'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 15

Typetekstdrager
Value'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 15
IdTDRA000000003503
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/03d53a23-82a8-4e38-91cd-b6363053984c
Deletedno
Relation Count 50
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000073008
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000073026
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002367
Display Name's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000073025
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002581
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002581
Display NameCollectie Maastricht
Relation IdRELA000000073024
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005162
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005162
Display NameMaastricht, Begaarden S. Michael & S. Bartholomeus
Relation IdRELA000000073023
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003060
Pathdomain/documents/DOCU000000003060
Display NameDe Middelnederlandsche Tauler-handschriften / [door] Gerard Isaac Lieftinck
Relation IdRELA000000073021
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000885
Pathdomain/documents/DOCU000000000885
Display NameDe herkomst van het Leidse handschrift van de Sint-Servatiuslegende van Hendrik van Veldeke / door J. Deschamps
Relation IdRELA000000073017
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002014
Pathdomain/documents/DOCU000000002014
Display NameDie 'Feigenbaumpredigt' eines Strassburger Augustineremiten / Dietrich Schmidtke
Relation IdRELA000000073020
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000040
Pathdomain/documents/DOCU000000000040
Display NameDietse tekst en verspreiding van de "Totius vitae spiritualis summa" / G.J. Peeters, A. Ampe
Relation IdRELA000000073016
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001754
Pathdomain/documents/DOCU000000001754
Display NameEen onbekende middelnederlandsche vertaling van Johann Tauler's preeken / D. de Man
Relation IdRELA000000073018
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001757
Pathdomain/documents/DOCU000000001757
Display NameUit middelnederlandsche handschriften / D. de Man
Relation IdRELA000000073019
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003195
Pathdomain/documents/DOCU000000003195
Display NameVerspreide Middelnederlandsche geestelike gedichten, liederen en rijmspreuken C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000073022
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000073011
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000003576
Pathdomain/documents/DOCU000000003576
Display NameCatalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae / [samenstellers: H. Brugmans ... et al.]
Relation IdRELA000000073012
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000073014
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000472
Pathdomain/documents/DOCU000000000472
Display NameDe handschriften van Jan van Ruusbroec's werken / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000073013
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000073015
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000015692
Pathdomain/teksten/TEXT000000015692
Display NameDicta op naam van kerkvaders
Relation IdRELA000000286177
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015682
Pathdomain/teksten/TEXT000000015682
Display NameDrie korte traktaatjes over het lijden van Jezus, de voortreffelijkheid van het zwijgen en over `wat van onnutten clappen comt'
Relation IdRELA000000286147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007408
Pathdomain/teksten/TEXT000000007408
Display NameExcerpt uit Boexcken vander edelre doecht der verduldicheit
Relation IdRELA000000256507
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020990
Pathdomain/teksten/TEXT000000020990
Display NameExpositie op de tien geboden
Relation IdRELA000000304588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015691
Pathdomain/teksten/TEXT000000015691
Display NameGeestelijke oefening
Relation IdRELA000000286175
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005856
Pathdomain/teksten/TEXT000000005856
Display NameGodfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000249486
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007641
Pathdomain/teksten/TEXT000000007641
Display NameHenricus Suso: Preek over Miserunt Judei
Relation IdRELA000000257465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015679
Pathdomain/teksten/TEXT000000015679
Display NameLering of exempel van een heilige engel Gods
Relation IdRELA000000286138
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015677
Pathdomain/teksten/TEXT000000015677
Display NameLering over de manier van geestelijk leven om tot God te komen
Relation IdRELA000000286130
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015678
Pathdomain/teksten/TEXT000000015678
Display NameLering, toegeschreven aan Augustinus
Relation IdRELA000000286134
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007012
Pathdomain/teksten/TEXT000000007012
Display NameMnl. vertaling van Compendium divini amoris
Relation IdRELA000000254838
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009073
Pathdomain/teksten/TEXT000000009073
Display NamePreek
Relation IdRELA000000262760
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022510
Pathdomain/teksten/TEXT000000022510
Display NamePreek (?)
Relation IdRELA000000310058
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009041
Pathdomain/teksten/TEXT000000009041
Display NamePreek over Mat. 26,38
Relation IdRELA000000262643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009010
Pathdomain/teksten/TEXT000000009010
Display NamePreek van Johannes Tauler over 2Kor. 3,6; Mnl.
Relation IdRELA000000262495
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008907
Pathdomain/teksten/TEXT000000008907
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 1,23/Mat. 3,3
Relation IdRELA000000262058
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009000
Pathdomain/teksten/TEXT000000009000
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 11,50; Mnl.
Relation IdRELA000000262450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008989
Pathdomain/teksten/TEXT000000008989
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 12,32; Mnl.
Relation IdRELA000000262395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008926
Pathdomain/teksten/TEXT000000008926
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 6,55; Mnl.
Relation IdRELA000000262137
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008995
Pathdomain/teksten/TEXT000000008995
Display NamePreek van Johannes Tauler over Luc. 6,36; Mnl.
Relation IdRELA000000262427
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008813
Pathdomain/teksten/TEXT000000008813
Display NamePreken van Johannes Tauler met ingevoegd andere teksten; Mnl.
Relation IdRELA000000261672
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015680
Pathdomain/teksten/TEXT000000015680
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000286141
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005020
Pathdomain/teksten/TEXT000000005020
Display NameSinte Franciscus vermaninghen
Relation IdRELA000000245388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015681
Pathdomain/teksten/TEXT000000015681
Display NameTraktaat over de twaalf evangelische raden
Relation IdRELA000000286144
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009307
Pathdomain/teksten/TEXT000000009307
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen met in aansluiting daarop vier punten om deze gebreken te overwinnen
Relation IdRELA000000263392
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006658
Pathdomain/teksten/TEXT000000006658
Display NameVI colacien (de laatste is hier opgedeeld in twee collaties)
Relation IdRELA000000253456
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015687
Pathdomain/teksten/TEXT000000015687
Display NameVanden bogaert die ene Clare maecte
Relation IdRELA000000286163
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022509
Pathdomain/teksten/TEXT000000022509
Display NameVertijt uws selfs in allen dinghen
Relation IdRELA000000310055
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015399
Pathdomain/teksten/TEXT000000015399
Display NameVijgenboompreek
Relation IdRELA000000285155
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015689
Pathdomain/teksten/TEXT000000015689
Display NameZes vruchten van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000286169
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers