GREIFSWALD, UB : Theol. Oct. 8

Typetekstdrager
ValueGREIFSWALD, UB : Theol. Oct. 8
IdTDRA000000002154
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/accdaecf-21c8-4f26-b4d6-e6412f43fb86
Deletedno
Relation Count 19
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000053178
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011566
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011566
Display NameNoordelijke Nederlanden
Relation IdRELA000000053189
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000009167
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009167
Display NameGetijdenboek van Geert Grote
Relation IdRELA000000053188
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002567
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002567
Display NameGreifswald, Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000053187
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000015
Pathdomain/locations/LOCA000000000015
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000053183
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000201
Pathdomain/documents/DOCU000000000201
Display NameDe zalige Heinrich Seuse in Nederlandse handschriften / Stephanus G. Axters
Relation IdRELA000000053186
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004615
Pathdomain/documents/DOCU000000004615
Display NameVerslag van een onderzoek te Rostock naar handschriften, drukwerken en bescheiden belangrijk voor de geschiedenis van Nederland op last der regeering ingesteld / door A. Hulshof
Relation IdRELA000000053184
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004607
Pathdomain/documents/DOCU000000004607
Display Name[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec = die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen, 1962] : de middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
Relation IdRELA000000053185
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000003981
Pathdomain/teksten/TEXT000000003981
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000241153
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038504
Pathdomain/teksten/TEXT000000038504
Display NameGetijden van de eeuwige wijsheid
Relation IdRELA000000375295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042173
Pathdomain/teksten/TEXT000000042173
Display NameH. Geestgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387332
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042172
Pathdomain/teksten/TEXT000000042172
Display NameH. Kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026447
Pathdomain/teksten/TEXT000000026447
Display NameKalender voor het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000328430
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042174
Pathdomain/teksten/TEXT000000042174
Display NameLange vigilie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387336
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042171
Pathdomain/teksten/TEXT000000042171
Display NameMariagetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387324
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers