PARIJS, BN : Néerl. 32

Typetekstdrager
ValuePARIJS, BN : Néerl. 32
IdTDRA000000002830
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/1b06f42b-ae38-4353-9815-5469a74783fe
Deletedno
Relation Count 21
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000062320
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011519
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011519
Display NameZuidelijke Nederlanden
Relation IdRELA000000062333
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000004459
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004459
Display NameHoeilaart bij Brussel, Regulieren S. Maria /Groenendaal
Relation IdRELA000000062331
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002624
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002624
Display NameParijs, Bibliothèque nationale de France
Relation IdRELA000000062332
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000004608
Pathdomain/documents/DOCU000000004608
Display NameDe Middelnederlandse biechtspiegel "Letare syon quia ego venio et habitabo in medio tui" / L. Decorte
Relation IdRELA000000062330
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001191
Pathdomain/documents/DOCU000000001191
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen van Ekbert van Schönau's 'Sermo de vita et passione Jesu Christi' / Theo Coun
Relation IdRELA000000062328
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004607
Pathdomain/documents/DOCU000000004607
Display Name[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec = die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen, 1962] : de middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
Relation IdRELA000000062329
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000050
Pathdomain/locations/LOCA000000000050
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000062323
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000372
Pathdomain/documents/DOCU000000000372
Display NameBonaventura deutsch : ein Beitrag zur deutschen franziskaner-Mystik und -Scholastik / von Kurt Ruh
Relation IdRELA000000062324
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000062325
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000185
Pathdomain/documents/DOCU000000000185
Display NameMonasticon Windeshemense / hrsg. von Wilhelm Kohl, Ernest Persoons und Anton G. Weiler
Relation IdRELA000000062326
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000062327
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000011551
Pathdomain/teksten/TEXT000000011551
Display NameBijbelvertaler van 1360: Mnl. vertaling van Bonaventura: Lignum vitae (slot)
Relation IdRELA000000271894
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006618
Pathdomain/teksten/TEXT000000006618
Display NameDe biechtspiegel
Relation IdRELA000000253305
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010336
Pathdomain/teksten/TEXT000000010336
Display NameEerste Mnl. vertaling van Eckbert van Schönau: Sermo de vita et passione Jesu Christi
Relation IdRELA000000267055
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020607
Pathdomain/teksten/TEXT000000020607
Display NameKorte uiteenzettingen over de tien geboden, de twaalf evangelische raden, werken van barmhartigheid, zeven hoofdzonden, het Onze Vader, de zeven gaven van de Heilige Geest (ontleend aan Jan van Ruusbroec: Dat rijcke der ghelieven en Vanden geesteliken tabernakel), de sacramenten (ontleend aan Dat rijcke der ghelieven) en de voorbereiding op de eucharistie
Relation IdRELA000000303212
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007822
Pathdomain/teksten/TEXT000000007822
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola prima in Eemsteyn
Relation IdRELA000000258066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008265
Pathdomain/teksten/TEXT000000008265
Display NameMnl. vertaling van Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis, gevolgd door een Mnl. vertaling van een deel uit Paulinus Aquileiensis: Liber exhortationis ad Hericum comitum
Relation IdRELA000000259622
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008530
Pathdomain/teksten/TEXT000000008530
Display NameSente Augustijns waerde
Relation IdRELA000000260421
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers