RIGA, ANLB : 2

Typetekstdrager
ValueRIGA, ANLB : 2
IdTDRA000000002533
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/62b6fb06-95c1-4633-bd82-a8b916449357
Deletedno
Relation Count 11
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000058058
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011455
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011455
Display NameVlaanderen
Relation IdRELA000000058067
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002600
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002600
Display NameRiga, Akademija Nauk Latwijskoj SSR Fundamentalnaja Biblioteka
Relation IdRELA000000058066
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000051
Pathdomain/locations/LOCA000000000051
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000058063
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000883
Pathdomain/documents/DOCU000000000883
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis : catalogus / bew. door J. Deschamps
Relation IdRELA000000058065
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004607
Pathdomain/documents/DOCU000000004607
Display Name[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec = die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen, 1962] : de middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
Relation IdRELA000000058064
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000001720
Pathdomain/teksten/TEXT000000001720
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000228070
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers