AMSTERDAM, UB : I G 25

Typetekstdrager
ValueAMSTERDAM, UB : I G 25
IdTDRA000000002268
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/c65f8c11-066d-4cfe-b970-508560732228
Deletedno
Relation Count 43
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000014
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000014
Display Name
Relation IdRELA000000054868
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000054890
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002415
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002415
Display NameAmsterdam, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000054889
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005269
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005269
Display NameMoll, Willem
Relation IdRELA000000054888
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004468
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004468
Display NameVoorst, Jan Jacob van
Relation IdRELA000000054887
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006388
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006388
Display NameWijn, Hendrik van
Relation IdRELA000000054886
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003380
Pathdomain/documents/DOCU000000003380
Display NameCatalogue raisonné de la précieuse collection de manuscrits et d'autographes de MM. D.C. van Voorst, père et J.J. van Voorst, fils, Pasteurs Evangéliques à Amsterdam
Relation IdRELA000000054883
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001086
Pathdomain/documents/DOCU000000001086
Display NameDe Mariaklachten / door K.Chr.J. de Vries
Relation IdRELA000000054881
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000040
Pathdomain/documents/DOCU000000000040
Display NameDietse tekst en verspreiding van de "Totius vitae spiritualis summa" / G.J. Peeters, A. Ampe
Relation IdRELA000000054878
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000021
Pathdomain/documents/DOCU000000000021
Display NameEen kritisch onderzoek van de "Institutiones Taulerianae" / A. Ampe
Relation IdRELA000000054877
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000892
Pathdomain/documents/DOCU000000000892
Display NameJan Brugman verspreide sermoenen / uitgeg. met inl. en toel. door A. van Dijk
Relation IdRELA000000054879
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000917
Pathdomain/documents/DOCU000000000917
Display NameOnuitgegeven sermoenen / van Jan Brugman ; ingel. en bezorgd door P. Grootens
Relation IdRELA000000054880
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004762
Pathdomain/documents/DOCU000000004762
Display NamePreken als litteraire documenten / G.C. Zieleman
Relation IdRELA000000054884
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001758
Pathdomain/documents/DOCU000000001758
Display NameUit twee middelnederlandsche handschriften / D. de Man
Relation IdRELA000000054882
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000054872
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000003380
Pathdomain/documents/DOCU000000003380
Display NameCatalogue raisonné de la précieuse collection de manuscrits et d'autographes de MM. D.C. van Voorst, père et J.J. van Voorst, fils, Pasteurs Evangéliques à Amsterdam
Relation IdRELA000000054875
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003297
Pathdomain/documents/DOCU000000003297
Display NameCatalogus van de fotoalbums van Middelnederlandse handschriften = Medii aevi manuscriptorum spiritualium neerlandicorum reproductio : (z.g. Collectie Titus Brandsma) / [verz. en ingel. door] Titus Brandsma ; bewerkt door Zr. G. Feugen
Relation IdRELA000000054874
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000133
Pathdomain/documents/DOCU000000000133
Display NameII: De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met de latere aanwinsten / bew. door M.B. Mendes da Costa ; vooraf eenige mededeelingen over de geschiedenis van de bibliotheek en hare handschriftenverzameling door C.P. Burger J
Relation IdRELA000000054873
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000054876
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000036301
Pathdomain/teksten/TEXT000000036301
Display NameBaetscap onser vrouwen
Relation IdRELA000000368281
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019526
Pathdomain/teksten/TEXT000000019526
Display NameBeschrijving van het aards paradijs
Relation IdRELA000000298987
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038909
Pathdomain/teksten/TEXT000000038909
Display NameBoexkijn van der minnen godes
Relation IdRELA000000376630
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007613
Pathdomain/teksten/TEXT000000007613
Display NameDerde punt uit preek van Jan Brugman over drierhande tafelen
Relation IdRELA000000257294
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015280
Pathdomain/teksten/TEXT000000015280
Display NameDictum op naam van Richard van Sint-Victor
Relation IdRELA000000284731
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009850
Pathdomain/teksten/TEXT000000009850
Display NameDictum van Augustinus
Relation IdRELA000000265228
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010775
Pathdomain/teksten/TEXT000000010775
Display NameEen spiegelkijn van bekeering
Relation IdRELA000000268731
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016601
Pathdomain/teksten/TEXT000000016601
Display NameExcerpt uit Der mynliker sielen boegaert
Relation IdRELA000000289300
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013032
Pathdomain/teksten/TEXT000000013032
Display NameGebed op naam van Anselmus van Canterbury
Relation IdRELA000000277330
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024296
Pathdomain/teksten/TEXT000000024296
Display NameMariaklacht, in proza
Relation IdRELA000000318073
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015855
Pathdomain/teksten/TEXT000000015855
Display NameMnl. excerpt uit brief van Geert Grote
Relation IdRELA000000286657
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007615
Pathdomain/teksten/TEXT000000007615
Display NameMnl. excerpten uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.20 en 16)
Relation IdRELA000000257306
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013584
Pathdomain/teksten/TEXT000000013584
Display NameOefening over S. Maria op naam van Hubertinus de Casale
Relation IdRELA000000279154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005944
Pathdomain/teksten/TEXT000000005944
Display NameOefening over het lijden van Jezus met daarin een citaat uit Ruusbroec (f.194)
Relation IdRELA000000249844
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013583
Pathdomain/teksten/TEXT000000013583
Display NameOefening uit Hubertinus da Casale: Arbor vitae crucifixae Jesu; Mnl.
Relation IdRELA000000279152
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016752
Pathdomain/teksten/TEXT000000016752
Display NameOverdenking over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289790
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007437
Pathdomain/teksten/TEXT000000007437
Display NameRulman Merswin: Von den neun Felsen, Mnl.
Relation IdRELA000000256622
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008206
Pathdomain/teksten/TEXT000000008206
Display NameVan drij pointen die behooren tot een beschouwende leven
Relation IdRELA000000259427
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008210
Pathdomain/teksten/TEXT000000008210
Display NameVan drije pointen die toebehooren een volmackt leven
Relation IdRELA000000259443
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019525
Pathdomain/teksten/TEXT000000019525
Display NameVisoen van het aards paradijs van de maagd Petrissa, vertaald uit het Latijn
Relation IdRELA000000298980
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers