'S-GRAVENHAGE, KB : 73 J 8

Typetekstdrager
Value'S-GRAVENHAGE, KB : 73 J 8
IdTDRA000000003093
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/3d82385b-c175-4a12-9937-a5cfbfeaaf01
Deletedno
Relation Count 10
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000464
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000464
Display Name
Relation IdRELA000000065810
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002367
Display Name's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000065816
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000876
Pathdomain/documents/DOCU000000000876
Display NameBoec van medicinen in Dietsche : een Middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur / door W.F. Daems
Relation IdRELA000000065813
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003935
Pathdomain/documents/DOCU000000003935
Display NameDas "Haager Aderlassbüchlein" / Gerrit Bauer
Relation IdRELA000000065815
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003447
Pathdomain/documents/DOCU000000003447
Display NameMedisch Middelnederlands / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000065814
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000065812
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000079
Pathdomain/documents/DOCU000000000079
Display NameRepertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000065811
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000019156
Pathdomain/teksten/TEXT000000019156
Display NameHematoskopie en flebotomie (=twee verschillende versies van de 24-paragrafentekst)
Relation IdRELA000000297558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020179
Pathdomain/teksten/TEXT000000020179
Display NamePurgeertraktaat
Relation IdRELA000000301588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019262
Pathdomain/teksten/TEXT000000019262
Display NameUroskopie
Relation IdRELA000000298013
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers