LEIDEN, UB : BPL 48 E

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : BPL 48 E
IdTDRA000000001894
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/aad269c7-2c1c-43a5-a63a-314fa480d988
Deletedno
Relation Count 50
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000049484
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000005961
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005961
Display NameMechelen, Groot Begijnhof
Relation IdRELA000000049499
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000007153
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007153
Display NameMariken Wouters van Breda
Relation IdRELA000000049498
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000049497
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007561
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007561
Display NameLuchtmans, S. & J.
Relation IdRELA000000049496
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005961
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005961
Display NameMechelen, Groot Begijnhof
Relation IdRELA000000049495
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005158
Pathdomain/documents/DOCU000000005158
Display NameDeSermoenen op Cantica en ander nieuw werk van Frans Vervoort OFM / Kees Schepers
Relation IdRELA000000049494
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000059
Pathdomain/locations/LOCA000000000059
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000049490
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000113
Pathdomain/documents/DOCU000000000113
Display NameCatalogus compendiarius : continens codices omnes manuscriptos in bibliotheca academiae Lugduno-Batavae asservantur
Relation IdRELA000000049491
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000049493
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004943
Pathdomain/documents/DOCU000000004943
Display NameCorrecties op het aan Pomerius toebedachte oeuvre / Kees Schepers
Relation IdRELA000000049492
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000025190
Pathdomain/teksten/TEXT000000025190
Display NameBelering over deemoed
Relation IdRELA000000321777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007405
Pathdomain/teksten/TEXT000000007405
Display NameBoexcken vander edelre doecht der verduldicheit
Relation IdRELA000000256494
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013171
Pathdomain/teksten/TEXT000000013171
Display NameBrief van Bernardus van Clairvaux aan een kloosterlinge
Relation IdRELA000000277792
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013170
Pathdomain/teksten/TEXT000000013170
Display NameDat boeck vanden drien mylen, hier gepresenteerd als preek
Relation IdRELA000000277788
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025173
Pathdomain/teksten/TEXT000000025173
Display NameDevote overweging
Relation IdRELA000000321724
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025382
Pathdomain/teksten/TEXT000000025382
Display NameDictum op naam van Dionysius
Relation IdRELA000000322462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017980
Pathdomain/teksten/TEXT000000017980
Display NameExempel
Relation IdRELA000000293731
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018588
Pathdomain/teksten/TEXT000000018588
Display NameExempel over een visioen
Relation IdRELA000000295575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007406
Pathdomain/teksten/TEXT000000007406
Display NameFrans Vervoort: Sermoenen op Cantica
Relation IdRELA000000256498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017978
Pathdomain/teksten/TEXT000000017978
Display NameKerstpreek
Relation IdRELA000000293725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018767
Pathdomain/teksten/TEXT000000018767
Display NameLes over de ezel
Relation IdRELA000000296146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025253
Pathdomain/teksten/TEXT000000025253
Display NameOnderwijzing
Relation IdRELA000000322059
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025251
Pathdomain/teksten/TEXT000000025251
Display NameOnderwijzing n.a.v. 1Tim. 4
Relation IdRELA000000322051
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025381
Pathdomain/teksten/TEXT000000025381
Display NameOnderwijzing over gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000322460
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025255
Pathdomain/teksten/TEXT000000025255
Display NameOnderwijzing over zwijgen, met ingevoegd exempelen
Relation IdRELA000000322064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025259
Pathdomain/teksten/TEXT000000025259
Display NameOnderwijzing, met ingevoegd exempelen
Relation IdRELA000000322078
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025254
Pathdomain/teksten/TEXT000000025254
Display NameOnderwijzingen in briefvorm (?)
Relation IdRELA000000322061
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025257
Pathdomain/teksten/TEXT000000025257
Display NameOver de wortels van alle gebreken
Relation IdRELA000000322068
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025224
Pathdomain/teksten/TEXT000000025224
Display NameOverdenking n.a.v. Jes. 26
Relation IdRELA000000321926
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017979
Pathdomain/teksten/TEXT000000017979
Display NamePreek
Relation IdRELA000000293728
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025389
Pathdomain/teksten/TEXT000000025389
Display NameRaadgevingen en overdenkingen m.b.t. de communie
Relation IdRELA000000322485
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025388
Pathdomain/teksten/TEXT000000025388
Display NameTekst over innerlijke gebreken
Relation IdRELA000000322483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018458
Pathdomain/teksten/TEXT000000018458
Display NameVander dochtere van Syon
Relation IdRELA000000295179
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025256
Pathdomain/teksten/TEXT000000025256
Display NameVijf treden van de maagdelijke staat
Relation IdRELA000000322066
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers