BRUSSEL, KB : 1805-08

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 1805-08
IdTDRA000000003634
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/192071b3-68bc-41ef-8569-46731fc98b7f
Deletedno
Relation Count 27
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000075109
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000002371
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002371
Display NameOudergem bij Brussel, Regulieren S. Paulus /Rooklooster
Relation IdRELA000000075129
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000008066
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008066
Display NameKopiist van BRUSSEL, KB : 2905-09 / f.118v-128v
Relation IdRELA000000075128
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005504
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005504
Display NameLibrarius van Rooklooster
Relation IdRELA000000075127
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000075124
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002371
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002371
Display NameOudergem bij Brussel, Regulieren S. Paulus /Rooklooster
Relation IdRELA000000075123
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002624
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002624
Display NameParijs, Bibliothèque nationale de France
Relation IdRELA000000075125
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005902
Pathdomain/documents/DOCU000000005902
Display NameCorpusvorming van Ruusbroecs werken / Hans Kienhorst en Mikel Kors
Relation IdRELA000000075122
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000059
Pathdomain/locations/LOCA000000000059
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000075115
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000075118
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000083
Pathdomain/documents/DOCU000000000083
Display NameMiddelnederlandse bijbelhandschriften = Codices manuscripti sacrae scripturae Neerlandicae / beschreven door J.A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000075120
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000075117
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000185
Pathdomain/documents/DOCU000000000185
Display NameMonasticon Windeshemense / hrsg. von Wilhelm Kohl, Ernest Persoons und Anton G. Weiler
Relation IdRELA000000075119
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000095
Pathdomain/documents/DOCU000000000095
Display NamePatrologie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000075116
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000075121
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000006118
Pathdomain/teksten/TEXT000000006118
Display NameBijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Gregorius de Grote: Dialogi
Relation IdRELA000000250641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006124
Pathdomain/teksten/TEXT000000006124
Display NameLegende van S. Eligius van Noyon
Relation IdRELA000000250667
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007092
Pathdomain/teksten/TEXT000000007092
Display NameMnl. excerpt uit Gregorius de Grote: Homiliae in evangelia
Relation IdRELA000000255220
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006123
Pathdomain/teksten/TEXT000000006123
Display NameMnl. vertaling van Conversio sanctae Catharinae
Relation IdRELA000000250663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006122
Pathdomain/teksten/TEXT000000006122
Display NameMnl. vertaling van preek op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000250660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010111
Pathdomain/teksten/TEXT000000010111
Display NameMnl. vertaling van pseudo-Beda: Preek over de kerkwijding (Homiliae, III, 66 In dedicatione ecclesiae)
Relation IdRELA000000266212
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has corrector
Typelexicon
IdLEXI000000005504
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005504
Display NameLibrarius van Rooklooster
Relation IdRELA000000075126
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers