PARIJS, BN : Néerl. 54

Typetekstdrager
ValuePARIJS, BN : Néerl. 54
IdTDRA000000002842
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ad9a6603-85fc-4fc2-91cb-148f04a4aa8a
Deletedno
Relation Count 20
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000062440
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000062449
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002624
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002624
Display NameParijs, Bibliothèque nationale de France
Relation IdRELA000000062448
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000876
Pathdomain/documents/DOCU000000000876
Display NameBoec van medicinen in Dietsche : een Middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur / door W.F. Daems
Relation IdRELA000000062445
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002704
Pathdomain/documents/DOCU000000002704
Display NameDe "Jonghe Lanfranc", of: Op- en aanmerkingen bij een niet-definitieve editie / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000062447
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001137
Pathdomain/documents/DOCU000000001137
Display NameFünf mittelniederländische Uebersetzungen des 'Antidotarium Nicolai'. Untersuchungen zum pharmazeutischen Fachschrifttum der mittelalterlichen Niederlande / Willy L. Braekman, Gundolf Keil
Relation IdRELA000000062446
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000062442
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000062444
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000079
Pathdomain/documents/DOCU000000000079
Display NameRepertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000062443
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000019985
Pathdomain/teksten/TEXT000000019985
Display NameBuikloop
Relation IdRELA000000300817
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007280
Pathdomain/teksten/TEXT000000007280
Display NameJonghe Lanfranc; onvoll.
Relation IdRELA000000255934
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007253
Pathdomain/teksten/TEXT000000007253
Display NameLeringe van orinen
Relation IdRELA000000255818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019315
Pathdomain/teksten/TEXT000000019315
Display NameMetrologie
Relation IdRELA000000298213
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019994
Pathdomain/teksten/TEXT000000019994
Display NameMnl. vertaling van Constantinus Africanus: Viaticus
Relation IdRELA000000300864
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020175
Pathdomain/teksten/TEXT000000020175
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Cremona, vervolg op f.007r-013v
Relation IdRELA000000301570
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020174
Pathdomain/teksten/TEXT000000020174
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Cremona, vervolg van f.063v-087v
Relation IdRELA000000301566
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007225
Pathdomain/teksten/TEXT000000007225
Display NameMnl. vertaling van het Antidotarium Nicolai
Relation IdRELA000000255725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020038
Pathdomain/teksten/TEXT000000020038
Display NamePolstraktaat (=Philateros); onvol.
Relation IdRELA000000301039
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020355
Pathdomain/teksten/TEXT000000020355
Display NameSimplicia-glossarium; Lat./Ndl.
Relation IdRELA000000302308
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers