PARIJS, BN : Néerl. 39

Typetekstdrager
ValuePARIJS, BN : Néerl. 39
IdTDRA000000002835
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8b08d6ba-2ae3-42b7-a504-7000049c1664
Deletedno
Relation Count 65
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000062374
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000004843
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004843
Display NameBrussel, Clarissen-Urbanisten, Coudeclooster
Relation IdRELA000000062392
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000004843
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004843
Display NameBrussel, Clarissen-Urbanisten, Coudeclooster
Relation IdRELA000000062388
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005742
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005742
Display NameJohanna Cueliens
Relation IdRELA000000062390
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005741
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005741
Display NameLijsbet Ghoeyvaers
Relation IdRELA000000062389
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002624
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002624
Display NameParijs, Bibliothèque nationale de France
Relation IdRELA000000062391
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000837
Pathdomain/documents/DOCU000000000837
Display NameHet liedboek van Liesbet Ghoeyuaers / door Andreas Johannes Maria van Seggelen
Relation IdRELA000000062385
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000983
Pathdomain/documents/DOCU000000000983
Display NameMiddeleeuwse kerstliederen / J.J. Mak ; melodieën verzorgd door E. Bruning
Relation IdRELA000000062386
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001344
Pathdomain/documents/DOCU000000001344
Display NameNederlandse lofliederen op Sint-Franciscus / Archangelus Houbaert en G. Huybens
Relation IdRELA000000062387
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000059
Pathdomain/locations/LOCA000000000059
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000062380
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000062384
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000837
Pathdomain/documents/DOCU000000000837
Display NameHet liedboek van Liesbet Ghoeyuaers / door Andreas Johannes Maria van Seggelen
Relation IdRELA000000062381
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004609
Pathdomain/documents/DOCU000000004609
Display NameMiddelnederlandsche geestelijke liederen naar een Parijsch handschrift met inleiding en aanteekeningen / uitgegeven door C. Lecoutere
Relation IdRELA000000062383
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004610
Pathdomain/documents/DOCU000000004610
Display NameUit een middeleeuwsch liedjesboekje van Nederlandsche clarissen / W. Lampen
Relation IdRELA000000062382
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000032681
Pathdomain/teksten/TEXT000000032681
Display NameDriekoningenlied : Een kindekijn is ons gheboren
Relation IdRELA000000354771
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032673
Pathdomain/teksten/TEXT000000032673
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000354737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034454
Pathdomain/teksten/TEXT000000034454
Display NameKerstlied: Doen christus was geboren
Relation IdRELA000000361153
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032694
Pathdomain/teksten/TEXT000000032694
Display NameKerstlied: Een kindeken es geboren
Relation IdRELA000000354839
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042517
Pathdomain/teksten/TEXT000000042517
Display NameKerstlied: Geloeft soe si die maget marie
Relation IdRELA000000388432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034455
Pathdomain/teksten/TEXT000000034455
Display NameKerstlied: Jhesus kerst marien kint
Relation IdRELA000000361157
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032613
Pathdomain/teksten/TEXT000000032613
Display NameLied : Alle creaturen willic ave gaen
Relation IdRELA000000354500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008180
Pathdomain/teksten/TEXT000000008180
Display NameLied: Alder werelt heylant
Relation IdRELA000000259328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034451
Pathdomain/teksten/TEXT000000034451
Display NameLied: Dat scoenste kint es ons geboren; Mnl. met Latijns refrein
Relation IdRELA000000361139
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034453
Pathdomain/teksten/TEXT000000034453
Display NameLied: Die godheit vant der gracien vont
Relation IdRELA000000361147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034439
Pathdomain/teksten/TEXT000000034439
Display NameLied: Die vader inder ewicheit
Relation IdRELA000000361086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034445
Pathdomain/teksten/TEXT000000034445
Display NameLied: Hadieu natuere hadieu solaes
Relation IdRELA000000361117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034452
Pathdomain/teksten/TEXT000000034452
Display NameLied: Ic bidde den oversten heere
Relation IdRELA000000361143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034437
Pathdomain/teksten/TEXT000000034437
Display NameLied: Ic hebbe een lief in minen sin gedaen
Relation IdRELA000000361076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034456
Pathdomain/teksten/TEXT000000034456
Display NameLied: In eenen boghaert quaem ic ghegaen
Relation IdRELA000000361161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042513
Pathdomain/teksten/TEXT000000042513
Display NameLied: Ioachims ende sinte annen bloet
Relation IdRELA000000388423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042520
Pathdomain/teksten/TEXT000000042520
Display NameLied: Kinder loeft den inghel fijn
Relation IdRELA000000388441
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034438
Pathdomain/teksten/TEXT000000034438
Display NameLied: Kinder nu zijt allegader vroe
Relation IdRELA000000361080
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034440
Pathdomain/teksten/TEXT000000034440
Display NameLied: Laet ons met vollen chore
Relation IdRELA000000361090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042515
Pathdomain/teksten/TEXT000000042515
Display NameLied: Nu laet ons singhen het es tijt
Relation IdRELA000000388427
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034444
Pathdomain/teksten/TEXT000000034444
Display NameLied: O eeuwige wijsheit daer menich jaer
Relation IdRELA000000361113
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032676
Pathdomain/teksten/TEXT000000032676
Display NameLied: het es daer inder sonnen scijn
Relation IdRELA000000354750
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042514
Pathdomain/teksten/TEXT000000042514
Display NameLied; Geloeft soe si die maget maria
Relation IdRELA000000388425
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032692
Pathdomain/teksten/TEXT000000032692
Display NameLofzang op S. Barbara: Barbara die clare sonne
Relation IdRELA000000354829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032688
Pathdomain/teksten/TEXT000000032688
Display NameLofzang op S. Barbara: Barbara die reyne maecht
Relation IdRELA000000354808
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032690
Pathdomain/teksten/TEXT000000032690
Display NameLofzang op S. Barbara: Kinder al si wi in dit sneven
Relation IdRELA000000354819
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032691
Pathdomain/teksten/TEXT000000032691
Display NameLofzang op S. Barbara: O Barbara ons herte verblijt
Relation IdRELA000000354824
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032693
Pathdomain/teksten/TEXT000000032693
Display NameLofzang op S. Barbara: Scoender maeght voer noch na
Relation IdRELA000000354834
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032604
Pathdomain/teksten/TEXT000000032604
Display NameLofzang op S. Barbara: Wi vermanen harer doecht
Relation IdRELA000000354456
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032687
Pathdomain/teksten/TEXT000000032687
Display NameLofzang op S. Barbara; Lat.
Relation IdRELA000000354802
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032685
Pathdomain/teksten/TEXT000000032685
Display NameLofzang op S. Clara: In die hoge weelde
Relation IdRELA000000354792
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032684
Pathdomain/teksten/TEXT000000032684
Display NameLofzang op S. Clara:Laet ons sinte claren loven
Relation IdRELA000000354787
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032686
Pathdomain/teksten/TEXT000000032686
Display NameLofzang op S. Clara:Loeft alle die hier bi my sijn
Relation IdRELA000000354797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032682
Pathdomain/teksten/TEXT000000032682
Display NameLofzang op S. Franciscus: Franciscusinden beginne sijn sinne
Relation IdRELA000000354775
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033803
Pathdomain/teksten/TEXT000000033803
Display NameLofzang op S. Franciscus: Ghi sijt daert alle tijt es mey
Relation IdRELA000000358745
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032674
Pathdomain/teksten/TEXT000000032674
Display NameLofzang op S. Franciscus: Kinder loeft den ingel fijn
Relation IdRELA000000354742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032683
Pathdomain/teksten/TEXT000000032683
Display NameLofzang op S. Franciscus: Laet ons eren ende loven
Relation IdRELA000000354781
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032689
Pathdomain/teksten/TEXT000000032689
Display NameLofzang op S. Franciscus: Nu laet ons sint franciscus loven
Relation IdRELA000000354813
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034442
Pathdomain/teksten/TEXT000000034442
Display NameMarialied: Die dageraet geet op ende fijn
Relation IdRELA000000361101
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034443
Pathdomain/teksten/TEXT000000034443
Display NameMarialied: Die metten sterren is op gegaen
Relation IdRELA000000361108
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032677
Pathdomain/teksten/TEXT000000032677
Display NameMarialied: Kinder nu loeft die maghet Marie
Relation IdRELA000000354754
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034449
Pathdomain/teksten/TEXT000000034449
Display NameMarialied: Met herten ende met sinne
Relation IdRELA000000361128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034441
Pathdomain/teksten/TEXT000000034441
Display NameMarialied: Wi wilt horen singen
Relation IdRELA000000361094
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042518
Pathdomain/teksten/TEXT000000042518
Display Namelied: Die dorstich sijt draecht bliden moet
Relation IdRELA000000388435
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042519
Pathdomain/teksten/TEXT000000042519
Display Namelied: Die spiegel der genaden sijt
Relation IdRELA000000388438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042516
Pathdomain/teksten/TEXT000000042516
Display Namelied: Laet ons met herten reyne
Relation IdRELA000000388429
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers