Olim GREIFSWALD, UB : Batava Qu. 3 (verloren)

Typetekstdrager
ValueOlim GREIFSWALD, UB : Batava Qu. 3 (verloren)
IdTDRA000000002152
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7b5ab9ce-2301-4b16-a038-d7495389b42f
Deletedno
Relation Count 9
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000053157
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000053164
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002567
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002567
Display NameGreifswald, Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000053163
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000053160
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004615
Pathdomain/documents/DOCU000000004615
Display NameVerslag van een onderzoek te Rostock naar handschriften, drukwerken en bescheiden belangrijk voor de geschiedenis van Nederland op last der regeering ingesteld / door A. Hulshof
Relation IdRELA000000053161
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004607
Pathdomain/documents/DOCU000000004607
Display Name[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec = die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen, 1962] : de middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
Relation IdRELA000000053162
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000001473
Pathdomain/teksten/TEXT000000001473
Display NameGeestelijk traktaat over het weelderige leven der monniken; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000226694
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers