'S-GRAVENHAGE, KB : 128 E 6

Typetekstdrager
Value'S-GRAVENHAGE, KB : 128 E 6
IdTDRA000000003118
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f14031dd-e71e-40ed-9514-1d4f8ce30259
Deletedno
Relation Count 266
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000066251
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011548
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011548
Display NameHolland
Relation IdRELA000000066282
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002367
Display Name's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000066281
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006579
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006579
Display NameAlphen, Daniel van
Relation IdRELA000000066279
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003346
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003346
Display NameClignett, Jacob Arnold
Relation IdRELA000000066280
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003257
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003257
Display NameEgmond, Benedictijnen S. Adelbertus
Relation IdRELA000000066268
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013175
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013175
Display NameJacop Claeszn
Relation IdRELA000000066274
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013174
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013174
Display NameLeenart van Ylpendam
Relation IdRELA000000066272
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013177
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013177
Display NameLeiden, Catharina- en Caeciliagasthuis
Relation IdRELA000000066278
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007826
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007826
Display NamePieter van Ylpendam
Relation IdRELA000000066270
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007825
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007825
Display NameWillem van der Goes
Relation IdRELA000000066269
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013176
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013176
Display Namemeyster Michiel
Relation IdRELA000000066276
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000069
Pathdomain/documents/DOCU000000000069
Display NameBezittersnotities in het handschrift met gedichten van Willem van Hildegaersberch en Dirc Potter (Den Haag, KB, 128 E 6) / H. Brinkman
Relation IdRELA000000066264
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005298
Pathdomain/documents/DOCU000000005298
Display NameCatalogus eener fraaije verzameling van Latijnsche, Fransche en Nederduitsche boeken [...] nagelaten door wijlen [...] mr. J.A. Clignett [...], benevens een bijvoegsel van boeken, kaarten en prenten en eenige instrumenten, schilderijen en boekenkasten : waarvan de publieke verkooping zal gehouden worden op maandag den 28 april 1828 [...] door B. Scheurleer ... [etc.]
Relation IdRELA000000066267
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001013
Pathdomain/documents/DOCU000000001013
Display NameDe Middelnederlandse boerden : voor het eerst verzameld uitgegeven / door C. Kruyskamp
Relation IdRELA000000066266
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000448
Pathdomain/documents/DOCU000000000448
Display NameDer minnen loep / door Dirc Potter ; uitg. door P. Leendertz Wz.
Relation IdRELA000000066265
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000019
Pathdomain/locations/LOCA000000000019
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000066258
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000069
Pathdomain/documents/DOCU000000000069
Display NameBezittersnotities in het handschrift met gedichten van Willem van Hildegaersberch en Dirc Potter (Den Haag, KB, 128 E 6) / H. Brinkman
Relation IdRELA000000066260
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005298
Pathdomain/documents/DOCU000000005298
Display NameCatalogus eener fraaije verzameling van Latijnsche, Fransche en Nederduitsche boeken [...] nagelaten door wijlen [...] mr. J.A. Clignett [...], benevens een bijvoegsel van boeken, kaarten en prenten en eenige instrumenten, schilderijen en boekenkasten : waarvan de publieke verkooping zal gehouden worden op maandag den 28 april 1828 [...] door B. Scheurleer ... [etc.]
Relation IdRELA000000066263
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000066261
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000066259
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000848
Pathdomain/documents/DOCU000000000848
Display NameMittelhochdeutsche, mittelniederdeutsche und mittelniederländische Minnereden : Verzeichnis der Handschriften und Drucke / Tilo Brandis
Relation IdRELA000000066262
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000025976
Pathdomain/teksten/TEXT000000025976
Display NameBoerde van Willem van Hildegaersberch: Vanden monick
Relation IdRELA000000325751
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025837
Pathdomain/teksten/TEXT000000025837
Display NameBoerde van Willem van Hildegaersberch: Vanden paep die sinen baec ghestoelen wert
Relation IdRELA000000324662
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025816
Pathdomain/teksten/TEXT000000025816
Display NameBoerde van Willem van Hildegaersberch: Vanden waghen
Relation IdRELA000000324470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005430
Pathdomain/teksten/TEXT000000005430
Display NameDirc Potter: Der minnen loep
Relation IdRELA000000247581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005376
Pathdomain/teksten/TEXT000000005376
Display NameExcerpt uit Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek III, kap.9/vs.1-60)
Relation IdRELA000000247293
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025860
Pathdomain/teksten/TEXT000000025860
Display NameMinnerede van Willem van Hildegaersberch: Van VII doechden der minnen
Relation IdRELA000000324873
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025845
Pathdomain/teksten/TEXT000000025845
Display NameMinnerede van Willem van Hildegaersberch: Vanden goeden vrouwen
Relation IdRELA000000324737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026046
Pathdomain/teksten/TEXT000000026046
Display NameMinnerede van Willem van Hildegaersberch: Wat een reyn wijff waerdich is
Relation IdRELA000000326325
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025974
Pathdomain/teksten/TEXT000000025974
Display NameMirakelsproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden sacramente van Aemsterdam
Relation IdRELA000000325733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023526
Pathdomain/teksten/TEXT000000023526
Display NameO Maria vrouwe dijn reinecheit (Berijmd gebed tot Maria)
Relation IdRELA000000314508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025964
Pathdomain/teksten/TEXT000000025964
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch : Vanden zekeren hope
Relation IdRELA000000325643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025985
Pathdomain/teksten/TEXT000000025985
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Een ewangelie
Relation IdRELA000000325831
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025813
Pathdomain/teksten/TEXT000000025813
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van drien bloemen
Relation IdRELA000000324442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025838
Pathdomain/teksten/TEXT000000025838
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van drien broeders
Relation IdRELA000000324673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025821
Pathdomain/teksten/TEXT000000025821
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van drien figuren
Relation IdRELA000000324515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026027
Pathdomain/teksten/TEXT000000026027
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van karitas
Relation IdRELA000000326159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025874
Pathdomain/teksten/TEXT000000025874
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van sempelen ghelove
Relation IdRELA000000324996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025840
Pathdomain/teksten/TEXT000000025840
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van sterven
Relation IdRELA000000324690
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026004
Pathdomain/teksten/TEXT000000026004
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden XL daghen
Relation IdRELA000000325996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025824
Pathdomain/teksten/TEXT000000025824
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden doemsdach ende van sterven
Relation IdRELA000000324540
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025827
Pathdomain/teksten/TEXT000000025827
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden goeden ridder
Relation IdRELA000000324565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025863
Pathdomain/teksten/TEXT000000025863
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden hont die verbroit waert
Relation IdRELA000000324900
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026023
Pathdomain/teksten/TEXT000000026023
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden lichte
Relation IdRELA000000326124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026034
Pathdomain/teksten/TEXT000000026034
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden vier cussen
Relation IdRELA000000326221
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025892
Pathdomain/teksten/TEXT000000025892
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vander dwalinghe
Relation IdRELA000000325159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025834
Pathdomain/teksten/TEXT000000025834
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vander ewangelien van paeschen
Relation IdRELA000000324632
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025857
Pathdomain/teksten/TEXT000000025857
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vander gheboorten Christi
Relation IdRELA000000324845
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025882
Pathdomain/teksten/TEXT000000025882
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vander liever tijt
Relation IdRELA000000325073
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025869
Pathdomain/teksten/TEXT000000025869
Display NameSproke : Hoe man ende wijf sullen leven (Excerpt uit Jan van Boendale : Der leken spiegel, bk.III, kap.9)
Relation IdRELA000000324955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025942
Pathdomain/teksten/TEXT000000025942
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch
Relation IdRELA000000325454
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026019
Pathdomain/teksten/TEXT000000026019
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Een disputacie
Relation IdRELA000000326088
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025956
Pathdomain/teksten/TEXT000000025956
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Een exempel van heren
Relation IdRELA000000325572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025960
Pathdomain/teksten/TEXT000000025960
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Een onderscheit van hilic ende van gheesteliken luden
Relation IdRELA000000325608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025962
Pathdomain/teksten/TEXT000000025962
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Vanden ghedencke
Relation IdRELA000000325626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025954
Pathdomain/teksten/TEXT000000025954
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Vander ghiericheit
Relation IdRELA000000325557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025687
Pathdomain/teksten/TEXT000000025687
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Vander hontschede
Relation IdRELA000000323688
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025958
Pathdomain/teksten/TEXT000000025958
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Vander rekeninghe
Relation IdRELA000000325591
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026060
Pathdomain/teksten/TEXT000000026060
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Dat elc sinen meerren ontsiet
Relation IdRELA000000326445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025878
Pathdomain/teksten/TEXT000000025878
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een exempel van partyen
Relation IdRELA000000325037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025810
Pathdomain/teksten/TEXT000000025810
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel
Relation IdRELA000000324413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025952
Pathdomain/teksten/TEXT000000025952
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel over rechters
Relation IdRELA000000325540
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025817
Pathdomain/teksten/TEXT000000025817
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel van een hont
Relation IdRELA000000324480
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026025
Pathdomain/teksten/TEXT000000026025
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel van heren
Relation IdRELA000000326141
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025907
Pathdomain/teksten/TEXT000000025907
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel van twee wynden
Relation IdRELA000000325277
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025900
Pathdomain/teksten/TEXT000000025900
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoe deerste partyen in Hollant quamen
Relation IdRELA000000325223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026012
Pathdomain/teksten/TEXT000000026012
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoe die heren eerst quamen
Relation IdRELA000000326058
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026032
Pathdomain/teksten/TEXT000000026032
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoe die joecht overgaet
Relation IdRELA000000326204
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026050
Pathdomain/teksten/TEXT000000026050
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoe doude jonc willen wesen
Relation IdRELA000000326363
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026038
Pathdomain/teksten/TEXT000000026038
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoemen gherichte vrienscap houden sal
Relation IdRELA000000326253
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026054
Pathdomain/teksten/TEXT000000026054
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoemen tende sal kennen voer tbeghin
Relation IdRELA000000326392
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025972
Pathdomain/teksten/TEXT000000025972
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoemen voer die eere gaet schulen
Relation IdRELA000000325716
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026040
Pathdomain/teksten/TEXT000000026040
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Ic bin al moede ic wil gaen rusten
Relation IdRELA000000326270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026056
Pathdomain/teksten/TEXT000000026056
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Opt voersien
Relation IdRELA000000326409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026021
Pathdomain/teksten/TEXT000000026021
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Salomons woert
Relation IdRELA000000326107
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026042
Pathdomain/teksten/TEXT000000026042
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Twisschen wil ende die waerheit
Relation IdRELA000000326289
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025849
Pathdomain/teksten/TEXT000000025849
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van Affricanus
Relation IdRELA000000324778
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025993
Pathdomain/teksten/TEXT000000025993
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van Ja ende Neen
Relation IdRELA000000325899
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025798
Pathdomain/teksten/TEXT000000025798
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van Reynaert den vos
Relation IdRELA000000324307
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025812
Pathdomain/teksten/TEXT000000025812
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van Reynaert ende van Aven
Relation IdRELA000000324432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025793
Pathdomain/teksten/TEXT000000025793
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van VII punten die wij voer oghen hebben souden; onvoll.
Relation IdRELA000000324266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025804
Pathdomain/teksten/TEXT000000025804
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van bescermen
Relation IdRELA000000324359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025791
Pathdomain/teksten/TEXT000000025791
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van commer van ghelde; onvoll.
Relation IdRELA000000324249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025789
Pathdomain/teksten/TEXT000000025789
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van den X gheboeden; onvoll.
Relation IdRELA000000324238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025903
Pathdomain/teksten/TEXT000000025903
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van die achte salicheiden
Relation IdRELA000000325246
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025843
Pathdomain/teksten/TEXT000000025843
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van dominus
Relation IdRELA000000324718
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025940
Pathdomain/teksten/TEXT000000025940
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van drierehande lijden
Relation IdRELA000000325439
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025867
Pathdomain/teksten/TEXT000000025867
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van drierehande staet van heren
Relation IdRELA000000324938
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025806
Pathdomain/teksten/TEXT000000025806
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van enen cruut ende hiet selve
Relation IdRELA000000324377
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025797
Pathdomain/teksten/TEXT000000025797
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van eren
Relation IdRELA000000324299
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025991
Pathdomain/teksten/TEXT000000025991
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van feeste van heren
Relation IdRELA000000325882
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025886
Pathdomain/teksten/TEXT000000025886
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van feeste van hylic
Relation IdRELA000000325106
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025880
Pathdomain/teksten/TEXT000000025880
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van gheduricheit
Relation IdRELA000000325056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026008
Pathdomain/teksten/TEXT000000026008
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van ghenoechten
Relation IdRELA000000326030
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025896
Pathdomain/teksten/TEXT000000025896
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van ghilden
Relation IdRELA000000325191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026048
Pathdomain/teksten/TEXT000000026048
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van goeden ghedachte
Relation IdRELA000000326346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025950
Pathdomain/teksten/TEXT000000025950
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van helen
Relation IdRELA000000325523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025995
Pathdomain/teksten/TEXT000000025995
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van hoede
Relation IdRELA000000325914
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025983
Pathdomain/teksten/TEXT000000025983
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van hoveerde
Relation IdRELA000000325814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025819
Pathdomain/teksten/TEXT000000025819
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van merre
Relation IdRELA000000324499
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025979
Pathdomain/teksten/TEXT000000025979
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van rechters
Relation IdRELA000000325777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025898
Pathdomain/teksten/TEXT000000025898
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van rechtighen rechters
Relation IdRELA000000325208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025970
Pathdomain/teksten/TEXT000000025970
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van ruste
Relation IdRELA000000325699
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025894
Pathdomain/teksten/TEXT000000025894
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van scheyden
Relation IdRELA000000325176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025948
Pathdomain/teksten/TEXT000000025948
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van ses articulen der werlt
Relation IdRELA000000325506
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025876
Pathdomain/teksten/TEXT000000025876
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van tregiment van goeden heren
Relation IdRELA000000325019
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025989
Pathdomain/teksten/TEXT000000025989
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van tween bomen
Relation IdRELA000000325865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025865
Pathdomain/teksten/TEXT000000025865
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van twivel
Relation IdRELA000000324919
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025871
Pathdomain/teksten/TEXT000000025871
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden XII maenden
Relation IdRELA000000324976
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025997
Pathdomain/teksten/TEXT000000025997
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden avontmael
Relation IdRELA000000325933
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026030
Pathdomain/teksten/TEXT000000026030
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden boghe
Relation IdRELA000000326187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025795
Pathdomain/teksten/TEXT000000025795
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden coninc van Poertegael
Relation IdRELA000000324283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025888
Pathdomain/teksten/TEXT000000025888
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden corencopers
Relation IdRELA000000325125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026006
Pathdomain/teksten/TEXT000000026006
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden doern ende vander linde
Relation IdRELA000000326013
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025801
Pathdomain/teksten/TEXT000000025801
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden drieen koeren
Relation IdRELA000000324335
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025999
Pathdomain/teksten/TEXT000000025999
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden droem
Relation IdRELA000000325950
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025987
Pathdomain/teksten/TEXT000000025987
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden figure vanden mensch
Relation IdRELA000000325848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025853
Pathdomain/teksten/TEXT000000025853
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden ghesellen die ommeseylden
Relation IdRELA000000324809
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026058
Pathdomain/teksten/TEXT000000026058
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden hofman
Relation IdRELA000000326428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025855
Pathdomain/teksten/TEXT000000025855
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden meerblade
Relation IdRELA000000324827
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025841
Pathdomain/teksten/TEXT000000025841
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden ouden ende vanden jonghen
Relation IdRELA000000324699
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025861
Pathdomain/teksten/TEXT000000025861
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden rijcken vrecken
Relation IdRELA000000324883
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025832
Pathdomain/teksten/TEXT000000025832
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden serpent
Relation IdRELA000000324609
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025968
Pathdomain/teksten/TEXT000000025968
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden sloetel
Relation IdRELA000000325680
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025944
Pathdomain/teksten/TEXT000000025944
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden spieghel
Relation IdRELA000000325470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025807
Pathdomain/teksten/TEXT000000025807
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden vrouwen die hoer kuken wachten
Relation IdRELA000000324386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025851
Pathdomain/teksten/TEXT000000025851
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden wijnmaet
Relation IdRELA000000324794
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025966
Pathdomain/teksten/TEXT000000025966
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden woeckenaer
Relation IdRELA000000325662
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025981
Pathdomain/teksten/TEXT000000025981
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander avontuer
Relation IdRELA000000325797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026044
Pathdomain/teksten/TEXT000000026044
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander bedevaert
Relation IdRELA000000326308
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026002
Pathdomain/teksten/TEXT000000026002
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander drierehande staet der werelt
Relation IdRELA000000325977
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025890
Pathdomain/teksten/TEXT000000025890
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander heiligher kercken
Relation IdRELA000000325142
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025946
Pathdomain/teksten/TEXT000000025946
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander verrisenis
Relation IdRELA000000325487
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025831
Pathdomain/teksten/TEXT000000025831
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander wankelre brugghen
Relation IdRELA000000324600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025847
Pathdomain/teksten/TEXT000000025847
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander wrake Goeds
Relation IdRELA000000324759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026395
Pathdomain/teksten/TEXT000000026395
Display NameTienregelige rijmspreuk
Relation IdRELA000000328209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025773
Pathdomain/teksten/TEXT000000025773
Display NameVan Sinte Gheertruden min
Relation IdRELA000000324125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026431
Pathdomain/teksten/TEXT000000026431
Display NameVerzameling van 118 rijmspreuken, vertalingen uit de Bescheidenheit van Freidank
Relation IdRELA000000328373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005408
Pathdomain/teksten/TEXT000000005408
Display NameWillem van Hildegaersberch: Gedichten, onvoll. (ontbreken, nr.1-3 en 4/vs.1-322)
Relation IdRELA000000247451
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026393
Pathdomain/teksten/TEXT000000026393
Display NameZesregelige rijmspreuk
Relation IdRELA000000328201
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers