BRUSSEL, KB : 2905-09

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 2905-09
IdTDRA000000003672
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/fd64429b-76d3-4625-b995-d37e3498a50b
Deletedno
Relation Count 75
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000075697
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000002371
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002371
Display NameOudergem bij Brussel, Regulieren S. Paulus /Rooklooster
Relation IdRELA000000075721
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000008066
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008066
Display NameKopiist van BRUSSEL, KB : 2905-09 / f.118v-128v
Relation IdRELA000000075720
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005504
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005504
Display NameLibrarius van Rooklooster
Relation IdRELA000000075719
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000006536
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006536
Display NameBrussel, Comité de la caisse de religion
Relation IdRELA000000075716
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000075718
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002371
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002371
Display NameOudergem bij Brussel, Regulieren S. Paulus /Rooklooster
Relation IdRELA000000075715
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002624
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002624
Display NameParijs, Bibliothèque nationale de France
Relation IdRELA000000075717
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000002108
Pathdomain/documents/DOCU000000002108
Display NameAanmerkingen op een handschrift van ascetischen inhoud uit de XVe eeuw, berustende in de Burgundische bibliotheek te Brussel / Karel van Swygenhoven
Relation IdRELA000000075711
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005902
Pathdomain/documents/DOCU000000005902
Display NameCorpusvorming van Ruusbroecs werken / Hans Kienhorst en Mikel Kors
Relation IdRELA000000075714
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004838
Pathdomain/documents/DOCU000000004838
Display NameEen sneeuwbui in het Zoniënwoud. Middelnederlandse geestelijke letterkunde ten tijde van Jan van Ruusbroec / Geert Warnar
Relation IdRELA000000075713
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003195
Pathdomain/documents/DOCU000000003195
Display NameVerspreide Middelnederlandsche geestelike gedichten, liederen en rijmspreuken C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000075712
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000059
Pathdomain/locations/LOCA000000000059
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000075703
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000075707
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000052
Pathdomain/documents/DOCU000000000052
Display NameDe godsvrucht in de Nederlanden : naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw / door Maria Meertens
Relation IdRELA000000075708
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004541
Pathdomain/documents/DOCU000000004541
Display NameDe gratie van het gebed : Middelnederlandse berijmde gebeden: overlevering en functie : met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450) / Johannes Bernardus Oosterman
Relation IdRELA000000075706
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000083
Pathdomain/documents/DOCU000000000083
Display NameMiddelnederlandse bijbelhandschriften = Codices manuscripti sacrae scripturae Neerlandicae / beschreven door J.A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000075705
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000185
Pathdomain/documents/DOCU000000000185
Display NameMonasticon Windeshemense / hrsg. von Wilhelm Kohl, Ernest Persoons und Anton G. Weiler
Relation IdRELA000000075709
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000075710
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000094
Pathdomain/documents/DOCU000000000094
Display NameÉcriture sainte et liturgie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000075704
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000022561
Pathdomain/teksten/TEXT000000022561
Display NameAttestatie over de oorsprong van de kerk van Ukkel
Relation IdRELA000000310246
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022529
Pathdomain/teksten/TEXT000000022529
Display NameBerijmd gebed voor de communie
Relation IdRELA000000310131
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008818
Pathdomain/teksten/TEXT000000008818
Display NameBerijmde passiegebeden (Die VII ghetiden van onsen heere)
Relation IdRELA000000261704
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022554
Pathdomain/teksten/TEXT000000022554
Display NameBoetpsalm Miserere; Lat.
Relation IdRELA000000310223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003942
Pathdomain/teksten/TEXT000000003942
Display NameBoetpsalmen en litanie van alle heiligen in redactie verwant aan de Bijbel van 1360
Relation IdRELA000000241022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021170
Pathdomain/teksten/TEXT000000021170
Display NameDe acht zaligheden, ontleend aan Jan van Ruusbroec: Dat rijcke der ghelieven; onvolledig
Relation IdRELA000000305200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008167
Pathdomain/teksten/TEXT000000008167
Display NameEen gheystelec wijnghelaech
Relation IdRELA000000259282
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022538
Pathdomain/teksten/TEXT000000022538
Display NameGebed
Relation IdRELA000000310166
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022540
Pathdomain/teksten/TEXT000000022540
Display NameGebed (Ic bevele mi heden den almachteghen God met der zelver ghenaden)
Relation IdRELA000000310172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022532
Pathdomain/teksten/TEXT000000022532
Display NameGebed (Mnl. vertaling van Juste judex Jhesu Criste)
Relation IdRELA000000310146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022556
Pathdomain/teksten/TEXT000000022556
Display NameGebed na de communie
Relation IdRELA000000310229
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022531
Pathdomain/teksten/TEXT000000022531
Display NameGebed over de passie
Relation IdRELA000000310142
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021424
Pathdomain/teksten/TEXT000000021424
Display NameGebed tot Jezus aan het kruis
Relation IdRELA000000306158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022525
Pathdomain/teksten/TEXT000000022525
Display NameGebed tot S. Catharina
Relation IdRELA000000310114
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022523
Pathdomain/teksten/TEXT000000022523
Display NameGebed tot S. Johannes de doper
Relation IdRELA000000310105
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022521
Pathdomain/teksten/TEXT000000022521
Display NameGebed tot S. Johannes de evangelist
Relation IdRELA000000310098
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022526
Pathdomain/teksten/TEXT000000022526
Display NameGebed tot S. Margaretha
Relation IdRELA000000310118
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022515
Pathdomain/teksten/TEXT000000022515
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000310073
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022524
Pathdomain/teksten/TEXT000000022524
Display NameGebed tot S. Maria Magdalena
Relation IdRELA000000310109
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022528
Pathdomain/teksten/TEXT000000022528
Display NameGebed tot de (11000?) maagden
Relation IdRELA000000310127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022527
Pathdomain/teksten/TEXT000000022527
Display NameGebed tot de martelaren
Relation IdRELA000000310122
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006849
Pathdomain/teksten/TEXT000000006849
Display NameGebed voor de eucharistie uit Henricus Suso: Büchlein der ewigen Weisheit
Relation IdRELA000000254183
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022555
Pathdomain/teksten/TEXT000000022555
Display NameGebed voor de eucharistie; einde onvoll.
Relation IdRELA000000310226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022177
Pathdomain/teksten/TEXT000000022177
Display NameKalender voor bisdom Kamerijk
Relation IdRELA000000308901
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015008
Pathdomain/teksten/TEXT000000015008
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui
Relation IdRELA000000283910
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009984
Pathdomain/teksten/TEXT000000009984
Display NameMnl. vertaling van Pro custodienta humilitate et cognitione humanae fragilitatis
Relation IdRELA000000265793
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012267
Pathdomain/teksten/TEXT000000012267
Display NameMnl. vertaling van gebed Ad te fontem misericordiae
Relation IdRELA000000274722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012276
Pathdomain/teksten/TEXT000000012276
Display NameMnl. vertaling van gebed Concede mihi, misericors Deus
Relation IdRELA000000274759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010017
Pathdomain/teksten/TEXT000000010017
Display NameMnl. vertaling van gebed tot de drievuldigheid uit Meditationum liber unus op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265903
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012494
Pathdomain/teksten/TEXT000000012494
Display NameMnl. vertaling van het Onze vader, Ave Maria, Magnificat, Nunc dimittis, Ave salus en Anima Christi
Relation IdRELA000000275458
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022533
Pathdomain/teksten/TEXT000000022533
Display NameMnl. vertaling van het gebed Ave salus mundi
Relation IdRELA000000310151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012953
Pathdomain/teksten/TEXT000000012953
Display NameMnl. vertaling van het gebed O intemerata
Relation IdRELA000000277120
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016716
Pathdomain/teksten/TEXT000000016716
Display NamePreek over het lijden van Jezus (n.a.v. Fil. 2,5)
Relation IdRELA000000289679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024143
Pathdomain/teksten/TEXT000000024143
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000317349
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022543
Pathdomain/teksten/TEXT000000022543
Display NameSalve regina
Relation IdRELA000000310182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022559
Pathdomain/teksten/TEXT000000022559
Display NameSalve regina, Lat.; twaalf geloofsartikelen, Mnl.; Regina celi letare, Lat.
Relation IdRELA000000310238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003727
Pathdomain/teksten/TEXT000000003727
Display NameSinte Jheronimus souter (uittreksel uit de psalmen en cantica verwant aan Bijbelvertaling van 1360)
Relation IdRELA000000239874
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022178
Pathdomain/teksten/TEXT000000022178
Display NameTraktaat Hore dochter (Audi filia), voorafgegaan door inhoudsopgave
Relation IdRELA000000308904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005871
Pathdomain/teksten/TEXT000000005871
Display NameVan den sacramente des outaers, hier toegeschreven aan Jan van Ruusbroec
Relation IdRELA000000249559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008065
Pathdomain/teksten/TEXT000000008065
Display NameVijf poente die zeere scadelec zijn onder gheesteleke menschen, gevolgd door Vijf poente van groter volcomenheit
Relation IdRELA000000258928
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers