BERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1027

Typetekstdrager
ValueBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1027
IdTDRA000000002909
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f2f75020-a1be-4e1a-b6a8-979c7ca0c2ec
Deletedno
Relation Count 40
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000009
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000009
Display Name
Relation IdRELA000000063361
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000005376
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005376
Display NameGeldern, Regularissen S. Maria /Nazareth
Relation IdRELA000000063378
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000004394
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004394
Display NameArnswaldt, Freiherr August von
Relation IdRELA000000063373
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002455
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002455
Display NameBerlijn, Preussische Staatsbibliothek
Relation IdRELA000000063374
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002456
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002456
Display NameBerlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz
Relation IdRELA000000063376
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009210
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009210
Display NameBerlijn, Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz
Relation IdRELA000000063377
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005376
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005376
Display NameGeldern, Regularissen S. Maria /Nazareth
Relation IdRELA000000063372
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002806
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002806
Display NameTübingen, Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000063375
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000039
Pathdomain/locations/LOCA000000000039
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000063366
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000150
Pathdomain/documents/DOCU000000000150
Display NameKurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek / Hermann Degering
Relation IdRELA000000063367
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000063368
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005445
Pathdomain/documents/DOCU000000005445
Display NamePredigthandschriften der Schwestern vom gemeinsamen Leben. Spämittelalterliche Predigüberlieferung in der Bibliothek des Klosters Nazareth in Geldern / Monika Costard
Relation IdRELA000000063371
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002267
Pathdomain/documents/DOCU000000002267
Display NameRederijkersspelen uit het archief van 'Trou moet blijcken' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000063370
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000079
Pathdomain/documents/DOCU000000000079
Display NameRepertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000063369
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000006227
Pathdomain/teksten/TEXT000000006227
Display NameAugustynken van Dordt: De schepping
Relation IdRELA000000251115
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006221
Pathdomain/teksten/TEXT000000006221
Display NameDe grote Der sielen troest
Relation IdRELA000000251087
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006237
Pathdomain/teksten/TEXT000000006237
Display NameDe kleine Der sielen troest, onvoll.
Relation IdRELA000000251159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006224
Pathdomain/teksten/TEXT000000006224
Display NameEen gedicht van geisteliker mynnen
Relation IdRELA000000251101
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006222
Pathdomain/teksten/TEXT000000006222
Display NameFacies hippocratica
Relation IdRELA000000251091
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012757
Pathdomain/teksten/TEXT000000012757
Display NameGedicht over de deugden van S. Maria
Relation IdRELA000000276302
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012814
Pathdomain/teksten/TEXT000000012814
Display NameGeloofsbelijdenis
Relation IdRELA000000276507
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012749
Pathdomain/teksten/TEXT000000012749
Display NameHoe luyde sanc die leeraer opter tinnen
Relation IdRELA000000276279
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012722
Pathdomain/teksten/TEXT000000012722
Display NameIc rade u allen dat ghi u daer toe keert
Relation IdRELA000000276198
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012791
Pathdomain/teksten/TEXT000000012791
Display NameInhoudsopgave van het voorafgaande
Relation IdRELA000000276421
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006230
Pathdomain/teksten/TEXT000000006230
Display NameMnl. redactie van Christi Leiden in einer Vision geschaut
Relation IdRELA000000251131
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008187
Pathdomain/teksten/TEXT000000008187
Display NameNu starc ons God in onser noet
Relation IdRELA000000259360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012742
Pathdomain/teksten/TEXT000000012742
Display NameSproke over de uitspraken van schepenen
Relation IdRELA000000276254
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012761
Pathdomain/teksten/TEXT000000012761
Display NameSproke: Van drie doden konyngen ende van drie levendighen konynghen
Relation IdRELA000000276334
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012763
Pathdomain/teksten/TEXT000000012763
Display NameTekst over voorbereiding op de eucharistie
Relation IdRELA000000276342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006223
Pathdomain/teksten/TEXT000000006223
Display NameTien geboden, berijmd
Relation IdRELA000000251095
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012728
Pathdomain/teksten/TEXT000000012728
Display NameTwaalf graden van ootmoedigheid, korte versie
Relation IdRELA000000276215
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006233
Pathdomain/teksten/TEXT000000006233
Display NameVan Marien van Egypten
Relation IdRELA000000251144
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006235
Pathdomain/teksten/TEXT000000006235
Display NameVan den tien dusent martelaren
Relation IdRELA000000251151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012744
Pathdomain/teksten/TEXT000000012744
Display NameVan der boesheit des wokeners
Relation IdRELA000000276263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012759
Pathdomain/teksten/TEXT000000012759
Display NameVerzameling dicta op naam van onder meer Seneca, Augustinus, Hieronymus, Ambrosius, Johannes Chrysostomus, Isidorus van Sevilla, Gregorius de Grote, Bernardus van Clairvaux en Thomas van Aquino
Relation IdRELA000000276310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012789
Pathdomain/teksten/TEXT000000012789
Display NameZes gebeden voor de communie en drie gebeden na de communie, daaronder ook het gebed `O here, huden begheer ic te ontfanghen uwen ghebenediden lichaem'
Relation IdRELA000000276413
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers