'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 33

Typetekstdrager
Value'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 33
IdTDRA000000003388
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/3ed3336f-684f-4588-8265-08c8c55cdbc2
Deletedno
Relation Count 34
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000071114
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011548
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011548
Display NameHolland
Relation IdRELA000000071127
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002367
Display Name's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000071126
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004948
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004948
Display NameWeesp, Tertiarissen S. Johannes /Oude Hof
Relation IdRELA000000071125
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000791
Pathdomain/documents/DOCU000000000791
Display NameMiddelnederlandse Marialegenden / vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitg. door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000071124
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000019
Pathdomain/locations/LOCA000000000019
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000071117
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000372
Pathdomain/documents/DOCU000000000372
Display NameBonaventura deutsch : ein Beitrag zur deutschen franziskaner-Mystik und -Scholastik / von Kurt Ruh
Relation IdRELA000000071122
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003576
Pathdomain/documents/DOCU000000003576
Display NameCatalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae / [samenstellers: H. Brugmans ... et al.]
Relation IdRELA000000071118
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000071119
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000792
Pathdomain/documents/DOCU000000000792
Display NameMiddelnederlandse stichtelijke exempelen / verz. en uitg. door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000071121
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002267
Pathdomain/documents/DOCU000000002267
Display NameRederijkersspelen uit het archief van 'Trou moet blijcken' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000071120
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000071123
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000024778
Pathdomain/teksten/TEXT000000024778
Display NameAldus sal die mensche hem selven berespen ende oordelen
Relation IdRELA000000320072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015900
Pathdomain/teksten/TEXT000000015900
Display NameDie X geboden gods sonder welc nyemant ten ewigen leven comen mach
Relation IdRELA000000286835
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037982
Pathdomain/teksten/TEXT000000037982
Display NameDit sijn de becoringhe daer die duvel sonderlinghe herten mede becoert
Relation IdRELA000000373822
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008613
Pathdomain/teksten/TEXT000000008613
Display NameExcerpt uit Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000260747
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007582
Pathdomain/teksten/TEXT000000007582
Display NameExcerpt uit Vanden vier oefeninghen
Relation IdRELA000000257187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018259
Pathdomain/teksten/TEXT000000018259
Display NameExempel
Relation IdRELA000000294627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018643
Pathdomain/teksten/TEXT000000018643
Display NameExempel over drie maagden en het kind Jezus
Relation IdRELA000000295736
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007976
Pathdomain/teksten/TEXT000000007976
Display NameExempel uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek IV, 24)
Relation IdRELA000000258569
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024795
Pathdomain/teksten/TEXT000000024795
Display NameGeestelijk excerpt
Relation IdRELA000000320126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024794
Pathdomain/teksten/TEXT000000024794
Display NameLeven en leer van S. Hieronymus
Relation IdRELA000000320122
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018267
Pathdomain/teksten/TEXT000000018267
Display NameLeven van S. Euphrosyna
Relation IdRELA000000294652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024790
Pathdomain/teksten/TEXT000000024790
Display NamePreek over Luc. 21,25
Relation IdRELA000000320109
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007521
Pathdomain/teksten/TEXT000000007521
Display NameSchwester Katrei, Mnl.
Relation IdRELA000000256963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024800
Pathdomain/teksten/TEXT000000024800
Display NameTien pinen in der hellen
Relation IdRELA000000320138
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024788
Pathdomain/teksten/TEXT000000024788
Display NameTwalef scaden comen vanden sonden
Relation IdRELA000000320103
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024779
Pathdomain/teksten/TEXT000000024779
Display NameVijf poente die zeere scadelec zijn onder gheesteleke menschen
Relation IdRELA000000320075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024786
Pathdomain/teksten/TEXT000000024786
Display NameVijf poente van groter volcomenheit
Relation IdRELA000000320097
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers