LITOMĚŘICE, DB : B.I.O. 21

Typetekstdrager
ValueLITOMĚŘICE, DB : B.I.O. 21
IdTDRA000000002525
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/41514495-c0de-4309-8c8b-90b6c41e3dc2
Deletedno
Relation Count 18
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000057967
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000057978
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002585
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002585
Display NameLitoměřice, Dombibliothek
Relation IdRELA000000057977
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012808
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012808
Display NameWaldstein
Relation IdRELA000000057976
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001376
Pathdomain/documents/DOCU000000001376
Display NameLosse aantekeningen bij handschriften uit Oost-Europa / Julius O.f.m. Cap
Relation IdRELA000000057974
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000057972
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004607
Pathdomain/documents/DOCU000000004607
Display Name[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec = die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen, 1962] : de middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
Relation IdRELA000000057973
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000019784
Pathdomain/teksten/TEXT000000019784
Display NameBiechtleer, in verschillende paragrafen
Relation IdRELA000000299940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013124
Pathdomain/teksten/TEXT000000013124
Display NameExcerpt uit brief op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000277639
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021021
Pathdomain/teksten/TEXT000000021021
Display NameGeloofsartikelen, gevolgd door 12 evangelische raden, 10 geboden, 9 vreemde zonden, 8 zaligheden, 7 gaven van de Heilige Geest, 7 sacramenten, 7 lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, 7 doodzonden, zonden tegen de Heilige Geest etc.
Relation IdRELA000000304707
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036405
Pathdomain/teksten/TEXT000000036405
Display NameLegende van S. Philippus en S. Jacobus minor
Relation IdRELA000000368707
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012650
Pathdomain/teksten/TEXT000000012650
Display NameMnl. vertaling van Vincentius Ferrerius: Gebed tot de naam van Jezus
Relation IdRELA000000275942
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004279
Pathdomain/teksten/TEXT000000004279
Display NameStukken uit Lucas en Mattheus
Relation IdRELA000000242350
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007586
Pathdomain/teksten/TEXT000000007586
Display NameVanden vier oefeninghen
Relation IdRELA000000257199
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers