ANTWERPEN, MPM : M. 14.17

Typetekstdrager
ValueANTWERPEN, MPM : M. 14.17
IdTDRA000000002594
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/cc973674-2b34-4ad2-96c4-707951bec895
Deletedno
Relation Count 44
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000058951
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000004880
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004880
Display Namegetijden- en gebedenboek
Relation IdRELA000000058963
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003308
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003308
Display Namekalenders
Relation IdRELA000000058964
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002422
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002422
Display NameAntwerpen, Museum Plantijn-Moretus
Relation IdRELA000000058962
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012860
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012860
Display Namecomte De Renesse
Relation IdRELA000000058961
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001503
Pathdomain/documents/DOCU000000001503
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater / ingel. en toegel. door P. Maximilianus
Relation IdRELA000000058958
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004254
Pathdomain/documents/DOCU000000004254
Display NameDe gevarieerde overlevering van een vijftiende-eeuws prozaverhaal over het lijden van Christus en de mirakelen na zijn dood / J.J. van Moolenbroek
Relation IdRELA000000058960
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003140
Pathdomain/documents/DOCU000000003140
Display NameLosse aantekeningen bij de 'Heimelike' Passie / A. Ampe
Relation IdRELA000000058959
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000139
Pathdomain/documents/DOCU000000000139
Display NameCatalogue des manuscrits = Catalogus der handschriften / par/door J. Denucé
Relation IdRELA000000058956
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000052
Pathdomain/documents/DOCU000000000052
Display NameDe godsvrucht in de Nederlanden : naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw / door Maria Meertens
Relation IdRELA000000058957
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000027208
Pathdomain/teksten/TEXT000000027208
Display NameCommuniegebed (O here Jhesu Christe ic gruete dijn vleisch gheheilighet inder ewicheit)
Relation IdRELA000000331551
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016783
Pathdomain/teksten/TEXT000000016783
Display NameDat lyden ende die passie ons heren Jhesu Christi, korte redactie
Relation IdRELA000000289884
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014206
Pathdomain/teksten/TEXT000000014206
Display NameGebed op de vijftien bloedstortingen
Relation IdRELA000000281534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027209
Pathdomain/teksten/TEXT000000027209
Display NameGebed tijdens de H.Mis
Relation IdRELA000000331554
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027201
Pathdomain/teksten/TEXT000000027201
Display NameGebed tot Jezus Christus
Relation IdRELA000000331529
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027206
Pathdomain/teksten/TEXT000000027206
Display NameGebed tot Jezus Christus in tijden van nood
Relation IdRELA000000331545
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021426
Pathdomain/teksten/TEXT000000021426
Display NameGebed tot Jezus aan het kruis, met in rubriek voorgeschiedenis van het gebed dat in het jubeljaar 1350 zou zijn afgekondigd
Relation IdRELA000000306164
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027196
Pathdomain/teksten/TEXT000000027196
Display NameGebed tot de H. Geest
Relation IdRELA000000331513
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027210
Pathdomain/teksten/TEXT000000027210
Display NameGebed tot de H.Maagd
Relation IdRELA000000331558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027199
Pathdomain/teksten/TEXT000000027199
Display NameGebed van Bernardinus tot Jezus Christus; Lat.
Relation IdRELA000000331523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014170
Pathdomain/teksten/TEXT000000014170
Display NameGebed van keizer Maximiliaan
Relation IdRELA000000281425
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015386
Pathdomain/teksten/TEXT000000015386
Display NameGebed voor de communie (O here, huden begheer ic te ontfanghen uwen ghebenediden lichaem)
Relation IdRELA000000285112
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010561
Pathdomain/teksten/TEXT000000010561
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000267936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027197
Pathdomain/teksten/TEXT000000027197
Display NameKorte getijden van het H. Kruis; Lat.
Relation IdRELA000000331517
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027205
Pathdomain/teksten/TEXT000000027205
Display NameKruiswegoefening met acht staties
Relation IdRELA000000331542
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027203
Pathdomain/teksten/TEXT000000027203
Display NameLering
Relation IdRELA000000331535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027211
Pathdomain/teksten/TEXT000000027211
Display NameLitanie van Lorette
Relation IdRELA000000331563
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014774
Pathdomain/teksten/TEXT000000014774
Display NameLofgebed na de communie (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000283223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014709
Pathdomain/teksten/TEXT000000014709
Display NameMnl. proza-vertaling van Stabat Mater (Vertaling 3)
Relation IdRELA000000283010
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015009
Pathdomain/teksten/TEXT000000015009
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui
Relation IdRELA000000283914
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024821
Pathdomain/teksten/TEXT000000024821
Display NameMnl. vertaling van O Nuda humanitas
Relation IdRELA000000320208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022534
Pathdomain/teksten/TEXT000000022534
Display NameMnl. vertaling van het gebed Ave salus mundi
Relation IdRELA000000310154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016763
Pathdomain/teksten/TEXT000000016763
Display NameOefening over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008131
Pathdomain/teksten/TEXT000000008131
Display NameOefening over het lijden van Jezus, verdeeld over de getijden
Relation IdRELA000000259155
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027207
Pathdomain/teksten/TEXT000000027207
Display NameOefening ter overweging van de Passie, verdeeld over de uren van de dag
Relation IdRELA000000331548
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027200
Pathdomain/teksten/TEXT000000027200
Display NameStabat mater dolorosa; Lat.
Relation IdRELA000000331526
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027204
Pathdomain/teksten/TEXT000000027204
Display NameTekst over het nut van het horen van de mis, op naam van Sint Augustinus
Relation IdRELA000000331538
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027202
Pathdomain/teksten/TEXT000000027202
Display NameUitlegging over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000331532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008132
Pathdomain/teksten/TEXT000000008132
Display NameXII vruchten des overdinckens vanden weerdighen lidene ende passie ons heeren Jhesu Criste
Relation IdRELA000000259158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027198
Pathdomain/teksten/TEXT000000027198
Display NameZeven boetpsalmen; Lat.
Relation IdRELA000000331520
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers