AMSTERDAM, UB : I G 24

Typetekstdrager
ValueAMSTERDAM, UB : I G 24
IdTDRA000000002267
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/076ab74c-aad7-4646-b16e-083b434de2b7
Deletedno
Relation Count 50
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000054845
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000054867
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002415
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002415
Display NameAmsterdam, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000054865
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005269
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005269
Display NameMoll, Willem
Relation IdRELA000000054864
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006367
Display NameSchouten, Jan
Relation IdRELA000000054863
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has watermerk
Typewatermerk
IdWATM000000000319
Pathdomain/watermerken/WATM000000000319
Display Name
Relation IdRELA000000054844
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001092
Pathdomain/documents/DOCU000000001092
Display NameDe Middelnederlandse vertaling van "De imitatione Christi" (Qui seguitur) van Thomas à Kempis : in hs. Leiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 339 / uitg., ingel. en toegel. door C.C. de Bruin
Relation IdRELA000000054858
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001268
Pathdomain/documents/DOCU000000001268
Display NameDe dietse vertaling van Suso's Horologium aeternae sapientiae / door A.G.M. van de Wijnpersse, Zuster Hildegarde
Relation IdRELA000000054859
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002257
Pathdomain/documents/DOCU000000002257
Display NameIets over Dirc van Delf en zijn 'Tafel van der Kersten Ghelove' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000054861
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003078
Pathdomain/documents/DOCU000000003078
Display NameJohannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst / door W. Moll
Relation IdRELA000000054862
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000204
Pathdomain/documents/DOCU000000000204
Display NameJordanus van Quedlinburg in de Nederlanden : een onderzoek van de handschriften / door Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000054857
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001513
Pathdomain/documents/DOCU000000001513
Display NameSpieghel der volcomenheit / Henri Herp ; opnieuw uitg. door Lucidius Verschueren
Relation IdRELA000000054860
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has binder
Typelexicon
IdLEXI000000012739
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012739
Display NameAdrianus van Hoolwick
Relation IdRELA000000054866
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000054849
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005301
Pathdomain/documents/DOCU000000005301
Display NameCatalogus van eene kunstkeurige en wetenschappelijke verzameling van eenige duizenden prentverbeeldingen, portretten ... en meer andere opmerkenswaardige stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden ... uitmakende eene vaderlandsche atlas, te zamen vervat in 63 nette kunstboeken. ; alles ... bijeenverzameld en nagelaten door wijlen ... Jan Schouten ... ; hetwelk publiek verkocht zal worden ... den 22sten November 1852 ... : wijders eene niet minder voortreffelijke atlas of verzameling van eenige honderden portretten ... mitsgaders eene keurige collectie ... prentwerken, vervolgens eene hoog belangrijke verzameling handschriften, albums, getijdeboeken en autographen ... en laatstelijk kapitale groote kunstkasten
Relation IdRELA000000054855
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000134
Pathdomain/documents/DOCU000000000134
Display NameCatalogus van handschriften uit de bibliotheek van wijlen den hoogleeraar Willem Moll / door curatoren der Universiteit van Amsterdam aangekocht uit de schenking van C.M.J. Willeumier voor de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam
Relation IdRELA000000054856
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000472
Pathdomain/documents/DOCU000000000472
Display NameDe handschriften van Jan van Ruusbroec's werken / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000054853
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000133
Pathdomain/documents/DOCU000000000133
Display NameII: De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met de latere aanwinsten / bew. door M.B. Mendes da Costa ; vooraf eenige mededeelingen over de geschiedenis van de bibliotheek en hare handschriftenverzameling door C.P. Burger J
Relation IdRELA000000054850
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000204
Pathdomain/documents/DOCU000000000204
Display NameJordanus van Quedlinburg in de Nederlanden : een onderzoek van de handschriften / door Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000054851
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001688
Pathdomain/documents/DOCU000000001688
Display NameProfetie en verlossing in Jan van Meerhouts passie-mozaïek : bekende en onbekende citaten, o.a. uit Ruusbroec / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000054852
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000054854
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000010307
Pathdomain/teksten/TEXT000000010307
Display NameDat claer spieghel ende liefelike beelde ons heeren
Relation IdRELA000000266937
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010320
Pathdomain/teksten/TEXT000000010320
Display NameDevote weekoefening
Relation IdRELA000000266982
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008358
Pathdomain/teksten/TEXT000000008358
Display NameExcerpt uit Der mynnen regel (hfdst.8)
Relation IdRELA000000259920
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006963
Pathdomain/teksten/TEXT000000006963
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove (uit Somerstuc XVII)
Relation IdRELA000000254617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006732
Pathdomain/teksten/TEXT000000006732
Display NameExcerpt uit Henricus Suso: Büchlein der ewigen Weisheit (cap. XXII)
Relation IdRELA000000253781
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010289
Pathdomain/teksten/TEXT000000010289
Display NameExcerpt uit Tweede Mnl. vertaling van Stimulus amoris
Relation IdRELA000000266865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010270
Pathdomain/teksten/TEXT000000010270
Display NameExcerpt uit een geestelijk traktaat
Relation IdRELA000000266796
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010271
Pathdomain/teksten/TEXT000000010271
Display NameExcerpt uit een preek
Relation IdRELA000000266798
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011290
Pathdomain/teksten/TEXT000000011290
Display NameExcerpten uit preek over Luc. 10,23 van Jordanus van Quedlinburg (Opus postillarum et sermonum de tempore, nr.389, gedeeltelijk); Mnl.
Relation IdRELA000000270810
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010309
Pathdomain/teksten/TEXT000000010309
Display NameGebed
Relation IdRELA000000266942
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010318
Pathdomain/teksten/TEXT000000010318
Display NameGebed bij het Onzevader in getijden van de metten
Relation IdRELA000000266973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010272
Pathdomain/teksten/TEXT000000010272
Display NameGebed tot de wonden van Christus
Relation IdRELA000000266801
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010315
Pathdomain/teksten/TEXT000000010315
Display NameGedeelte uit preek over H. sacrament
Relation IdRELA000000266963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006979
Pathdomain/teksten/TEXT000000006979
Display NameHendrik Herp: Spieghel der volcomenheit, gedeeltelijk (kap.1-12)
Relation IdRELA000000254693
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007671
Pathdomain/teksten/TEXT000000007671
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi; excerpten uit Boek III, kap.5, 13, 23, 27, 28 en 37
Relation IdRELA000000257589
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010314
Pathdomain/teksten/TEXT000000010314
Display NameMnl. vertaling van preek van Jacobus de Voragine over Joh. 6,5, hier op naam van Jordanus van Quedlinburg
Relation IdRELA000000266958
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010316
Pathdomain/teksten/TEXT000000010316
Display NameMnl. vertaling van preek van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore
Relation IdRELA000000266967
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010317
Pathdomain/teksten/TEXT000000010317
Display NameMnl. vertaling van preek van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore; excerpt
Relation IdRELA000000266970
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010308
Pathdomain/teksten/TEXT000000010308
Display NameOver het laatste oordeel
Relation IdRELA000000266940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010321
Pathdomain/teksten/TEXT000000010321
Display NamePreek over Jes. 60
Relation IdRELA000000266984
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011291
Pathdomain/teksten/TEXT000000011291
Display NamePreek over Luc. 10,23 van Jordanus van Quedlinburg (Opus postillarum et sermonum de tempore, nr.390, gedeeltelijk); Mnl.
Relation IdRELA000000270814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010312
Pathdomain/teksten/TEXT000000010312
Display NamePreek over Mar. 10,36 van Jordanus van Quedlinburg (Opus postillarum et sermonum de tempore, nr.145); Mnl.
Relation IdRELA000000266950
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010313
Pathdomain/teksten/TEXT000000010313
Display NameTraktaat over deugd reinheid
Relation IdRELA000000266956
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010311
Pathdomain/teksten/TEXT000000010311
Display NameTraktaat over hoe men door de negen hemelen de hemelse zaligheid bereikt
Relation IdRELA000000266948
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009497
Pathdomain/teksten/TEXT000000009497
Display NameZeven brieven uit Henricus Suso: Das große Briefbuch; Mnl. afschrift
Relation IdRELA000000263931
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers