AMSTERDAM, UB : I G 18

Typetekstdrager
ValueAMSTERDAM, UB : I G 18
IdTDRA000000002257
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4d9d9e25-dc63-4ab8-83b6-c3f23c2cc159
Deletedno
Relation Count 33
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000054686
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000005416
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005416
Display NameMariënkamp bij Esens, Regulieren S. Maria
Relation IdRELA000000054700
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000005415
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005415
Display NameJohannes van Leyerdam
Relation IdRELA000000054699
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002415
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002415
Display NameAmsterdam, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000054698
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005269
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005269
Display NameMoll, Willem
Relation IdRELA000000054697
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has opdrachtgever
Typelexicon
IdLEXI000000008618
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008618
Display NameAlardus Symonis
Relation IdRELA000000054701
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000073
Pathdomain/locations/LOCA000000000073
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000054691
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000133
Pathdomain/documents/DOCU000000000133
Display NameII: De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met de latere aanwinsten / bew. door M.B. Mendes da Costa ; vooraf eenige mededeelingen over de geschiedenis van de bibliotheek en hare handschriftenverzameling door C.P. Burger J
Relation IdRELA000000054692
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000792
Pathdomain/documents/DOCU000000000792
Display NameMiddelnederlandse stichtelijke exempelen / verz. en uitg. door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000054696
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001688
Pathdomain/documents/DOCU000000001688
Display NameProfetie en verlossing in Jan van Meerhouts passie-mozaïek : bekende en onbekende citaten, o.a. uit Ruusbroec / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000054693
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002267
Pathdomain/documents/DOCU000000002267
Display NameRederijkersspelen uit het archief van 'Trou moet blijcken' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000054695
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000014
Pathdomain/documents/DOCU000000000014
Display NameT.2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et supplément au tome premier [CMD-NL 2] / par J.P. Gumbert. - [1]: Texte. - [2]: Planche
Relation IdRELA000000054694
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000018205
Pathdomain/teksten/TEXT000000018205
Display NameAllegorisch exempel
Relation IdRELA000000294459
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019779
Pathdomain/teksten/TEXT000000019779
Display NameBiecht-traktaat
Relation IdRELA000000299926
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007787
Pathdomain/teksten/TEXT000000007787
Display NameDie tyen gheboden ons lieven heren, met miniatuur wetgeving op de Sinaï
Relation IdRELA000000257952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008845
Pathdomain/teksten/TEXT000000008845
Display NameExcerpt uit de Gulden woorden van Aegidius
Relation IdRELA000000261825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018198
Pathdomain/teksten/TEXT000000018198
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000294437
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018207
Pathdomain/teksten/TEXT000000018207
Display NameMaria-exempel uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000294467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007561
Pathdomain/teksten/TEXT000000007561
Display NameMnl. vertaling van Speculum peccatoris
Relation IdRELA000000257125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039553
Pathdomain/teksten/TEXT000000039553
Display NameOver penitentie doen
Relation IdRELA000000378611
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039800
Pathdomain/teksten/TEXT000000039800
Display NameOverdenkingen bij de zonden, de dood, het Laatste Oordeel, de hel, het eeuwig leven en Gods gaven
Relation IdRELA000000379509
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042331
Pathdomain/teksten/TEXT000000042331
Display NameTekst over het laatste oordeel en de hel
Relation IdRELA000000387781
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers