AMSTERDAM, UB : I G 19

Typetekstdrager
ValueAMSTERDAM, UB : I G 19
IdTDRA000000002255
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b47c8132-5af9-4088-8928-460c26230092
Deletedno
Relation Count 29
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000054656
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000054668
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002415
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002415
Display NameAmsterdam, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000054667
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005269
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005269
Display NameMoll, Willem
Relation IdRELA000000054666
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006367
Display NameSchouten, Jan
Relation IdRELA000000054665
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005380
Pathdomain/documents/DOCU000000005380
Display NameTraditie en vernieuwing. Middelnederlandse preken 1400-1476 en de invloed van de Observatiebewegingen en Moderne Devotie / 3000
Relation IdRELA000000054664
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000054660
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000133
Pathdomain/documents/DOCU000000000133
Display NameII: De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met de latere aanwinsten / bew. door M.B. Mendes da Costa ; vooraf eenige mededeelingen over de geschiedenis van de bibliotheek en hare handschriftenverzameling door C.P. Burger J
Relation IdRELA000000054661
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001688
Pathdomain/documents/DOCU000000001688
Display NameProfetie en verlossing in Jan van Meerhouts passie-mozaïek : bekende en onbekende citaten, o.a. uit Ruusbroec / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000054662
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000054663
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000013157
Pathdomain/teksten/TEXT000000013157
Display NameAcht punten op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000277743
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007382
Pathdomain/teksten/TEXT000000007382
Display NameBoexcken vander edelre doecht der verduldicheit
Relation IdRELA000000256404
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013595
Pathdomain/teksten/TEXT000000013595
Display NameDictum op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000279187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022458
Pathdomain/teksten/TEXT000000022458
Display NameDictum op naam van Gregorius, gevolgd door een exempel (f.47v)
Relation IdRELA000000309907
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009849
Pathdomain/teksten/TEXT000000009849
Display NameDictum van Augustinus
Relation IdRELA000000265224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010774
Pathdomain/teksten/TEXT000000010774
Display NameEen spiegelkijn van bekeering
Relation IdRELA000000268728
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018513
Pathdomain/teksten/TEXT000000018513
Display NameExempel, ontleend aan Vincentius van Beauvais: Speculum historiale IV (3), 26
Relation IdRELA000000295348
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037962
Pathdomain/teksten/TEXT000000037962
Display NameHoe dat een mensch hem selven sel behouden in die vrees des heren
Relation IdRELA000000373771
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039491
Pathdomain/teksten/TEXT000000039491
Display NameKloosterpreek van Caesarius van Arles
Relation IdRELA000000378423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036264
Pathdomain/teksten/TEXT000000036264
Display NameLeven van S. Maria, allegorie van Maria's doornen etc.
Relation IdRELA000000368150
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011601
Pathdomain/teksten/TEXT000000011601
Display NameMnl. excerpt op naam van Bonaventura
Relation IdRELA000000272076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007670
Pathdomain/teksten/TEXT000000007670
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek II (derde tekstfamilie), kap.1, 2 en 8
Relation IdRELA000000257586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007479
Pathdomain/teksten/TEXT000000007479
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg
Relation IdRELA000000256810
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022460
Pathdomain/teksten/TEXT000000022460
Display NamePreek over volkomen bekering, met daarin excerpt uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000309912
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022459
Pathdomain/teksten/TEXT000000022459
Display NameTekst over vrede en eendracht
Relation IdRELA000000309911
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016559
Pathdomain/teksten/TEXT000000016559
Display NameVerhaal over het lijden van Jezus volgens de evangelien
Relation IdRELA000000289172
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers