AMSTERDAM, UB : I G 56

Typetekstdrager
ValueAMSTERDAM, UB : I G 56
IdTDRA000000002295
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b4802af1-66b1-4b61-a6a3-169a7937312b
Deletedno
Relation Count 41
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000055308
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000012755
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012755
Display NameAerts (Sint-Truiden)
Relation IdRELA000000055344
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002415
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002415
Display NameAmsterdam, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000055347
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006520
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006520
Display NameBormans, Jan Hendrik
Relation IdRELA000000055345
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007271
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007271
Display NameBormans, Stanislas
Relation IdRELA000000055346
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005141
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005141
Display NameKolen bij Kerniel, Kruisheren S. Maria /Mariënlof
Relation IdRELA000000055342
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005167
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005167
Display NameMielen bij Sint-Truiden, Benedictinessen S. Catharina, Nonnemielen
Relation IdRELA000000055340
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006519
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006519
Display NameMusiel, Régine de
Relation IdRELA000000055341
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has opdrachtgever
Typelexicon
IdLEXI000000006518
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006518
Display Namejoncfrou van Hoye
Relation IdRELA000000055348
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003109
Pathdomain/documents/DOCU000000003109
Display NameBericht over de ontdekking van een handschrift met het leven van Christina de Wonderbare en het leven van de H. Lutgard / C.P. Serrure
Relation IdRELA000000055329
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003117
Pathdomain/documents/DOCU000000003117
Display NameChristina en Kristien, saamgestel deur G.S. Nienaber en A.P. Grové
Relation IdRELA000000055335
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003120
Pathdomain/documents/DOCU000000003120
Display NameDichters der Middeleeuwen : een bloemlezing / samengest. door W.H. Beuken ; met een inl. door Anton van Duinkerken
Relation IdRELA000000055338
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003119
Pathdomain/documents/DOCU000000003119
Display NameGeestelijke epiek der Middeleeuwen / [verzorgd door J. van Mierlo]
Relation IdRELA000000055337
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001378
Pathdomain/documents/DOCU000000001378
Display NameHandschriften der Universiteitsbibliotheek te Amsterdam / G. Kalff
Relation IdRELA000000055327
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000884
Pathdomain/documents/DOCU000000000884
Display NameHandschriften uit Sint-Truidense kloosters / J. Deschamps
Relation IdRELA000000055325
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003121
Pathdomain/documents/DOCU000000003121
Display NameHet leven van Sinte Lutgardis, een Dietsch gedicht, ten laetste van de tweede helft der XIVde eeuw, naar het oorspronkelijk handschrift van Broeder Geraert / J.H. Bormans
Relation IdRELA000000055339
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003116
Pathdomain/documents/DOCU000000003116
Display NameLeven van Sinte Christina de Wonderbare / A.C. Oudemans
Relation IdRELA000000055334
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003115
Pathdomain/documents/DOCU000000003115
Display NameLeven van Sinte Christina, de wonderbare : in oud-Dietsche rijmen, naer een perkementen handschrift uit de XIVde of XVde eeuw : met inleiding, aenteekeningen en andere bijvoegsels / voor de eerste mael uitgegeven door J.H. Bormans
Relation IdRELA000000055333
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003113
Pathdomain/documents/DOCU000000003113
Display NameNadere beschrijving en een paer uittreksels van 't Hs. bevattende de levens der HH. Lutgardis en Christina / J.H. Bormans
Relation IdRELA000000055331
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003111
Pathdomain/documents/DOCU000000003111
Display NameOntdekkingen, lotgevallen, nadere beschrijving en een paar uittreksels van 't Hs. bevattende de outdietsche berijming der levens van de H. Lutgardis en de H. Christina / J.H. Bormans
Relation IdRELA000000055330
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003114
Pathdomain/documents/DOCU000000003114
Display NameOver de levensbeschrijvingen van Ste. Lutgardis en Christina. Derde artikel / J.H. Bormans
Relation IdRELA000000055332
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001176
Pathdomain/documents/DOCU000000001176
Display NameProeve van datering van de Aiol-fragmenten. [Uitgeg. met een inl. d. Smet, Gilbert de] / Jozef van Cleemput
Relation IdRELA000000055326
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003071
Pathdomain/documents/DOCU000000003071
Display NameSint Lutgart, patrones van Vlaanderen : tentoonst. Brugge, Monasterium O.S.S.R., 17-25 aug. 1974 : kataloog / A. Deboutte ; met bijdr. van Am. Busselsen G. Hendrix
Relation IdRELA000000055328
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003118
Pathdomain/documents/DOCU000000003118
Display NameVerwijs' bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst / herz. door C.C. de Bruin
Relation IdRELA000000055336
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000065
Pathdomain/locations/LOCA000000000065
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000055315
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000055323
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001190
Pathdomain/documents/DOCU000000001190
Display NameErrata en aanvullingen bij Notermans' editio princeps van Bormans' briefwisseling i.v.m. de Servatiuslegende / Theo Coun
Relation IdRELA000000055324
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005236
Pathdomain/documents/DOCU000000005236
Display NameFunctionele aspecten van Middelnederlandse versprologen / Gerardus Henricus Petronella Sonnemans
Relation IdRELA000000055321
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000884
Pathdomain/documents/DOCU000000000884
Display NameHandschriften uit Sint-Truidense kloosters / J. Deschamps
Relation IdRELA000000055318
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000133
Pathdomain/documents/DOCU000000000133
Display NameII: De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met de latere aanwinsten / bew. door M.B. Mendes da Costa ; vooraf eenige mededeelingen over de geschiedenis van de bibliotheek en hare handschriftenverzameling door C.P. Burger J
Relation IdRELA000000055316
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000470
Pathdomain/documents/DOCU000000000470
Display NameJan van Ruusbroec, 1293-1381 : tentoonstellingscatalogus / [samenst. van de catalogus: Albert Ampe ... et al.]
Relation IdRELA000000055320
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003115
Pathdomain/documents/DOCU000000003115
Display NameLeven van Sinte Christina, de wonderbare : in oud-Dietsche rijmen, naer een perkementen handschrift uit de XIVde of XVde eeuw : met inleiding, aenteekeningen en andere bijvoegsels / voor de eerste mael uitgegeven door J.H. Bormans
Relation IdRELA000000055322
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000055319
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000203
Pathdomain/documents/DOCU000000000203
Display NameTentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen : catalogus / [samenst.: J. Deschamps]
Relation IdRELA000000055317
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000001536
Pathdomain/teksten/TEXT000000001536
Display NameBroeder Geraert: Sinte Kerstinen heiligen leven; onvolledig; Mnl.
Relation IdRELA000000227055
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers