BRUSSEL, KB : 3045-49

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 3045-49
IdTDRA000000003694
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/82285991-b86b-4fbc-a675-f1ded90efd75
Deletedno
Relation Count 32
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000076023
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000013468
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013468
Display Name"Dit boucskijn behoert int cloester tot onser vrouwen van Galyleen te Ghent buter torre porten int cloester ten regulieressen."(f. 41v)
Relation IdRELA000000076039
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004979
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004979
Display NameGent, Regularissen S. Maria /Galilea
Relation IdRELA000000076037
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000011540
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011540
Display Nameeen onbekende vrouw
Relation IdRELA000000076036
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000076035
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004979
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004979
Display NameGent, Regularissen S. Maria /Galilea
Relation IdRELA000000076034
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003140
Pathdomain/documents/DOCU000000003140
Display NameLosse aantekeningen bij de 'Heimelike' Passie / A. Ampe
Relation IdRELA000000076033
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000053
Pathdomain/locations/LOCA000000000053
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000076028
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000076030
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000185
Pathdomain/documents/DOCU000000000185
Display NameMonasticon Windeshemense / hrsg. von Wilhelm Kohl, Ernest Persoons und Anton G. Weiler
Relation IdRELA000000076031
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000076032
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000096
Pathdomain/documents/DOCU000000000096
Display NameThéologie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000076029
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000026905
Pathdomain/teksten/TEXT000000026905
Display NameDeugdenreeks volgens het ABC
Relation IdRELA000000330508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006865
Pathdomain/teksten/TEXT000000006865
Display NameDie passie ons liefs heeren die hij selver gheopenbaert heeft der heiligher vrouwen sinte Birgitta, lange versie
Relation IdRELA000000254248
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017147
Pathdomain/teksten/TEXT000000017147
Display NameExempel
Relation IdRELA000000291121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018604
Pathdomain/teksten/TEXT000000018604
Display NameExempel over S. Birgitta
Relation IdRELA000000295617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017146
Pathdomain/teksten/TEXT000000017146
Display NameExempel over S. Gregorius
Relation IdRELA000000291117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008838
Pathdomain/teksten/TEXT000000008838
Display NameExempel over het vagevuur
Relation IdRELA000000261805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007616
Pathdomain/teksten/TEXT000000007616
Display NameHenricus Suso: Preek over Lectulus noster floridus
Relation IdRELA000000257310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006139
Pathdomain/teksten/TEXT000000006139
Display NameMaria-exempel uit Gregorius de Grote: Dialogi
Relation IdRELA000000250720
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017145
Pathdomain/teksten/TEXT000000017145
Display NamePreek over Mat. 13,44
Relation IdRELA000000291114
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017151
Pathdomain/teksten/TEXT000000017151
Display NameSacramentsexempel
Relation IdRELA000000291134
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008840
Pathdomain/teksten/TEXT000000008840
Display NameXII vruchten des overdinckens vanden weerdighen lidene ende passie ons heeren Jhesu Criste
Relation IdRELA000000261812
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers