LEIDEN, UB : BPL 2473

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : BPL 2473
IdTDRA000000001945
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/defd11ea-e054-42f1-a244-33f80f425af5
Deletedno
Relation Count 49
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000009
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000009
Display Name
Relation IdRELA000000050338
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000050354
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000050353
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003221
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003221
Display NameSweris (Leiden)
Relation IdRELA000000050352
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004977
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004977
Display NameTienen, Regularissen S. Maria & S. Barbara / Barberendal
Relation IdRELA000000050350
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003236
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003236
Display NameVreese, Willem Lodewijk de
Relation IdRELA000000050351
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000006400
Pathdomain/documents/DOCU000000006400
Display NameHet boek als bundel : Willem de Vreese en de studie van de Nederlandse letterkunde in de handschriftencultuur van de late Middeleeuwen / Geert Warnar
Relation IdRELA000000050349
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004752
Pathdomain/documents/DOCU000000004752
Display NameLezen voor een zuiver gemoed : over het lezen van Nederlandse geestelijke teksten in de late Middeleeuwen : catalogus bij een tentoonstelling gehouden in de Universiteitsbibliotheek te Leiden van 15 november 1996 tot 31 december 1996 / Johan Oosterman ; met bijdr. van Wybren Scheepsma en Geert Warnar ; [eindred.: R. Breugelmans]
Relation IdRELA000000050348
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000050345
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000006400
Pathdomain/documents/DOCU000000006400
Display NameHet boek als bundel : Willem de Vreese en de studie van de Nederlandse letterkunde in de handschriftencultuur van de late Middeleeuwen / Geert Warnar
Relation IdRELA000000050346
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000050347
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000037901
Pathdomain/teksten/TEXT000000037901
Display NameBedevaart van Tienen naar Hakendovel (?)
Relation IdRELA000000373574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038890
Pathdomain/teksten/TEXT000000038890
Display NameBoec vander edelre ende glorioser meechdelicheit ende reynicheit; Mnl.
Relation IdRELA000000376567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038971
Pathdomain/teksten/TEXT000000038971
Display NameBoomgaardallegorie
Relation IdRELA000000376782
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038941
Pathdomain/teksten/TEXT000000038941
Display NameDat boec des onderwisens
Relation IdRELA000000376696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016263
Pathdomain/teksten/TEXT000000016263
Display NameDicta over `reynicheit' van onder meer Anselmus, Cyprianus, Ambrosius en Hieronymus
Relation IdRELA000000288175
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016264
Pathdomain/teksten/TEXT000000016264
Display NameDictum op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000288181
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009891
Pathdomain/teksten/TEXT000000009891
Display NameDictum van Augustinus
Relation IdRELA000000265417
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027616
Pathdomain/teksten/TEXT000000027616
Display NameExcerpt uit een collatie
Relation IdRELA000000333291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022967
Pathdomain/teksten/TEXT000000022967
Display NameExempel
Relation IdRELA000000311895
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016257
Pathdomain/teksten/TEXT000000016257
Display NameExempel besloten met een rijmspreuk
Relation IdRELA000000288158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038891
Pathdomain/teksten/TEXT000000038891
Display NameGebed; Mnl.
Relation IdRELA000000376568
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016262
Pathdomain/teksten/TEXT000000016262
Display NameGedicht over S. Anna
Relation IdRELA000000288172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016258
Pathdomain/teksten/TEXT000000016258
Display NameGedicht over de dood, bestaande uit een aaneenschakeling van verschillende rijmspreuken en versregels uit ook afzonderlijk voorkomende gedichten, onder meer Sterven is die oerde mijn, Ic rade u allen dat ghi u daer toe keert en de eerste regels van Teghen die doot en is gheen schilt
Relation IdRELA000000288161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018503
Pathdomain/teksten/TEXT000000018503
Display NameMaria-exempelen, waarvan het eerste over een eenhoorn gaat
Relation IdRELA000000295316
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007538
Pathdomain/teksten/TEXT000000007538
Display NameMeister Eckharts wirtschaft, Mnl.
Relation IdRELA000000257031
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016254
Pathdomain/teksten/TEXT000000016254
Display NameMensch wes op dijn hoede altoes
Relation IdRELA000000288151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011858
Pathdomain/teksten/TEXT000000011858
Display NameMnl. vertaling van Alanus de Rupe: Psalterium Virginis Mariae
Relation IdRELA000000273130
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039704
Pathdomain/teksten/TEXT000000039704
Display NameOver de bewaarengel
Relation IdRELA000000379266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038211
Pathdomain/teksten/TEXT000000038211
Display NameOver de bisschoppen van Trier en Tongeren
Relation IdRELA000000374405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039705
Pathdomain/teksten/TEXT000000039705
Display NameOver de engelen
Relation IdRELA000000379268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022961
Pathdomain/teksten/TEXT000000022961
Display NameOver het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000311877
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022957
Pathdomain/teksten/TEXT000000022957
Display NameOverwegingen van S. Maria over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000311860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016256
Pathdomain/teksten/TEXT000000016256
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000288156
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016255
Pathdomain/teksten/TEXT000000016255
Display NameRijmspreuk, met daarbij een getekende doodskist
Relation IdRELA000000288154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016260
Pathdomain/teksten/TEXT000000016260
Display NameRijmspreuken
Relation IdRELA000000288168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018504
Pathdomain/teksten/TEXT000000018504
Display NameSamenspraak van twaalf meesters te Parijs, gedeeltelijk (alleen de eerste zeven meesters)
Relation IdRELA000000295318
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042348
Pathdomain/teksten/TEXT000000042348
Display NameTekst over de aard van de haan
Relation IdRELA000000387830
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016676
Pathdomain/teksten/TEXT000000016676
Display NameVander waerdicheit der vruchten der passien ons heren
Relation IdRELA000000289560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016261
Pathdomain/teksten/TEXT000000016261
Display NameVier aensichten van den meister
Relation IdRELA000000288170
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022958
Pathdomain/teksten/TEXT000000022958
Display NameVruchten van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000311863
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers