BRUSSEL, KB : 888-90

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 888-90
IdTDRA000000003618
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d6cdfb53-8fed-4b77-aa87-811a269c1f3f
Deletedno
Relation Count 44
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000074848
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000004322
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004322
Display NameHerent bij Leuven, Regulieren S. Maria /Bethlehem
Relation IdRELA000000074875
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000005502
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005502
Display NameJan de Swettere
Relation IdRELA000000074873
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005503
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005503
Display NameWillem Winters
Relation IdRELA000000074874
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000074871
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004322
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004322
Display NameHerent bij Leuven, Regulieren S. Maria /Bethlehem
Relation IdRELA000000074870
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002624
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002624
Display NameParijs, Bibliothèque nationale de France
Relation IdRELA000000074872
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003188
Pathdomain/documents/DOCU000000003188
Display NameDe dialoog van Meester Eckhart en de onbekende leek / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000074868
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002258
Pathdomain/documents/DOCU000000002258
Display NameDe handschriften van Jan van Leeuwen's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000074866
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004865
Pathdomain/documents/DOCU000000004865
Display NameDehandschriften van Jan van Leeuwen's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000074869
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001755
Pathdomain/documents/DOCU000000001755
Display NameEen vermeend tractaat van Salome Sticken / D. de Man
Relation IdRELA000000074864
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000498
Pathdomain/documents/DOCU000000000498
Display NameJan van Leeuwen : een bloemlezing uit zijn werken / verz. en ingel. door Stephanus Axters
Relation IdRELA000000074859
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000499
Pathdomain/documents/DOCU000000000499
Display NameJan van Leeuwen en zijn werkje tegen Eckhart / Th.B.W. Kok
Relation IdRELA000000074860
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002244
Pathdomain/documents/DOCU000000002244
Display NameMeister Eckart en de Nederlandse mystiek / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000074865
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000997
Pathdomain/documents/DOCU000000000997
Display NameMeister Eckhart und die Devotio Moderna / von Maria Alberta Lücker
Relation IdRELA000000074861
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001688
Pathdomain/documents/DOCU000000001688
Display NameProfetie en verlossing in Jan van Meerhouts passie-mozaïek : bekende en onbekende citaten, o.a. uit Ruusbroec / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000074863
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001459
Pathdomain/documents/DOCU000000001459
Display NameQuestien van eenen goeden simpelen mensche / Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000074862
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003055
Pathdomain/documents/DOCU000000003055
Display NameTwee christen-demokraten uit de veertiende eeuw / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000074867
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000060
Pathdomain/locations/LOCA000000000060
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000074852
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004242
Pathdomain/documents/DOCU000000004242
Display Name1541-1600 : manuscrits conservés à la Bibliothèque Royale Albert Ier Bruxelles ; T. V
Relation IdRELA000000074855
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000074856
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000470
Pathdomain/documents/DOCU000000000470
Display NameJan van Ruusbroec, 1293-1381 : tentoonstellingscatalogus / [samenst. van de catalogus: Albert Ampe ... et al.]
Relation IdRELA000000074854
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000074857
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000185
Pathdomain/documents/DOCU000000000185
Display NameMonasticon Windeshemense / hrsg. von Wilhelm Kohl, Ernest Persoons und Anton G. Weiler
Relation IdRELA000000074858
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000096
Pathdomain/documents/DOCU000000000096
Display NameThéologie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000074853
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000006070
Pathdomain/teksten/TEXT000000006070
Display NameDialoog tussen Meester Eckhart en de leek
Relation IdRELA000000250421
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006068
Pathdomain/teksten/TEXT000000006068
Display NameDie epistele van dien drie gheloften
Relation IdRELA000000250413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006069
Pathdomain/teksten/TEXT000000006069
Display NameEen exempel
Relation IdRELA000000250418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006057
Pathdomain/teksten/TEXT000000006057
Display NameJan van Leeuwen: Dboec vanden tien gheboden
Relation IdRELA000000250370
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006067
Pathdomain/teksten/TEXT000000006067
Display NameJan van Leeuwen: Een rolle van richters
Relation IdRELA000000250409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006609
Pathdomain/teksten/TEXT000000006609
Display NameJan van Leeuwen: Hoe dat alle goet orsprinct overmids die dryheit gods uut eenre macht
Relation IdRELA000000253274
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006610
Pathdomain/teksten/TEXT000000006610
Display NameJan van Leeuwen: Hoe datmen Cristus leere verstaen ende oec volcomelijc navolghen sal
Relation IdRELA000000253278
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006061
Pathdomain/teksten/TEXT000000006061
Display NameJan van Leeuwen: Hoe datmen alle ongherechticheit laten sal
Relation IdRELA000000250385
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006064
Pathdomain/teksten/TEXT000000006064
Display NameJan van Leeuwen: Van enen inwendeghen verborghenen gheesteliken sacramenteliken etene daer ons Jhesus Christus toe noet
Relation IdRELA000000250397
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006063
Pathdomain/teksten/TEXT000000006063
Display NameJan van Leeuwen: Van meester Eckaerts leere daer hi in doelde
Relation IdRELA000000250393
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006065
Pathdomain/teksten/TEXT000000006065
Display NameJan van Leeuwen: Van menegherande goeder leeringhen die seer orberlijc sijn
Relation IdRELA000000250401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006060
Pathdomain/teksten/TEXT000000006060
Display NameJan van Leeuwen: Van sevenderhande manieren van menschen die gode minnen
Relation IdRELA000000250381
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006066
Pathdomain/teksten/TEXT000000006066
Display NameJan van Leeuwen: Vanden acht salicheiden
Relation IdRELA000000250405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006059
Pathdomain/teksten/TEXT000000006059
Display NameJan van Leeuwen: Vanden ix choren der inghelen
Relation IdRELA000000250377
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006058
Pathdomain/teksten/TEXT000000006058
Display NameJan van Leeuwen: Vanden seven tekenen der sonnen
Relation IdRELA000000250373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006062
Pathdomain/teksten/TEXT000000006062
Display NameJan van Leeuwen: Wat dat een armen mensche van gheeste toebehoert
Relation IdRELA000000250389
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers