'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 42

Typetekstdrager
Value'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 42
IdTDRA000000003564
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/5e3aaf9a-1a47-4404-b8a2-0f88600f0b43
Deletedno
Relation Count 197
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000073956
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000073976
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000005926
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005926
Display Nameexempelen over S. Maria
Relation IdRELA000000073975
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002367
Display Name's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000073974
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003346
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003346
Display NameClignett, Jacob Arnold
Relation IdRELA000000073973
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000946
Pathdomain/documents/DOCU000000000946
Display Name"Visio Tnugdali" : the German and Dutch translations and their circulation in the later Middle Ages / by Nigel F. Palmer
Relation IdRELA000000073969
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005298
Pathdomain/documents/DOCU000000005298
Display NameCatalogus eener fraaije verzameling van Latijnsche, Fransche en Nederduitsche boeken [...] nagelaten door wijlen [...] mr. J.A. Clignett [...], benevens een bijvoegsel van boeken, kaarten en prenten en eenige instrumenten, schilderijen en boekenkasten : waarvan de publieke verkooping zal gehouden worden op maandag den 28 april 1828 [...] door B. Scheurleer ... [etc.]
Relation IdRELA000000073972
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003470
Pathdomain/documents/DOCU000000003470
Display NameDe 'Beatrijs' in rijm en proza : diachrone tekststudie / A.M. Duinhoven
Relation IdRELA000000073971
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000791
Pathdomain/documents/DOCU000000000791
Display NameMiddelnederlandse Marialegenden / vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitg. door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000073968
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001757
Pathdomain/documents/DOCU000000001757
Display NameUit middelnederlandsche handschriften / D. de Man
Relation IdRELA000000073970
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000073960
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000003576
Pathdomain/documents/DOCU000000003576
Display NameCatalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae / [samenstellers: H. Brugmans ... et al.]
Relation IdRELA000000073961
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005298
Pathdomain/documents/DOCU000000005298
Display NameCatalogus eener fraaije verzameling van Latijnsche, Fransche en Nederduitsche boeken [...] nagelaten door wijlen [...] mr. J.A. Clignett [...], benevens een bijvoegsel van boeken, kaarten en prenten en eenige instrumenten, schilderijen en boekenkasten : waarvan de publieke verkooping zal gehouden worden op maandag den 28 april 1828 [...] door B. Scheurleer ... [etc.]
Relation IdRELA000000073967
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001651
Pathdomain/documents/DOCU000000001651
Display NameDe Dietse tekst van Hendrik Mande's Apocalipsis / Medegedeeld door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000073962
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005174
Pathdomain/documents/DOCU000000005174
Display NameDeoverlevering van de Noord- en Zuidnederlandse Legenda aurea : Een tussentijds verslag / L. Scheurkogel
Relation IdRELA000000073963
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000789
Pathdomain/documents/DOCU000000000789
Display NameHet Biënboec van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen / door Wouter Antonie van der Vet
Relation IdRELA000000073964
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000073966
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001175
Pathdomain/documents/DOCU000000001175
Display NameNachbonaventurianische Franziskusquellen in niederländischen und deutschen Handschriften des Mittelalters / [von] Sophronius Clasen [und] Julius van Gurp
Relation IdRELA000000073965
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000017420
Pathdomain/teksten/TEXT000000017420
Display NameDe soudaensdochter
Relation IdRELA000000291919
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017850
Pathdomain/teksten/TEXT000000017850
Display NameExempel
Relation IdRELA000000293309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017848
Pathdomain/teksten/TEXT000000017848
Display NameExempel over S. Bernardus
Relation IdRELA000000293299
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017849
Pathdomain/teksten/TEXT000000017849
Display NameExempel over het duiveltje Titivillus, ontleend aan Der sielen troest
Relation IdRELA000000293303
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017847
Pathdomain/teksten/TEXT000000017847
Display NameExempel, met aan het slot rijm
Relation IdRELA000000293295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008648
Pathdomain/teksten/TEXT000000008648
Display NameHendrik Mande: Visioen over een conversinne van Diepenveen (nr.20a)
Relation IdRELA000000260888
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017678
Pathdomain/teksten/TEXT000000017678
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000292762
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017693
Pathdomain/teksten/TEXT000000017693
Display NameMaria-exempel naar Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000292807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017604
Pathdomain/teksten/TEXT000000017604
Display NameMaria-exempel naar Caesarius van Heisterbach: Libri VIII miraculorum III,65
Relation IdRELA000000292506
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017786
Pathdomain/teksten/TEXT000000017786
Display NameMaria-exempel op naam van Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000293105
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017735
Pathdomain/teksten/TEXT000000017735
Display NameMaria-exempel over S. Catharina
Relation IdRELA000000292936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017729
Pathdomain/teksten/TEXT000000017729
Display NameMaria-exempel over S. Johannes Damascenus
Relation IdRELA000000292917
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017718
Pathdomain/teksten/TEXT000000017718
Display NameMaria-exempel over S. Thomas Becket
Relation IdRELA000000292883
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017791
Pathdomain/teksten/TEXT000000017791
Display NameMaria-exempel uit Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum VII, 14
Relation IdRELA000000293121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017760
Pathdomain/teksten/TEXT000000017760
Display NameMaria-exempel uit Gregorius: Dialogi
Relation IdRELA000000293016
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers