AMSTERDAM, UB : I G 32

Typetekstdrager
ValueAMSTERDAM, UB : I G 32
IdTDRA000000002240
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f00a284c-c800-4b66-80e4-0b5190d3fcf7
Deletedno
Relation Count 27
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000054403
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000005160
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005160
Display NameMaastricht, Tertiarissen S. Andreas & S. Barbara /Maagdendriesch
Relation IdRELA000000054424
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000012740
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012740
Display NameKatrijn van Rade
Relation IdRELA000000054423
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002415
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002415
Display NameAmsterdam, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000054419
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005269
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005269
Display NameMoll, Willem
Relation IdRELA000000054418
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006367
Display NameSchouten, Jan
Relation IdRELA000000054417
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005301
Pathdomain/documents/DOCU000000005301
Display NameCatalogus van eene kunstkeurige en wetenschappelijke verzameling van eenige duizenden prentverbeeldingen, portretten ... en meer andere opmerkenswaardige stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden ... uitmakende eene vaderlandsche atlas, te zamen vervat in 63 nette kunstboeken. ; alles ... bijeenverzameld en nagelaten door wijlen ... Jan Schouten ... ; hetwelk publiek verkocht zal worden ... den 22sten November 1852 ... : wijders eene niet minder voortreffelijke atlas of verzameling van eenige honderden portretten ... mitsgaders eene keurige collectie ... prentwerken, vervolgens eene hoog belangrijke verzameling handschriften, albums, getijdeboeken en autographen ... en laatstelijk kapitale groote kunstkasten
Relation IdRELA000000054416
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001513
Pathdomain/documents/DOCU000000001513
Display NameSpieghel der volcomenheit / Henri Herp ; opnieuw uitg. door Lucidius Verschueren
Relation IdRELA000000054415
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has binder
Typelexicon
IdLEXI000000012739
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012739
Display NameAdrianus van Hoolwick
Relation IdRELA000000054421
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000065
Pathdomain/locations/LOCA000000000065
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000054407
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005301
Pathdomain/documents/DOCU000000005301
Display NameCatalogus van eene kunstkeurige en wetenschappelijke verzameling van eenige duizenden prentverbeeldingen, portretten ... en meer andere opmerkenswaardige stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden ... uitmakende eene vaderlandsche atlas, te zamen vervat in 63 nette kunstboeken. ; alles ... bijeenverzameld en nagelaten door wijlen ... Jan Schouten ... ; hetwelk publiek verkocht zal worden ... den 22sten November 1852 ... : wijders eene niet minder voortreffelijke atlas of verzameling van eenige honderden portretten ... mitsgaders eene keurige collectie ... prentwerken, vervolgens eene hoog belangrijke verzameling handschriften, albums, getijdeboeken en autographen ... en laatstelijk kapitale groote kunstkasten
Relation IdRELA000000054414
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000262
Pathdomain/documents/DOCU000000000262
Display NameDe Kartuizers en hun klooster te Zelem : tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde, 1084-1984 / onder red. van F. Hendrickx
Relation IdRELA000000054412
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000472
Pathdomain/documents/DOCU000000000472
Display NameDe handschriften van Jan van Ruusbroec's werken / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000054409
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000133
Pathdomain/documents/DOCU000000000133
Display NameII: De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met de latere aanwinsten / bew. door M.B. Mendes da Costa ; vooraf eenige mededeelingen over de geschiedenis van de bibliotheek en hare handschriftenverzameling door C.P. Burger J
Relation IdRELA000000054408
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000204
Pathdomain/documents/DOCU000000000204
Display NameJordanus van Quedlinburg in de Nederlanden : een onderzoek van de handschriften / door Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000054411
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001688
Pathdomain/documents/DOCU000000001688
Display NameProfetie en verlossing in Jan van Meerhouts passie-mozaïek : bekende en onbekende citaten, o.a. uit Ruusbroec / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000054410
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000054413
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000005785
Pathdomain/teksten/TEXT000000005785
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht (r.339-371)
Relation IdRELA000000249125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005786
Pathdomain/teksten/TEXT000000005786
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht (r.b972-1222)
Relation IdRELA000000249128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006992
Pathdomain/teksten/TEXT000000006992
Display NameExcerpt uit de Spieghel der volcomenheit
Relation IdRELA000000254759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005836
Pathdomain/teksten/TEXT000000005836
Display NameExcerpten uit Jan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel
Relation IdRELA000000249397
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004386
Pathdomain/teksten/TEXT000000004386
Display NameExpositie op 1 Petrus 2,21
Relation IdRELA000000242771
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004194
Pathdomain/teksten/TEXT000000004194
Display NameVerklaring van Hoogliedpassage
Relation IdRELA000000241936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015842
Pathdomain/teksten/TEXT000000015842
Display NameVerzameling gebeden en dicta patrum
Relation IdRELA000000286614
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers