'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 45

Typetekstdrager
Value'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 45
IdTDRA000000002691
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/3ddccf97-71ce-4e84-8734-62ec45e652a7
Deletedno
Relation Count 19
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000060553
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000060567
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002367
Display Name's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000060566
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006388
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006388
Display NameWijn, Hendrik van
Relation IdRELA000000060565
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000876
Pathdomain/documents/DOCU000000000876
Display NameBoec van medicinen in Dietsche : een Middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur / door W.F. Daems
Relation IdRELA000000060561
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005165
Pathdomain/documents/DOCU000000005165
Display NameCatalogus der handschriften, oude drukken en boekwerken, benevens eenige kaarten, teekeningen en prenten, oudheden, rariteiten, schilderijen en boekenkasten, nagelaten door Mr. Hendrik van Wyn ... waarvan de publieke verkooping zal gehouden worden op maandag den 17 Febrarij 1834 ... door de Gebroeders van Cleef en B. Scheurleer, boekhandelaars te 's-Gravenhage
Relation IdRELA000000060564
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001544
Pathdomain/documents/DOCU000000001544
Display NameJacob van Maerlant's "Der naturen bloeme" : twee notities over handschriften / A. van Panthaleon van Eck-Kampstra
Relation IdRELA000000060563
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001357
Pathdomain/documents/DOCU000000001357
Display NameMiddelnederlandse jaarprognosen / Ria Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000060562
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000060558
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000199
Pathdomain/documents/DOCU000000000199
Display NameBibliotheca Dominicana Neerlandica manuscripta, 1224-1500 / door Stephanus G. Axters
Relation IdRELA000000060559
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005165
Pathdomain/documents/DOCU000000005165
Display NameCatalogus der handschriften, oude drukken en boekwerken, benevens eenige kaarten, teekeningen en prenten, oudheden, rariteiten, schilderijen en boekenkasten, nagelaten door Mr. Hendrik van Wyn ... waarvan de publieke verkooping zal gehouden worden op maandag den 17 Febrarij 1834 ... door de Gebroeders van Cleef en B. Scheurleer, boekhandelaars te 's-Gravenhage
Relation IdRELA000000060560
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000019261
Pathdomain/teksten/TEXT000000019261
Display NameBoec van medicinen in dietsche, met onder meer uroskopie (f.001r-004v)
Relation IdRELA000000298009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005177
Pathdomain/teksten/TEXT000000005177
Display NameJacob van Maerlant: Der naturen bloeme, Boek X (=kruidenboek)
Relation IdRELA000000246176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020103
Pathdomain/teksten/TEXT000000020103
Display NameKruidenboek; onvoll. (aan begin)
Relation IdRELA000000301299
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020155
Pathdomain/teksten/TEXT000000020155
Display NameMedisch-farmaceutisch traktaat over epilepsie (=Sint Cornelis evel)
Relation IdRELA000000301494
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers