DRESDEN, SL : M 33A

Typetekstdrager
ValueDRESDEN, SL : M 33A
IdTDRA000000002040
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/74f6ada1-43b7-4214-a957-eb75f168c798
Deletedno
Relation Count 24
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000051591
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011455
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011455
Display NameVlaanderen
Relation IdRELA000000051606
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000012593
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012593
Display NameBrühl, Heinrich
Relation IdRELA000000051604
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002562
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002562
Display NameDresden, Sächsische Landesbibliothek
Relation IdRELA000000051605
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001357
Pathdomain/documents/DOCU000000001357
Display NameMiddelnederlandse jaarprognosen / Ria Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000051601
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003195
Pathdomain/documents/DOCU000000003195
Display NameVerspreide Middelnederlandsche geestelike gedichten, liederen en rijmspreuken C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000051602
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000051
Pathdomain/locations/LOCA000000000051
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000051596
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004541
Pathdomain/documents/DOCU000000004541
Display NameDe gratie van het gebed : Middelnederlandse berijmde gebeden: overlevering en functie : met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450) / Johannes Bernardus Oosterman
Relation IdRELA000000051600
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002244
Pathdomain/documents/DOCU000000002244
Display NameMeister Eckart en de Nederlandse mystiek / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000051598
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000079
Pathdomain/documents/DOCU000000000079
Display NameRepertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000051599
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004607
Pathdomain/documents/DOCU000000004607
Display Name[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec = die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen, 1962] : de middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
Relation IdRELA000000051597
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000018846
Pathdomain/teksten/TEXT000000018846
Display NameDag-jaarprognose
Relation IdRELA000000296465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026406
Pathdomain/teksten/TEXT000000026406
Display NameKroniek van Vlaanderen, 1467-1477; fragm.
Relation IdRELA000000328245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024265
Pathdomain/teksten/TEXT000000024265
Display NameMinnelied op de stokregel Noch hopic dat my gheburen sal
Relation IdRELA000000317949
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023603
Pathdomain/teksten/TEXT000000023603
Display NameOetmoedighe Maria vol alre ghenaden (Strofisch gebed tot Maria op de stokregel Wilt mijns ghedincken in duere mijnre doot
Relation IdRELA000000314807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024266
Pathdomain/teksten/TEXT000000024266
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000317956
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024268
Pathdomain/teksten/TEXT000000024268
Display NameRijmspreuk over een twaalftal mensen zonder deugd : Van eener dosinen verkeertheden
Relation IdRELA000000317963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024267
Pathdomain/teksten/TEXT000000024267
Display NameRijmspreuk over vrouwen
Relation IdRELA000000317960
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020081
Pathdomain/teksten/TEXT000000020081
Display NameVerworpen dagen, Parijse verworpen dagen en drie bijzonder gevaarlijke dagen
Relation IdRELA000000301211
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019336
Pathdomain/teksten/TEXT000000019336
Display NameVier complexien, onvol.
Relation IdRELA000000298295
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers