BRUSSEL, KB : 2224-30

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 2224-30
IdTDRA000000003644
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/341352c8-c729-4ece-8018-1d830dd29258
Deletedno
Relation Count 56
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000009
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000009
Display Name
Relation IdRELA000000075254
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000075268
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000946
Pathdomain/documents/DOCU000000000946
Display Name"Visio Tnugdali" : the German and Dutch translations and their circulation in the later Middle Ages / by Nigel F. Palmer
Relation IdRELA000000075265
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002261
Pathdomain/documents/DOCU000000002261
Display NameMiddeleeuwse schilderingen van het aardse paradijs / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000075266
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000791
Pathdomain/documents/DOCU000000000791
Display NameMiddelnederlandse Marialegenden / vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitg. door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000075264
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003217
Pathdomain/documents/DOCU000000003217
Display NameOver Sinte Godelieve. III. Over de "Vitae Godelivae" / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000075267
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000789
Pathdomain/documents/DOCU000000000789
Display NameHet Biënboec van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen / door Wouter Antonie van der Vet
Relation IdRELA000000075259
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000075262
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000792
Pathdomain/documents/DOCU000000000792
Display NameMiddelnederlandse stichtelijke exempelen / verz. en uitg. door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000075261
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002267
Pathdomain/documents/DOCU000000002267
Display NameRederijkersspelen uit het archief van 'Trou moet blijcken' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000075260
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000075263
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000096
Pathdomain/documents/DOCU000000000096
Display NameThéologie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000075258
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000006952
Pathdomain/teksten/TEXT000000006952
Display NameEen ghehinkenisse Gods van eenen gheest
Relation IdRELA000000254556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008656
Pathdomain/teksten/TEXT000000008656
Display NameExempel
Relation IdRELA000000260920
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008654
Pathdomain/teksten/TEXT000000008654
Display NameExempel (Udonis Magdeburgensis inustitatum et horrendum moris genus et terrifica damnatio = Speculum explorum, IX, 175)
Relation IdRELA000000260912
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017171
Pathdomain/teksten/TEXT000000017171
Display NameExempel ontleend aan Vitae patrum
Relation IdRELA000000291203
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017166
Pathdomain/teksten/TEXT000000017166
Display NameExempel over de eucharistie
Relation IdRELA000000291186
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034422
Pathdomain/teksten/TEXT000000034422
Display NameFragment van een kroniek
Relation IdRELA000000361016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007638
Pathdomain/teksten/TEXT000000007638
Display NameHenricus Suso: Preek over Miserunt Judei
Relation IdRELA000000257448
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017154
Pathdomain/teksten/TEXT000000017154
Display NameLegende van paus Silvester II
Relation IdRELA000000291147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017155
Pathdomain/teksten/TEXT000000017155
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000291152
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017157
Pathdomain/teksten/TEXT000000017157
Display NameMaria-exempel, prozabewerking uit Jacob van Maerlant: Spiegel historiael
Relation IdRELA000000291158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006214
Pathdomain/teksten/TEXT000000006214
Display NameMnl. exempel uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000251053
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008657
Pathdomain/teksten/TEXT000000008657
Display NameMnl. vertaling van Vita et martyrium sanctae Godelivae
Relation IdRELA000000260923
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017153
Pathdomain/teksten/TEXT000000017153
Display NameOpenbaring van Lijsbeth Sijmoens aan Margriet van Leeuwe
Relation IdRELA000000291142
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009072
Pathdomain/teksten/TEXT000000009072
Display NamePreek over Luc. 21,25
Relation IdRELA000000262756
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009063
Pathdomain/teksten/TEXT000000009063
Display NamePreek van Johannes Tauler over Jes. 60,1; Mnl.
Relation IdRELA000000262725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009060
Pathdomain/teksten/TEXT000000009060
Display NamePreek van Johannes Tauler over Jes. 9,6; Mnl.
Relation IdRELA000000262715
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009059
Pathdomain/teksten/TEXT000000009059
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh 1,23/Mat. 3,3; Mnl.
Relation IdRELA000000262711
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009061
Pathdomain/teksten/TEXT000000009061
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 1,1; Mnl.
Relation IdRELA000000262718
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009070
Pathdomain/teksten/TEXT000000009070
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 18,14; Mnl.
Relation IdRELA000000262749
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009067
Pathdomain/teksten/TEXT000000009067
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 5,1; Mnl.
Relation IdRELA000000262739
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009066
Pathdomain/teksten/TEXT000000009066
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 7,31; Mnl.
Relation IdRELA000000262735
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009069
Pathdomain/teksten/TEXT000000009069
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 7,37; Mnl.
Relation IdRELA000000262745
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009068
Pathdomain/teksten/TEXT000000009068
Display NamePreek van Johannes Tauler over Mat. 15,21; Mnl.
Relation IdRELA000000262742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009065
Pathdomain/teksten/TEXT000000009065
Display NamePreek van Johannes Tauler over Mat. 2,13; Mnl.
Relation IdRELA000000262731
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009062
Pathdomain/teksten/TEXT000000009062
Display NamePreek van Johannes Tauler over Mat. 2,21; Mnl.
Relation IdRELA000000262721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009064
Pathdomain/teksten/TEXT000000009064
Display NamePreek van Johannes Tauler over Mat. 2,2; Mnl.
Relation IdRELA000000262728
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008935
Pathdomain/teksten/TEXT000000008935
Display NamePreken van Johannes Tauler (groep II) met tussengevoegde preken; Mnl.
Relation IdRELA000000262188
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers