'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 17

Typetekstdrager
Value'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 17
IdTDRA000000003510
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/36eed56a-a494-4ee7-8989-51b3c58332ac
Deletedno
Relation Count 55
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000009
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000009
Display Name
Relation IdRELA000000073143
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000073171
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002367
Display Name's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000073170
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004907
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004907
Display NameAcquoy, Johannes Gerhardus Rijk
Relation IdRELA000000073169
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004396
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004396
Display NameAmsterdam, Augustinessen S. Maria Magdalena /Bethanië
Relation IdRELA000000073164
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006295
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006295
Display NameDamme, Pieter Bernardus van
Relation IdRELA000000073165
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005087
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005087
Display NameLeeuwen, J.W. van
Relation IdRELA000000073168
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013398
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013398
Display Namein 1867 geveild te Leiden
Relation IdRELA000000073167
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005141
Pathdomain/documents/DOCU000000005141
Display NameCatalogus van eene uytmuntende bibliotheek ... nagelaeten door ... Van Westphalen, Meyerus, Chiflets, Butkens, le Roy &c. &c en zederd merkelyk vermeerderd... = Catalogue d'une bibliothèque incomparable .. : welke publicq verkogt ... 8 October 1784 ... door M. F.L. Varon en J. Gaillard ...
Relation IdRELA000000073163
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000262
Pathdomain/documents/DOCU000000000262
Display NameDe Kartuizers en hun klooster te Zelem : tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde, 1084-1984 / onder red. van F. Hendrickx
Relation IdRELA000000073157
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001086
Pathdomain/documents/DOCU000000001086
Display NameDe Mariaklachten / door K.Chr.J. de Vries
Relation IdRELA000000073160
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000068
Pathdomain/documents/DOCU000000000068
Display NameDe lange en de korte redactie van het Rosarium Jesu et Mariae van de kartuizer Jacobus van Gruitrode en de Middelnederlandse vertaling van de korte redactie / J. Deschamps
Relation IdRELA000000073156
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000914
Pathdomain/documents/DOCU000000000914
Display NameLeven des overhoghen bisscops Sinte Marthynus / A.M. Gofferjé
Relation IdRELA000000073159
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002244
Pathdomain/documents/DOCU000000002244
Display NameMeister Eckart en de Nederlandse mystiek / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000073161
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000452
Pathdomain/documents/DOCU000000000452
Display NameTafel van den Kersten ghelove / Dirc van Delf ; naar de handschriften uitg., ingel. en van aant. voorz. door L.M.Fr. Daniëls
Relation IdRELA000000073158
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004685
Pathdomain/documents/DOCU000000004685
Display NameTorso van een handelaar of een verzamelaar? Overwegingen en vragen naar aanleiding van een bijzondere verzameling Middeleeuwse handschriften omstreeks 1764 / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000073162
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000073147
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000199
Pathdomain/documents/DOCU000000000199
Display NameBibliotheca Dominicana Neerlandica manuscripta, 1224-1500 / door Stephanus G. Axters
Relation IdRELA000000073155
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003576
Pathdomain/documents/DOCU000000003576
Display NameCatalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae / [samenstellers: H. Brugmans ... et al.]
Relation IdRELA000000073149
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003297
Pathdomain/documents/DOCU000000003297
Display NameCatalogus van de fotoalbums van Middelnederlandse handschriften = Medii aevi manuscriptorum spiritualium neerlandicorum reproductio : (z.g. Collectie Titus Brandsma) / [verz. en ingel. door] Titus Brandsma ; bewerkt door Zr. G. Feugen
Relation IdRELA000000073154
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000073153
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000472
Pathdomain/documents/DOCU000000000472
Display NameDe handschriften van Jan van Ruusbroec's werken / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000073152
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000068
Pathdomain/documents/DOCU000000000068
Display NameDe lange en de korte redactie van het Rosarium Jesu et Mariae van de kartuizer Jacobus van Gruitrode en de Middelnederlandse vertaling van de korte redactie / J. Deschamps
Relation IdRELA000000073150
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000470
Pathdomain/documents/DOCU000000000470
Display NameJan van Ruusbroec, 1293-1381 : tentoonstellingscatalogus / [samenst. van de catalogus: Albert Ampe ... et al.]
Relation IdRELA000000073151
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000141
Pathdomain/documents/DOCU000000000141
Display NameVerslag omtrent de Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000073148
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000007806
Pathdomain/teksten/TEXT000000007806
Display NameAscetisch traktaat gevolgd door `sommighe devoete oefenynghe'
Relation IdRELA000000258016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015935
Pathdomain/teksten/TEXT000000015935
Display NameBeschouwingen over het verkeerde van wanhoop, gevolgd door enige dicta patrum
Relation IdRELA000000286937
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015942
Pathdomain/teksten/TEXT000000015942
Display NameDicta patrum
Relation IdRELA000000286960
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015933
Pathdomain/teksten/TEXT000000015933
Display NameDrietal dicta patrum
Relation IdRELA000000286931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015939
Pathdomain/teksten/TEXT000000015939
Display NameEen fonteyn heb ich vonden
Relation IdRELA000000286949
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015937
Pathdomain/teksten/TEXT000000015937
Display NameEnige dicta
Relation IdRELA000000286943
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004247
Pathdomain/teksten/TEXT000000004247
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc (kap.16; 9 artikelen van het pinksterfeest)
Relation IdRELA000000242165
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015945
Pathdomain/teksten/TEXT000000015945
Display NameExcerpt van een samenspraak van Jezus en de ziel over het lijden, met aan het eind nog een dictum op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000286968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005484
Pathdomain/teksten/TEXT000000005484
Display NameExcerpten uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc (kap.12, 7 en 8)
Relation IdRELA000000247800
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005486
Pathdomain/teksten/TEXT000000005486
Display NameExcerpten uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc (proloog en kap.2)
Relation IdRELA000000247813
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007803
Pathdomain/teksten/TEXT000000007803
Display NameExempel
Relation IdRELA000000258006
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015932
Pathdomain/teksten/TEXT000000015932
Display NameGeestelijke overwegingen, waarvan er een berijmd is
Relation IdRELA000000286928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015934
Pathdomain/teksten/TEXT000000015934
Display NameHandleiding voor de mis
Relation IdRELA000000286934
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007808
Pathdomain/teksten/TEXT000000007808
Display NameHoe een mensche om tranen bidden sel
Relation IdRELA000000258022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005487
Pathdomain/teksten/TEXT000000005487
Display NameJacobus van Gruitrode: Die roesenghaert Jhesu ende Marie, proloog
Relation IdRELA000000247818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005816
Pathdomain/teksten/TEXT000000005816
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel, gedeeltelijk (kap.81-144)
Relation IdRELA000000249305
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015940
Pathdomain/teksten/TEXT000000015940
Display NameMarialegende waarin een gebed ter ere van de ledematen van Jezus wordt geleerd
Relation IdRELA000000286952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007800
Pathdomain/teksten/TEXT000000007800
Display NameMnl. vertaling van Conversio beatae Mariae Magdalenae, gevolgd door Mnl. vertaling van de dood van S. Maria Magdalena uit de Legenda aurea (zie ook het hieropvolgende excerpt uit Dirc van Delft)
Relation IdRELA000000257992
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007805
Pathdomain/teksten/TEXT000000007805
Display NameMnl. vertaling van Quaedam notabilia verba domini Florentii
Relation IdRELA000000258012
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007776
Pathdomain/teksten/TEXT000000007776
Display NameMnl. vertaling van Tractatus de interiori domo seu de conscientia aedificanda
Relation IdRELA000000257921
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007807
Pathdomain/teksten/TEXT000000007807
Display NameMnl. vertaling van kap. 19 en 20 uit Conclusa et proposita, non vota in Domini a magistro Gerardo edita
Relation IdRELA000000258018
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015941
Pathdomain/teksten/TEXT000000015941
Display NameTwee gebeden tot S. Joseph
Relation IdRELA000000286956
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007801
Pathdomain/teksten/TEXT000000007801
Display NameVan ceders tabernakel
Relation IdRELA000000257997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015936
Pathdomain/teksten/TEXT000000015936
Display NameVier punten van het lijden van Christus, gevolgd door vijf punten voor een droevig mens
Relation IdRELA000000286940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015938
Pathdomain/teksten/TEXT000000015938
Display NameVoorschriften voor het ontvangen van de communie
Relation IdRELA000000286946
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015943
Pathdomain/teksten/TEXT000000015943
Display NameZeven middelen om zich van geestelijke gebreken te genezen
Relation IdRELA000000286963
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers