'S-GRAVENHAGE, KB : 129 A 11

Typetekstdrager
Value'S-GRAVENHAGE, KB : 129 A 11
IdTDRA000000003156
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/789519e6-a84f-42f3-a96d-6be869310d33
Deletedno
Relation Count 30
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000066856
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000012276
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012276
Display NameVlaanderen, mogelijk West-Vlaanderen
Relation IdRELA000000066888
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000008023
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008023
Display NameKopiist van 'S-GRAVENHAGE, KB : 129 A 11
Relation IdRELA000000066887
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002367
Display Name's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000066885
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003334
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003334
Display NameAlewijn, Zacharias Henric
Relation IdRELA000000066879
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006411
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006411
Display NameCarbasius, Nicolaas
Relation IdRELA000000066884
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003346
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003346
Display NameClignett, Jacob Arnold
Relation IdRELA000000066881
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013207
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013207
Display NameGoeree, Joan
Relation IdRELA000000066876
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013208
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013208
Display NameGualterus Vosmaer of diens zoon Willem Carel Vosmaer
Relation IdRELA000000066883
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003332
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003332
Display NameHuydecoper, Balthasar
Relation IdRELA000000066878
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013205
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013205
Display NameJan Heldebolle
Relation IdRELA000000066872
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000066880
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013206
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013206
Display NamePlaats, Frans van der
Relation IdRELA000000066874
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007477
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007477
Display NameRöver, Matthias
Relation IdRELA000000066877
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000004265
Pathdomain/documents/DOCU000000004265
Display NameBibliotheca Huydecoperiana sive Catalogus Librorum in omni scientiarum genere et varii linguis praestantium : Quibus, dum viveret, usus fuit Vir Nobilissimus & Amplissimus Balthazar Huydecoper, Urbis Amstelaedamensis Judex, qui de patria lingua excelenda optime meritus fuit
Relation IdRELA000000066870
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000051
Pathdomain/locations/LOCA000000000051
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000066862
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004265
Pathdomain/documents/DOCU000000004265
Display NameBibliotheca Huydecoperiana sive Catalogus Librorum in omni scientiarum genere et varii linguis praestantium : Quibus, dum viveret, usus fuit Vir Nobilissimus & Amplissimus Balthazar Huydecoper, Urbis Amstelaedamensis Judex, qui de patria lingua excelenda optime meritus fuit
Relation IdRELA000000066868
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003576
Pathdomain/documents/DOCU000000003576
Display NameCatalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae / [samenstellers: H. Brugmans ... et al.]
Relation IdRELA000000066863
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005298
Pathdomain/documents/DOCU000000005298
Display NameCatalogus eener fraaije verzameling van Latijnsche, Fransche en Nederduitsche boeken [...] nagelaten door wijlen [...] mr. J.A. Clignett [...], benevens een bijvoegsel van boeken, kaarten en prenten en eenige instrumenten, schilderijen en boekenkasten : waarvan de publieke verkooping zal gehouden worden op maandag den 28 april 1828 [...] door B. Scheurleer ... [etc.]
Relation IdRELA000000066869
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001155
Pathdomain/documents/DOCU000000001155
Display NameDe Handschriftenverzameling van Balthasar Huydecoper (1695-1778) / Greet Kettenis
Relation IdRELA000000066864
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006409
Pathdomain/documents/DOCU000000006409
Display NameJacob Arnout Clignet en Jan Steenwinkel als verzamelaars van Middelnederlandse handschriften / Jos van Heel
Relation IdRELA000000066867
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000066865
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005372
Pathdomain/documents/DOCU000000005372
Display NameOnsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche : codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000066866
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000037140
Pathdomain/teksten/TEXT000000037140
Display NameJacob van Maerlant: Wrake van Jerusalem
Relation IdRELA000000371349
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has corrector
Typelexicon
IdLEXI000000013205
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013205
Display NameJan Heldebolle
Relation IdRELA000000066886
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers