AMSTERDAM, UB : I G 41

Typetekstdrager
ValueAMSTERDAM, UB : I G 41
IdTDRA000000002247
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/75c20f7f-8797-461c-a648-97c833105fc2
Deletedno
Relation Count 44
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000054516
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011490
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011490
Display NameWest-Vlaanderen
Relation IdRELA000000054549
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002415
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002415
Display NameAmsterdam, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000054548
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005269
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005269
Display NameMoll, Willem
Relation IdRELA000000054547
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003156
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003156
Display NameMuller, Frederik
Relation IdRELA000000054546
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012742
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012742
Display NameSandenbergh Matthiesen, Clemens
Relation IdRELA000000054545
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003104
Pathdomain/documents/DOCU000000003104
Display NameBijdragen tot de Middelnederlandse woord-geografie en woord-chronologie, I: De Middelnederlandse bijbelvertalingen / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000054540
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003106
Pathdomain/documents/DOCU000000003106
Display NameDas Diatessaron Tatians : seine Überlieferung und sein Nachwirken im Morgen- und Abendland sowie der heutige Stand seiner Erforschung / Curt Peters
Relation IdRELA000000054542
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001139
Pathdomain/documents/DOCU000000001139
Display NameDas mittelniederländische Epistolarium in Leningrad XX J LXIII und die verwandten Handschriften / C.C. de Bruin
Relation IdRELA000000054534
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003105
Pathdomain/documents/DOCU000000003105
Display NameDe Statenbijbel en zijn voorgangers / C.C. de Bruin
Relation IdRELA000000054541
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004764
Pathdomain/documents/DOCU000000004764
Display NameDe Zuidnederlandse vertaling van de vier evangeliën / Theo Coun
Relation IdRELA000000054543
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003101
Pathdomain/documents/DOCU000000003101
Display NameDe levens van Jezus : in het Middelnederlandsch / door J. Bergsma
Relation IdRELA000000054538
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001446
Pathdomain/documents/DOCU000000001446
Display NameEen veertiende-eeuwsch fragment van een onbekende bijbelvertaling / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000054536
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003102
Pathdomain/documents/DOCU000000003102
Display NameGeschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling / door H. van Druten
Relation IdRELA000000054539
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000238
Pathdomain/documents/DOCU000000000238
Display NameHet Amsterdamse Lectionarium = Lectionarium Amstelodamense / uitg. door C.C. de Bruin
Relation IdRELA000000054531
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003100
Pathdomain/documents/DOCU000000003100
Display NameMiddelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament / door C.C. de Bruin
Relation IdRELA000000054537
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000893
Pathdomain/documents/DOCU000000000893
Display NameOver middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament : bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling / C.H. Ebbinge Wubben
Relation IdRELA000000054533
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000456
Pathdomain/documents/DOCU000000000456
Display NameTwee mystieke traktaatjes uit de eerste helft van de veertiende eeuw / [door] C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000054532
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001319
Pathdomain/documents/DOCU000000001319
Display NameTweemaal Van Zente Ancelmus / M.J.M. Haan
Relation IdRELA000000054535
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000052
Pathdomain/locations/LOCA000000000052
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000054523
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000133
Pathdomain/documents/DOCU000000000133
Display NameII: De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met de latere aanwinsten / bew. door M.B. Mendes da Costa ; vooraf eenige mededeelingen over de geschiedenis van de bibliotheek en hare handschriftenverzameling door C.P. Burger J
Relation IdRELA000000054524
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000015
Pathdomain/documents/DOCU000000000015
Display NameManuscrits datés conservés dans les Pays-Bas : catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date / par G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000054525
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000083
Pathdomain/documents/DOCU000000000083
Display NameMiddelnederlandse bijbelhandschriften = Codices manuscripti sacrae scripturae Neerlandicae / beschreven door J.A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000054529
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000054526
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001688
Pathdomain/documents/DOCU000000001688
Display NameProfetie en verlossing in Jan van Meerhouts passie-mozaïek : bekende en onbekende citaten, o.a. uit Ruusbroec / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000054528
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000054530
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000014
Pathdomain/documents/DOCU000000000014
Display NameT.2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et supplément au tome premier [CMD-NL 2] / par J.P. Gumbert. - [1]: Texte. - [2]: Planche
Relation IdRELA000000054527
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000005496
Pathdomain/teksten/TEXT000000005496
Display NameExcerpt uit een Gebed tot Jezus aan het kruis (hier in de derde persoon)
Relation IdRELA000000247858
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007920
Pathdomain/teksten/TEXT000000007920
Display NameFragmenten naar het "handschrift van 1348"
Relation IdRELA000000258364
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005493
Pathdomain/teksten/TEXT000000005493
Display NameGeestelijke brief
Relation IdRELA000000247844
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003658
Pathdomain/teksten/TEXT000000003658
Display NameLectionarium met epistel- en evangelielessen volgens Westvlaamse vertaling
Relation IdRELA000000239526
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003659
Pathdomain/teksten/TEXT000000003659
Display NameLeven van Jezus, S-redactie, gedeeltelijk (kap. 37-55, 205-222, 223-226)
Relation IdRELA000000239533
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005495
Pathdomain/teksten/TEXT000000005495
Display NameMnl. vertaling van Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione domini
Relation IdRELA000000247854
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007926
Pathdomain/teksten/TEXT000000007926
Display NamePreek over de acht zaligheden
Relation IdRELA000000258387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005490
Pathdomain/teksten/TEXT000000005490
Display NamePreek van Hendrik van Cleef
Relation IdRELA000000247830
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005491
Pathdomain/teksten/TEXT000000005491
Display NameTraktaat Sequere me
Relation IdRELA000000247835
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007917
Pathdomain/teksten/TEXT000000007917
Display Namefragmenten naar het "handschrift van 1348"
Relation IdRELA000000258355
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers