'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 39

Typetekstdrager
Value'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 39
IdTDRA000000002689
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4f797b6f-73ea-42c9-9595-48dbb0aef4ed
Deletedno
Relation Count 33
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000060519
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000012955
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012955
Display NameHolland ('s-Gravenhage?)
Relation IdRELA000000060542
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000003720
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003720
Display NameHeraut Beyeren quondam Gelre
Relation IdRELA000000060540
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002367
Display Name's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000060539
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002373
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002373
Display NameScriverius, Petrus
Relation IdRELA000000060536
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006388
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006388
Display NameWijn, Hendrik van
Relation IdRELA000000060538
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007176
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007176
Display NameWitsen, Nicolaas (Amsterdam)
Relation IdRELA000000060537
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005165
Pathdomain/documents/DOCU000000005165
Display NameCatalogus der handschriften, oude drukken en boekwerken, benevens eenige kaarten, teekeningen en prenten, oudheden, rariteiten, schilderijen en boekenkasten, nagelaten door Mr. Hendrik van Wyn ... waarvan de publieke verkooping zal gehouden worden op maandag den 17 Febrarij 1834 ... door de Gebroeders van Cleef en B. Scheurleer, boekhandelaars te 's-Gravenhage
Relation IdRELA000000060535
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003303
Pathdomain/documents/DOCU000000003303
Display NameDichter, kroniekschrijver en wapenkundige : heraut Gelre en zijn werk / W. van Anrooij
Relation IdRELA000000060534
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002657
Pathdomain/documents/DOCU000000002657
Display NameHeraut Beyeren en de Clerc uten laghen landen : Hollandse kroniekschrijvers ca. 1410 / J.M.C. Verbij-Schillings
Relation IdRELA000000060533
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001031
Pathdomain/documents/DOCU000000001031
Display NameHeraut Beyeren en heraut Gelre : oude theorieën in nieuw perspectief / W. van Anrooij
Relation IdRELA000000060531
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001034
Pathdomain/documents/DOCU000000001034
Display NameHet Haagse handschrift van heraut Beyeren : de wordingsgeschiedenis van een autograaf / W. van Anrooij
Relation IdRELA000000060532
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000019
Pathdomain/locations/LOCA000000000019
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000060523
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004884
Pathdomain/documents/DOCU000000004884
Display NameBeeldvorming in Holland : Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 / Johanna Maria Christina Verbij-Schillings
Relation IdRELA000000060528
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005165
Pathdomain/documents/DOCU000000005165
Display NameCatalogus der handschriften, oude drukken en boekwerken, benevens eenige kaarten, teekeningen en prenten, oudheden, rariteiten, schilderijen en boekenkasten, nagelaten door Mr. Hendrik van Wyn ... waarvan de publieke verkooping zal gehouden worden op maandag den 17 Febrarij 1834 ... door de Gebroeders van Cleef en B. Scheurleer, boekhandelaars te 's-Gravenhage
Relation IdRELA000000060530
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002659
Pathdomain/documents/DOCU000000002659
Display NameCroniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant / Johannes de Beke ; uitg. door H. Bruch
Relation IdRELA000000060525
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000060529
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000014
Pathdomain/documents/DOCU000000000014
Display NameT.2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et supplément au tome premier [CMD-NL 2] / par J.P. Gumbert. - [1]: Texte. - [2]: Planche
Relation IdRELA000000060526
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000156
Pathdomain/documents/DOCU000000000156
Display NameThe Dutch and their books in the manuscript age / J.P. Gumbert
Relation IdRELA000000060527
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000004753
Pathdomain/teksten/TEXT000000004753
Display NameBoec van seden; fragm.
Relation IdRELA000000244472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029550
Pathdomain/teksten/TEXT000000029550
Display NameDrie fragmenten uit Johannes Beke: Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant, 1298-1393; Mnl.
Relation IdRELA000000341529
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029406
Pathdomain/teksten/TEXT000000029406
Display NameDrieregelig prozafragment over graaf Willem V van Holland
Relation IdRELA000000340880
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029506
Pathdomain/teksten/TEXT000000029506
Display NameEerste van vier fragmenten uit Johannes Beke: Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant, 1298-1393, genoteerd rond een aantal korte fragmenten uit andere kronieken; Mnl.
Relation IdRELA000000341332
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026640
Pathdomain/teksten/TEXT000000026640
Display NameJan Visier : Bispel
Relation IdRELA000000329363
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029551
Pathdomain/teksten/TEXT000000029551
Display NameLijst met de sterfdata van Hollandse graven; Lat.
Relation IdRELA000000341533
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029405
Pathdomain/teksten/TEXT000000029405
Display NameProzafragment met gegevens over het graafschap Holland, 1299-1337
Relation IdRELA000000340875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029409
Pathdomain/teksten/TEXT000000029409
Display NameProzatekst over de wapenfeiten van Albrecht van Beieren, graaf van Holland 1389-1404
Relation IdRELA000000340889
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020619
Pathdomain/teksten/TEXT000000020619
Display NameRaadsel
Relation IdRELA000000303261
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029408
Pathdomain/teksten/TEXT000000029408
Display NameTwee korte versfragmenten over de graven Willem V en Albrecht van Holland
Relation IdRELA000000340885
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers