ROSTOCK, UB : Theol. 24 Oct.

Typetekstdrager
ValueROSTOCK, UB : Theol. 24 Oct.
IdTDRA000000002537
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/16f10a07-3b96-429a-9852-566f3f585dce
Deletedno
Relation Count 18
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000058099
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011566
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011566
Display NameNoordelijke Nederlanden
Relation IdRELA000000058116
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000004880
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004880
Display Namegetijden- en gebedenboek
Relation IdRELA000000058115
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000012816
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012816
Display NameFriedrich, Maximiliaan
Relation IdRELA000000058111
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012815
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012815
Display NameGhert IJsbrants
Relation IdRELA000000058109
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012817
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012817
Display NameMorrien, Hermine
Relation IdRELA000000058113
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002604
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002604
Display NameRostock, Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000058114
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000004615
Pathdomain/documents/DOCU000000004615
Display NameVerslag van een onderzoek te Rostock naar handschriften, drukwerken en bescheiden belangrijk voor de geschiedenis van Nederland op last der regeering ingesteld / door A. Hulshof
Relation IdRELA000000058107
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000015
Pathdomain/locations/LOCA000000000015
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000058105
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004607
Pathdomain/documents/DOCU000000004607
Display Name[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec = die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen, 1962] : de middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
Relation IdRELA000000058106
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000038600
Pathdomain/teksten/TEXT000000038600
Display NameGetijden van de eeuwige wijsheid
Relation IdRELA000000375611
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026518
Pathdomain/teksten/TEXT000000026518
Display NameKalender voor het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000328821
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013349
Pathdomain/teksten/TEXT000000013349
Display NameMnl. vertaling van Eckbert von Schönau: Loquor ad cor tuum, o Maria
Relation IdRELA000000278426
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers