GRONINGEN, UB : 405

Typetekstdrager
ValueGRONINGEN, UB : 405
IdTDRA000000002118
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f9d4e787-66de-43f1-8cc8-09d7448d8029
Deletedno
Relation Count 73
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000052687
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000004794
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004794
Display NameBeesd, Norbertijnen S. Maria /Marienweerd
Relation IdRELA000000052736
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012667
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012667
Display Namemogelijk 's-Hertogenbosch (Deschamps 1972); afschrift in Leiden, UB Ltk. 280
Relation IdRELA000000052735
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000007016
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007016
Display NameKopiist van BRUSSEL, KB : 17904-06
Relation IdRELA000000052733
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000006377
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006377
Display NameBentes, Albertus
Relation IdRELA000000052725
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008036
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008036
Display NameBruin, Florentius de
Relation IdRELA000000052726
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008037
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008037
Display NameBruin, Franco de
Relation IdRELA000000052727
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012666
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012666
Display NameBruin, Isaac de (Zutphen)
Relation IdRELA000000052729
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002582
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002582
Display NameGroningen, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000052732
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008035
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008035
Display NameLeeuwen, Simon van
Relation IdRELA000000052722
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008039
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008039
Display NameLulofs, B.H.
Relation IdRELA000000052731
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008038
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008038
Display NameStaring van de Wildenborch, A.C.W.
Relation IdRELA000000052730
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012665
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012665
Display NameWoerden, Jan van
Relation IdRELA000000052724
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012663
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012663
Display Namefamilie Van Zulichem?
Relation IdRELA000000052719
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012664
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012664
Display Namehertogen van Gelre?
Relation IdRELA000000052721
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has opdrachtgever
Typelexicon
IdLEXI000000004794
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004794
Display NameBeesd, Norbertijnen S. Maria /Marienweerd
Relation IdRELA000000052737
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000363
Pathdomain/documents/DOCU000000000363
Display NameDat boec van den houte : eine mittelniederländische Dichtung von der Herkunft des Kreuzes Christi / mit einer Einl. neu hrsg. von Lars Hermodsson
Relation IdRELA000000052706
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001086
Pathdomain/documents/DOCU000000001086
Display NameDe Mariaklachten / door K.Chr.J. de Vries
Relation IdRELA000000052707
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002444
Pathdomain/documents/DOCU000000002444
Display NameEen en ander met betrekking tot de Taal van het Zutphens-Groningse handschrift / A. van Loey
Relation IdRELA000000052711
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003183
Pathdomain/documents/DOCU000000003183
Display NameHet Gronings Zutphense Maerlant handschrift : codicologische studies rond handschrift 405 van de Universiteitsbibliotheek te Groningen / Jos. M.M. Hermans
Relation IdRELA000000052712
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004759
Pathdomain/documents/DOCU000000004759
Display NameHetGronings-Zutphense Maerlant-handschrift : over de noodzakelijkheid der handschriftenkunde / Jos. A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000052715
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004853
Pathdomain/documents/DOCU000000004853
Display NameHetZutfensch-Groningsche Handschrift (Vervolg van Deel XIV, blz 276) / P. Leendertz Jr
Relation IdRELA000000052716
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004140
Pathdomain/documents/DOCU000000004140
Display NameHetZutfensch-Groningsche Handschrift (Vervolg van Deel XIV, blz 283) / P. Leendertz Jr
Relation IdRELA000000052713
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004189
Pathdomain/documents/DOCU000000004189
Display NameHetZutfensch-Groningsche Handschrift / P. Leendertz Jr
Relation IdRELA000000052714
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006405
Pathdomain/documents/DOCU000000006405
Display NameLucidarius : de Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie / Nolanda Klunder
Relation IdRELA000000052717
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001233
Pathdomain/documents/DOCU000000001233
Display NameMiddelnederlandse Lucidariusboeken / R.Th.M. van Dijk
Relation IdRELA000000052708
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001455
Pathdomain/documents/DOCU000000001455
Display NameProblemen met betrekking tot het Zutphens-Groningse Maerlant-handschrift / door G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000052710
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001319
Pathdomain/documents/DOCU000000001319
Display NameTweemaal Van Zente Ancelmus / M.J.M. Haan
Relation IdRELA000000052709
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000058
Pathdomain/locations/LOCA000000000058
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000052697
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000130
Pathdomain/documents/DOCU000000000130
Display NameCatalogus codicum manu scriptorum Universitatis Groninganae Bibliothecae / autore H. Brugmans
Relation IdRELA000000052698
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003615
Pathdomain/documents/DOCU000000003615
Display NameDietsche kalenders / [door Edward Gailliard en Willem de Vreese]
Relation IdRELA000000052699
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004759
Pathdomain/documents/DOCU000000004759
Display NameHetGronings-Zutphense Maerlant-handschrift : over de noodzakelijkheid der handschriftenkunde / Jos. A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000052702
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000052700
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000206
Pathdomain/documents/DOCU000000000206
Display NameNoord-Nederlandsche miniaturen in handschriften der 14e, 15e en 16e eeuwen / verzameld en beschreven door A.W. Byvanck en G.J. Hoogewerff
Relation IdRELA000000052704
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005372
Pathdomain/documents/DOCU000000005372
Display NameOnsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche : codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000052703
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000014
Pathdomain/documents/DOCU000000000014
Display NameT.2: Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et supplément au tome premier [CMD-NL 2] / par J.P. Gumbert. - [1]: Texte. - [2]: Planche
Relation IdRELA000000052701
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000156
Pathdomain/documents/DOCU000000000156
Display NameThe Dutch and their books in the manuscript age / J.P. Gumbert
Relation IdRELA000000052705
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000022493
Pathdomain/teksten/TEXT000000022493
Display NameBerijmd gebed over de passie naar de zeven getijden
Relation IdRELA000000310001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004703
Pathdomain/teksten/TEXT000000004703
Display NameDat boec van den houte
Relation IdRELA000000244227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004702
Pathdomain/teksten/TEXT000000004702
Display NameExcerpt uit Vanden levene ons heren
Relation IdRELA000000244224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016484
Pathdomain/teksten/TEXT000000016484
Display NameExcerpt uit een Gebed tot Jezus aan het kruis (hier in de derde persoon)
Relation IdRELA000000288924
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016485
Pathdomain/teksten/TEXT000000016485
Display NameGedicht over een kluizenaar aan wie het getal van de wonden van Jezus werd geopenbaard.
Relation IdRELA000000288926
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005087
Pathdomain/teksten/TEXT000000005087
Display NameJacob van Maerlant: De derde Martijn
Relation IdRELA000000245696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005093
Pathdomain/teksten/TEXT000000005093
Display NameJacob van Maerlant: De eerste Martijn
Relation IdRELA000000245725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005086
Pathdomain/teksten/TEXT000000005086
Display NameJacob van Maerlant: Die clausule van der bible
Relation IdRELA000000245692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005080
Pathdomain/teksten/TEXT000000005080
Display NameJacob van Maerlant: Eene disputacie van onser vrouwen ende van den heilighen cruce
Relation IdRELA000000245659
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005220
Pathdomain/teksten/TEXT000000005220
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel
Relation IdRELA000000246384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005109
Pathdomain/teksten/TEXT000000005109
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael, Eerste Partie, Boek VII, kap. 56-91.
Relation IdRELA000000245810
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005098
Pathdomain/teksten/TEXT000000005098
Display NameJacob van Maerlant: Van den lande van over zee
Relation IdRELA000000245755
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005082
Pathdomain/teksten/TEXT000000005082
Display NameJacob van Maerlant: Van den vijf vrouden
Relation IdRELA000000245671
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037141
Pathdomain/teksten/TEXT000000037141
Display NameJacob van Maerlant: Wrake van Jherusalem
Relation IdRELA000000371351
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019246
Pathdomain/teksten/TEXT000000019246
Display NameMaanzodiologium (berijmd)
Relation IdRELA000000297949
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020162
Pathdomain/teksten/TEXT000000020162
Display NameMedisch recept; Lat. met Ned. opschrift
Relation IdRELA000000301520
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026148
Pathdomain/teksten/TEXT000000026148
Display NameMirakelsproke : Gheloeft ende ghebenedijt
Relation IdRELA000000326939
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013069
Pathdomain/teksten/TEXT000000013069
Display NameMnl. excerpt uit Honorius Augustodunensis: Imago mundi (Beschrijving van Afrika en de eilanden in de Middellandse zee)
Relation IdRELA000000277446
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042424
Pathdomain/teksten/TEXT000000042424
Display NameMnl. excerpt uit de Duitse Lucidarius
Relation IdRELA000000388155
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023161
Pathdomain/teksten/TEXT000000023161
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce, berijmd
Relation IdRELA000000312794
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012530
Pathdomain/teksten/TEXT000000012530
Display NameMnl. vertaling van het gebed Anima Christi
Relation IdRELA000000275581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004713
Pathdomain/teksten/TEXT000000004713
Display NameOnzer vrouwen claghe, bestaande uit excerpt Vanden levene ons heren (vs.3268-3702) en excerpt uit berijmde vertaling van Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione domine
Relation IdRELA000000244269
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026149
Pathdomain/teksten/TEXT000000026149
Display NameSproke : Van ons heren kijnscheide
Relation IdRELA000000326947
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013805
Pathdomain/teksten/TEXT000000013805
Display NameUtrechtse kalender (f.6r-11v), voorafgegaan door een lijst van zoneclipsen voor 1341-1386 en maaneclipsen voor 1340-1386 (f.4r-v), maantabel (f.5r-v) en gevolgd door paastafel en maantafel in dierenriem (f.12r-v)
Relation IdRELA000000279981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005107
Pathdomain/teksten/TEXT000000005107
Display NameVan den verkeerden Martijn
Relation IdRELA000000245802
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005084
Pathdomain/teksten/TEXT000000005084
Display NameVan ons Heren wonden
Relation IdRELA000000245683
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015747
Pathdomain/teksten/TEXT000000015747
Display NameVijftien pater noster van de passie
Relation IdRELA000000286351
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers