SINT-PETERSBURG, BSS : O. CLXII

Typetekstdrager
ValueSINT-PETERSBURG, BSS : O. CLXII
IdTDRA000000002522
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9d4c387b-4b4c-4665-981f-d75667aef5d5
Deletedno
Relation Count 21
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000057939
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000057951
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000008777
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008777
Display NameDimitrivic, Alexander
Relation IdRELA000000057948
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002580
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002580
Display NameSint-Petersburg, Biblioteka gosudarswennaja publicnaja imeni Saltykowa Scedrina
Relation IdRELA000000057950
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002593
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002593
Display NameSint-Petersburg, Maatschappij Vrienden Oude teksten
Relation IdRELA000000057949
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000057945
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000079
Pathdomain/documents/DOCU000000000079
Display NameRepertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000057947
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004607
Pathdomain/documents/DOCU000000004607
Display Name[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec = die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen, 1962] : de middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
Relation IdRELA000000057946
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000004073
Pathdomain/teksten/TEXT000000004073
Display NameBoetpsalmen
Relation IdRELA000000241469
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018963
Pathdomain/teksten/TEXT000000018963
Display NameCirkels van zondagsletter en gulden getal
Relation IdRELA000000296858
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019163
Pathdomain/teksten/TEXT000000019163
Display NameFlebotomie
Relation IdRELA000000297591
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042329
Pathdomain/teksten/TEXT000000042329
Display NameGebeden tot de wapenen van christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000387776
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018964
Pathdomain/teksten/TEXT000000018964
Display NameKalender
Relation IdRELA000000296861
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020195
Pathdomain/teksten/TEXT000000020195
Display NameTabel van de graden der ziekten
Relation IdRELA000000301652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019382
Pathdomain/teksten/TEXT000000019382
Display NameTabel van de tekens van de dierenriem
Relation IdRELA000000298455
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015806
Pathdomain/teksten/TEXT000000015806
Display NameVijftien pater noster van de passie
Relation IdRELA000000286508
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers