BRUSSEL, KB : 1714

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 1714
IdTDRA000000003633
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2a343784-26dc-421d-ab71-a0e163c39788
Deletedno
Relation Count 11
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000075098
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000075108
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013451
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013451
Display NameJan van Habbeke
Relation IdRELA000000075105
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013452
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013452
Display NameNicolaes Buelens
Relation IdRELA000000075107
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000075103
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000079
Pathdomain/documents/DOCU000000000079
Display NameRepertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000075102
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000026506
Pathdomain/teksten/TEXT000000026506
Display NameHet boec van Sidrac
Relation IdRELA000000328768
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026508
Pathdomain/teksten/TEXT000000026508
Display NameRijmspreuken
Relation IdRELA000000328777
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers