HALLE, ULB : Sachsen-Anhalt Yc 5

Typetekstdrager
ValueHALLE, ULB : Sachsen-Anhalt Yc 5
IdTDRA000000002159
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b53a5d48-b7db-49ac-9e56-74cb0827c137
Deletedno
Relation Count 14
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000053252
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000053262
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002569
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002569
Display NameHalle, Universitäts- und Landesbibliothek
Relation IdRELA000000053261
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012696
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012696
Display NameVon Soltau
Relation IdRELA000000053260
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001376
Pathdomain/documents/DOCU000000001376
Display NameLosse aantekeningen bij handschriften uit Oost-Europa / Julius O.f.m. Cap
Relation IdRELA000000053258
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000053256
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004607
Pathdomain/documents/DOCU000000004607
Display Name[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec = die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen, 1962] : de middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
Relation IdRELA000000053257
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000013979
Pathdomain/teksten/TEXT000000013979
Display NameGebed tot de vijf wonden van Christus op naam van Franciscus van Assisi
Relation IdRELA000000280697
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013418
Pathdomain/teksten/TEXT000000013418
Display NameMnl. rijmvertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare
Relation IdRELA000000278628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012062
Pathdomain/teksten/TEXT000000012062
Display NameMnl. vertaling van Willem Jordaens: Latijnse vertaling van Zuidnederlandse bewerking van Henricus Suso: Hundert Betrachtungen und Begehrungen; Nederd.
Relation IdRELA000000273935
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015802
Pathdomain/teksten/TEXT000000015802
Display NameVijftien pater noster van de passie
Relation IdRELA000000286497
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers