BRUSSEL, KB : 2877-78

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 2877-78
IdTDRA000000003669
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/22e12f31-a044-49d9-a7fb-644843055672
Deletedno
Relation Count 27
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000075641
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000075661
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000007974
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007974
Display NameGodevaert de Bloc
Relation IdRELA000000075660
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000075657
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002371
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002371
Display NameOudergem bij Brussel, Regulieren S. Paulus /Rooklooster
Relation IdRELA000000075656
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002624
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002624
Display NameParijs, Bibliothèque nationale de France
Relation IdRELA000000075658
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000923
Pathdomain/documents/DOCU000000000923
Display NameDe visioenen van Hadewijch : Middelnederlandse tekst / vert. en kommentaar verzorgd door Paul Mommaers
Relation IdRELA000000075652
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000414
Pathdomain/documents/DOCU000000000414
Display NameHet visioenenboek van Hadewijch : uitgegeven naar handschrift 941 van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Gent / met een hertaling en commentaar door H.W.J. Vekeman
Relation IdRELA000000075650
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001039
Pathdomain/documents/DOCU000000001039
Display NameNederlandse mystieken in het buitenland. Van Rupert van Deutz tot Ruusbroec. Eerste deel: De historische schets / Stephanus G. Axters
Relation IdRELA000000075653
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005535
Pathdomain/documents/DOCU000000005535
Display NameOuderdom en genese van de veertiende-eeuwse Hadewijch-handschriften / E. Kwakkel
Relation IdRELA000000075654
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006330
Pathdomain/documents/DOCU000000006330
Display NameQuidam sermones. Mystiek proza van de Ferguut-kopiist (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 3067-73) / Erik Kwakkel en Herman Mulder
Relation IdRELA000000075655
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000886
Pathdomain/documents/DOCU000000000886
Display NameThe Vienna manuscript of the "Second part" of the "Spiegel historiael" = Het Weense handschrift van de "Tweede partie" van de "Spiegel historiael" : ms. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 : hs. Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 / ed. by J. De[s]champs
Relation IdRELA000000075651
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has binder
Typelexicon
IdLEXI000000007974
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007974
Display NameGodevaert de Bloc
Relation IdRELA000000075659
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000075645
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000075647
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000185
Pathdomain/documents/DOCU000000000185
Display NameMonasticon Windeshemense / hrsg. von Wilhelm Kohl, Ernest Persoons und Anton G. Weiler
Relation IdRELA000000075649
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005535
Pathdomain/documents/DOCU000000005535
Display NameOuderdom en genese van de veertiende-eeuwse Hadewijch-handschriften / E. Kwakkel
Relation IdRELA000000075648
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000096
Pathdomain/documents/DOCU000000000096
Display NameThéologie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000075646
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000005198
Pathdomain/teksten/TEXT000000005198
Display NameHadewijch: Brieven
Relation IdRELA000000246281
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005193
Pathdomain/teksten/TEXT000000005193
Display NameHadewijch: Strofische gedichten
Relation IdRELA000000246262
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005195
Pathdomain/teksten/TEXT000000005195
Display NameHadewijch: Visioenen
Relation IdRELA000000246269
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005205
Pathdomain/teksten/TEXT000000005205
Display NameMengeldichten in navolging van Hadewijch
Relation IdRELA000000246308
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005203
Pathdomain/teksten/TEXT000000005203
Display NameMengeldichten van Hadewijch
Relation IdRELA000000246301
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006595
Pathdomain/teksten/TEXT000000006595
Display NameTweevormich traktaetken
Relation IdRELA000000253238
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers