOCU000000003192
Display NameDat boecsken der verclaringhe van Jan van Ruusbroec. Tekstuitgave als steekproef
Relation IdRELA000000076110
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001651
Pathdomain/documents/DOCU000000001651
Display NameDe Dietse tekst van Hendrik Mande's Apocalipsis / Medegedeeld door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000076105
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001222
Pathdomain/documents/DOCU000000001222
Display NameDe handschriftelijke overlevering van Ruusbroecs werken / J. Deschamps
Relation IdRELA000000076103
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001472
Pathdomain/documents/DOCU000000001472
Display NameDe mystieke inhoud van het Handschrift dr. P.S. Everts / [door] R. Lievens
Relation IdRELA000000076104
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003191
Pathdomain/documents/DOCU000000003191
Display NameDie neue Ruusbroec-Edition und ihr erster Band, das 'Boecsken der verclaringhe' / Guido de Baere
Relation IdRELA000000076109
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000021
Pathdomain/documents/DOCU000000000021
Display NameEen kritisch onderzoek van de "Institutiones Taulerianae" / A. Ampe
Relation IdRELA000000076097
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000036
Pathdomain/documents/DOCU000000000036
Display NameEen oud florilegium eucharisticum in een veertiende-eeuws handschrift : Vervolg / A. Ampe
Relation IdRELA000000076098
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004838
Pathdomain/documents/DOCU000000004838
Display NameEen sneeuwbui in het Zoniënwoud. Middelnederlandse geestelijke letterkunde ten tijde van Jan van Ruusbroec / Geert Warnar
Relation IdRELA000000076115
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001755
Pathdomain/documents/DOCU000000001755
Display NameEen vermeend tractaat van Salome Sticken / D. de Man
Relation IdRELA000000076106
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000712
Pathdomain/documents/DOCU000000000712
Display NameJan van Ruusbroec : Vanden seven sloten : overlevering, kritische uitgave, inhoud / [door] Guido de Baere
Relation IdRELA000000076099
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002244
Pathdomain/documents/DOCU000000002244
Display NameMeister Eckart en de Nederlandse mystiek / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000076108
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000997
Pathdomain/documents/DOCU000000000997
Display NameMeister Eckhart und die Devotio Moderna / von Maria Alberta Lücker
Relation IdRELA000000076101
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001039
Pathdomain/documents/DOCU000000001039
Display NameNederlandse mystieken in het buitenland. Van Rupert van Deutz tot Ruusbroec. Eerste deel: De historische schets / Stephanus G. Axters
Relation IdRELA000000076102
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005535
Pathdomain/documents/DOCU000000005535
Display NameOuderdom en genese van de veertiende-eeuwse Hadewijch-handschriften / E. Kwakkel
Relation IdRELA000000076116
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006330
Pathdomain/documents/DOCU000000006330
Display NameQuidam sermones. Mystiek proza van de Ferguut-kopiist (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 3067-73) / Erik Kwakkel en Herman Mulder
Relation IdRELA000000076118
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003228
Pathdomain/documents/DOCU000000003228
Display NameRondom een Middelnederlandsche Eckehart-tekst / J.H.A. Beuken
Relation IdRELA000000076113
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003224
Pathdomain/documents/DOCU000000003224
Display NameScholastiek lexicon : Latijn-Nederlandsch / door Stephanus Axters
Relation IdRELA000000076111
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004641
Pathdomain/documents/DOCU000000004641
Display NameSeven manieren van minne / Beatrijs van Nazareth ; critisch uitg. door L. Reypens en J. van Mierlo
Relation IdRELA000000076114
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000886
Pathdomain/documents/DOCU000000000886
Display NameThe Vienna manuscript of the "Second part" of the "Spiegel historiael" = Het Weense handschrift van de "Tweede partie" van de "Spiegel historiael" : ms. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 : hs. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 / ed. by J. De[s]champs
Relation IdRELA000000076100
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003227
Pathdomain/documents/DOCU000000003227
Display NameVan seuen manieren van heileger minnen / Beatrijs van Nazareth ; [samenst. Jo Heymans en Jacques Tersteeg]
Relation IdRELA000000076112
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001811
Pathdomain/documents/DOCU000000001811
Display NameVan seuen manieren van heileger minnen / Beatrijs van Nazareth ; uitg. naar het Brusselse handschrift ; ingel. en van aant. voorz. door H.W.J. Vekeman en J.J.Th.M. Tersteeg
Relation IdRELA000000076107
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000059
Pathdomain/locations/LOCA000000000059
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000076088
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000003128
Pathdomain/documents/DOCU000000003128
Display NameBijdragen tot een bibliografie van de Nederlandsch Dominikaansche vroomheid / Stefanus Axters
Relation IdRELA000000076092
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000076094
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000472
Pathdomain/documents/DOCU000000000472
Display NameDe handschriften van Jan van Ruusbroec's werken / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000076091
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003535
Pathdomain/documents/DOCU000000003535
Display NameDe spekulatieve Vv-gedichten / Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000076093
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000470
Pathdomain/documents/DOCU000000000470
Display NameJan van Ruusbroec, 1293-1381 : tentoonstellingscatalogus / [samenst. van de catalogus: Albert Ampe ... et al.]
Relation IdRELA000000076089
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000185
Pathdomain/documents/DOCU000000000185
Display NameMonasticon Windeshemense / hrsg. von Wilhelm Kohl, Ernest Persoons und Anton G. Weiler
Relation IdRELA000000076095
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000076096
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000096
Pathdomain/documents/DOCU000000000096
Display NameThéologie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000076090
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000007191
Pathdomain/teksten/TEXT000000007191
Display NameBeatrijs van Nazareth: Seven manieren van heileger minnen
Relation IdRELA000000255587
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007447
Pathdomain/teksten/TEXT000000007447
Display NameBegin preek van Eckhart over Sir. 24,11 (Quint III, nr.60)
Relation IdRELA000000256659
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007508
Pathdomain/teksten/TEXT000000007508
Display NameDicta patrum en beschouwingen over de waarde van het lijden
Relation IdRELA000000256915
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009827
Pathdomain/teksten/TEXT000000009827
Display NameDicta van Augustinus
Relation IdRELA000000265144
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007541
Pathdomain/teksten/TEXT000000007541
Display NameDrie speculatieve gedichten
Relation IdRELA000000257040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005614
Pathdomain/teksten/TEXT000000005614
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden blinkenden steen (r.1-68), gevolgd door een daarbij aansluitend fragment dat niet van Ruusbroec is, eindigend met een dictum
Relation IdRELA000000248376
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007493
Pathdomain/teksten/TEXT000000007493
Display NameExempel van de vijf leesmeesters
Relation IdRELA000000256870
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007512
Pathdomain/teksten/TEXT000000007512
Display NameExempel van tien punten uit Schwester Katrei
Relation IdRELA000000256929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007457
Pathdomain/teksten/TEXT000000007457
Display NameGebed tot God
Relation IdRELA000000256714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007462
Pathdomain/teksten/TEXT000000007462
Display NameGebeden
Relation IdRELA000000256731
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007448
Pathdomain/teksten/TEXT000000007448
Display NameGedicht uit de school van Hadewijch
Relation IdRELA000000256666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007456
Pathdomain/teksten/TEXT000000007456
Display NameGeestelijk traktaat; waarschijnlijk uit het Duits vertaald
Relation IdRELA000000256711
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007534
Pathdomain/teksten/TEXT000000007534
Display NameGheraert Appelmans: Glose op den pater noster
Relation IdRELA000000257014
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007492
Pathdomain/teksten/TEXT000000007492
Display NameHandleiding voor de biecht
Relation IdRELA000000256867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005613
Pathdomain/teksten/TEXT000000005613
Display NameJan van Ruusbroec: Boecsken der verclaringhe
Relation IdRELA000000248372
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005846
Pathdomain/teksten/TEXT000000005846
Display NameJan van Ruusbroec: Van seven trappen, gedeeltelijk (proloog, kap.1-2)
Relation IdRELA000000249439
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006092
Pathdomain/teksten/TEXT000000006092
Display NameLegende van S. Alexius en S. Marina uit Bijbelvertaler van 1360: Der vader boec
Relation IdRELA000000250519
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007463
Pathdomain/teksten/TEXT000000007463
Display NameMeditatie over de passie volgens de getijden
Relation IdRELA000000256733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007535
Pathdomain/teksten/TEXT000000007535
Display NameMeister Eckharts wirtschaft, Mnl.
Relation IdRELA000000257018
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007530
Pathdomain/teksten/TEXT000000007530
Display NameMnl. vertaling van Guyard van Laon: Sermo de duodecim fructibus sacramenti
Relation IdRELA000000256997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007446
Pathdomain/teksten/TEXT000000007446
Display NameMystiek traktaat
Relation IdRELA000000256656
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007454
Pathdomain/teksten/TEXT000000007454
Display NameMystiek traktaat met aan het begin citaat Op. 21,4
Relation IdRELA000000256703
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007445
Pathdomain/teksten/TEXT000000007445
Display NameMystiek traktaat, gecompileerd uit twee Duitse traktaten, met aan het begin een dictum van Dionysius
Relation IdRELA000000256651
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007464
Pathdomain/teksten/TEXT000000007464
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg
Relation IdRELA000000256735
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007542
Pathdomain/teksten/TEXT000000007542
Display NameOpsomming van de tien geboden
Relation IdRELA000000257045
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007461
Pathdomain/teksten/TEXT000000007461
Display NameOpsomming van de zeven sacramenten en zeven werken van barmhartigheid
Relation IdRELA000000256727
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007531
Pathdomain/teksten/TEXT000000007531
Display NamePreek op Sint-Stephanusdag (Limburgse sermoenen 3)
Relation IdRELA000000257002
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007451
Pathdomain/teksten/TEXT000000007451
Display NamePreek over Hand. 12,11, samengesteld uit delen van Eckhart-preken (Quint I, nr.3 en nr.23)
Relation IdRELA000000256684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007450
Pathdomain/teksten/TEXT000000007450
Display NamePreek van Meester Eckhart over Luc. 10,38 (Quint I, nr.2)
Relation IdRELA000000256675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007449
Pathdomain/teksten/TEXT000000007449
Display NameTekene eens vernuftechs gronts
Relation IdRELA000000256671
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007452
Pathdomain/teksten/TEXT000000007452
Display NameTekst over drie vallen waarin Meester Eckhart genoemd wordt
Relation IdRELA000000256693
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007458
Pathdomain/teksten/TEXT000000007458
Display NameTraktaat over de tien geboden
Relation IdRELA000000256717
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007460
Pathdomain/teksten/TEXT000000007460
Display NameTraktaat over de zeven hoofdzonden
Relation IdRELA000000256725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007509
Pathdomain/teksten/TEXT000000007509
Display NameXXX poente der volcomender oetmoedecheit
Relation IdRELA000000256919
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007455
Pathdomain/teksten/TEXT000000007455
Display NameZeven punten waarom Christus Judas als apostel aanvaardde, waarschijnlijk uit het Duits
Relation IdRELA000000256708
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers