'S-GRAVENHAGE, KB : 76 E 16

Typetekstdrager
Value'S-GRAVENHAGE, KB : 76 E 16
IdTDRA000000003152
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/da26d891-629f-4d10-b87a-855822cedaef
Deletedno
Relation Count 19
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000066768
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000013203
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013203
Display NameVlaanderen°
Relation IdRELA000000066786
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000008022
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008022
Display NameKopiist van 'S-GRAVENHAGE, KB : 76 E 16
Relation IdRELA000000066784
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002367
Display Name's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000066783
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006383
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006383
Display NameBuuren, Cornelis van
Relation IdRELA000000066781
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003279
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003279
Display NameVisser, Jacob
Relation IdRELA000000066782
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000051
Pathdomain/locations/LOCA000000000051
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000066776
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000003576
Pathdomain/documents/DOCU000000003576
Display NameCatalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae / [samenstellers: H. Brugmans ... et al.]
Relation IdRELA000000066777
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005415
Pathdomain/documents/DOCU000000005415
Display NameCatalogus van een fraaye verzameling meest Nederduitsche boeken, benevens eenige weynige dog goede Lateynsche boeken ... Alles nagelaten by wylen Cornelis van Buuren, in leven boekverkoper in 's Hage. Alle het welke verkocht zal werden, ten zynen sterfhuyze op de Beestemarkt, in 's Hage. Op maandag den 6. september 1779, en volgende daagen door Johannes Gaillard, en Thomas van Os, Boekverkopers in 's Hage
Relation IdRELA000000066780
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004005
Pathdomain/documents/DOCU000000004005
Display NameDe verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek : een overzicht voorzien van een iconografische index / samengest. door J.P.J. Brandhorst, K.H. Broekhuijsen-Kruijer
Relation IdRELA000000066778
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000066779
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000037139
Pathdomain/teksten/TEXT000000037139
Display NameJacob van Maerlant: Wrake van Jerusalem
Relation IdRELA000000371347
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers