ROSTOCK, UB : Philol. 84

Typetekstdrager
ValueROSTOCK, UB : Philol. 84
IdTDRA000000002536
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f89df2ec-cb11-481f-82be-37bb65c315a6
Deletedno
Relation Count 19
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000058088
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011548
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011548
Display NameHolland
Relation IdRELA000000058098
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002604
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002604
Display NameRostock, Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000058097
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000004614
Pathdomain/documents/DOCU000000004614
Display NameMittelniederländische Bruchstücke / K.E.H. Krause
Relation IdRELA000000058096
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000019
Pathdomain/locations/LOCA000000000019
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000058091
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000058094
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004614
Pathdomain/documents/DOCU000000004614
Display NameMittelniederländische Bruchstücke / K.E.H. Krause
Relation IdRELA000000058092
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000442
Pathdomain/documents/DOCU000000000442
Display NameSprookspreker in Holland : leven en werk van Willem van Hildegaersberch (circa 1400) / Theodoor Meder
Relation IdRELA000000058095
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004607
Pathdomain/documents/DOCU000000004607
Display Name[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec = die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen, 1962] : de middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
Relation IdRELA000000058093
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000025826
Pathdomain/teksten/TEXT000000025826
Display NameFragment van religieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden doemsdach ende van sterven; verloren.
Relation IdRELA000000324557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026036
Pathdomain/teksten/TEXT000000026036
Display NameFragment van religieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden vier cussen; thans verloren.
Relation IdRELA000000326240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025823
Pathdomain/teksten/TEXT000000025823
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van drien figuren; onvoll.
Relation IdRELA000000324532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026029
Pathdomain/teksten/TEXT000000026029
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van karitas; onvoll.
Relation IdRELA000000326178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025829
Pathdomain/teksten/TEXT000000025829
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden goeden ridder; onvoll.
Relation IdRELA000000324582
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025790
Pathdomain/teksten/TEXT000000025790
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van den X gheboeden; onvoll.
Relation IdRELA000000324244
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025802
Pathdomain/teksten/TEXT000000025802
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden drieen koeren; fragm.
Relation IdRELA000000324343
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026001
Pathdomain/teksten/TEXT000000026001
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden droem; onvoll.
Relation IdRELA000000325969
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers