BRUSSEL, KB : 667

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 667
IdTDRA000000003615
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/6b55d01a-7016-4333-8ace-675f59cf216c
Deletedno
Relation Count 35
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000074779
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000004322
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004322
Display NameHerent bij Leuven, Regulieren S. Maria /Bethlehem
Relation IdRELA000000074802
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000005502
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005502
Display NameJan de Swettere
Relation IdRELA000000074801
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000074799
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004322
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004322
Display NameHerent bij Leuven, Regulieren S. Maria /Bethlehem
Relation IdRELA000000074798
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002624
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002624
Display NameParijs, Bibliothèque nationale de France
Relation IdRELA000000074800
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000002258
Pathdomain/documents/DOCU000000002258
Display NameDe handschriften van Jan van Leeuwen's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000074794
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004865
Pathdomain/documents/DOCU000000004865
Display NameDehandschriften van Jan van Leeuwen's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000074796
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004763
Pathdomain/documents/DOCU000000004763
Display NameGeestelijke spijs met zalige vermaning : verspreiding, overlevering en receptie van Jan van Leeuwen / [door] D. Geirnaert en J. Reynaert
Relation IdRELA000000074795
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002244
Pathdomain/documents/DOCU000000002244
Display NameMeister Eckart en de Nederlandse mystiek / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000074793
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005535
Pathdomain/documents/DOCU000000005535
Display NameOuderdom en genese van de veertiende-eeuwse Hadewijch-handschriften / E. Kwakkel
Relation IdRELA000000074797
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001688
Pathdomain/documents/DOCU000000001688
Display NameProfetie en verlossing in Jan van Meerhouts passie-mozaïek : bekende en onbekende citaten, o.a. uit Ruusbroec / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000074792
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000060
Pathdomain/locations/LOCA000000000060
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000074783
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004243
Pathdomain/documents/DOCU000000004243
Display Name1481-1540 : manuscrits conservés à la Bibliothèque Royale Albert Ier Bruxelles ; T.
Relation IdRELA000000074787
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000074788
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000475
Pathdomain/documents/DOCU000000000475
Display NameDe receptie van Meister Eckhart in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen : een studie op basis van Middelnederlandse handschriften / door R.A. Ubbink
Relation IdRELA000000074790
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000498
Pathdomain/documents/DOCU000000000498
Display NameJan van Leeuwen : een bloemlezing uit zijn werken / verz. en ingel. door Stephanus Axters
Relation IdRELA000000074785
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000470
Pathdomain/documents/DOCU000000000470
Display NameJan van Ruusbroec, 1293-1381 : tentoonstellingscatalogus / [samenst. van de catalogus: Albert Ampe ... et al.]
Relation IdRELA000000074786
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000074789
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000185
Pathdomain/documents/DOCU000000000185
Display NameMonasticon Windeshemense / hrsg. von Wilhelm Kohl, Ernest Persoons und Anton G. Weiler
Relation IdRELA000000074791
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000096
Pathdomain/documents/DOCU000000000096
Display NameThéologie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000074784
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000006055
Pathdomain/teksten/TEXT000000006055
Display NameExcerpten uit het werk van Jan van Leeuwen
Relation IdRELA000000250362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006048
Pathdomain/teksten/TEXT000000006048
Display NameJan van Leeuwen: Dboec vanden inval
Relation IdRELA000000250334
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006047
Pathdomain/teksten/TEXT000000006047
Display NameJan van Leeuwen: Dboec vander bedinghen
Relation IdRELA000000250330
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006049
Pathdomain/teksten/TEXT000000006049
Display NameJan van Leeuwen: Die rolie vander woedegher minnen
Relation IdRELA000000250338
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006052
Pathdomain/teksten/TEXT000000006052
Display NameJan van Leeuwen: Een ghetughe
Relation IdRELA000000250350
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006053
Pathdomain/teksten/TEXT000000006053
Display NameJan van Leeuwen: Redene ende ondersceyt tusschen die ghene die God geroepen ende uutvercoren heeft
Relation IdRELA000000250354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006056
Pathdomain/teksten/TEXT000000006056
Display NameJan van Leeuwen: Van seven alte wonderleke manieren van alindecheyden
Relation IdRELA000000250366
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006051
Pathdomain/teksten/TEXT000000006051
Display NameJan van Leeuwen: Van tienderhande materien
Relation IdRELA000000250346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006054
Pathdomain/teksten/TEXT000000006054
Display NameJan van Leeuwen: Van vijf manieren broederliker minnen
Relation IdRELA000000250358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006050
Pathdomain/teksten/TEXT000000006050
Display NameJan van Leeuwen: Vanden drie coninghen
Relation IdRELA000000250342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006046
Pathdomain/teksten/TEXT000000006046
Display NameJan van Leeuwen: Vanden tien gheboden gods
Relation IdRELA000000250326
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers