BRUSSEL, KB : IV 676

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : IV 676
IdTDRA000000001816
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/44dad0e6-eddb-407b-9da9-2014c7b0d45c
Deletedno
Relation Count 31
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000009
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000009
Display Name
Relation IdRELA000000048447
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000005057
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005057
Display NameGistel, Benedictinessen S. Godeleva
Relation IdRELA000000048472
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000009259
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009259
Display NameAntwerpen
Relation IdRELA000000048466
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007403
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007403
Display NameBernarda Greboval
Relation IdRELA000000048462
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002490
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002490
Display NameBrugge, Sint-Godelieveabdij
Relation IdRELA000000048463
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000048470
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012407
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012407
Display NameD[..] Doyes
Relation IdRELA000000048461
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007404
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007404
Display NameDunn, George
Relation IdRELA000000048467
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011515
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011515
Display NameDuquesne (Gent)
Relation IdRELA000000048465
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005057
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005057
Display NameGistel, Benedictinessen S. Godeleva
Relation IdRELA000000048457
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003100
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003100
Display NameGoldschmidt, Ernst Philipp
Relation IdRELA000000048468
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012406
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012406
Display NameKatelijne Ryc[.....]rs
Relation IdRELA000000048459
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009115
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009115
Display NameMersseman, Jacques de
Relation IdRELA000000048464
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007011
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007011
Display NameWillems, Jacques
Relation IdRELA000000048469
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has watermerk
Typewatermerk
IdWATM000000000292
Pathdomain/watermerken/WATM000000000292
Display Name
Relation IdRELA000000048444
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has binder
Typelexicon
IdLEXI000000007402
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007402
Display NameWillem vanden Velde
Relation IdRELA000000048471
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000052
Pathdomain/locations/LOCA000000000052
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000048452
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000048454
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000973
Pathdomain/documents/DOCU000000000973
Display NameMiddelnederlandse geestelijke gedichten, liederen, rijmspreuken en exempelen / uitg. naar een pas ontdekt handschrift van het einde der 15de eeuw, afkomstig uit het Windesheimer klooster "Ter noot Gods" te Tongeren, door Luc Indestege
Relation IdRELA000000048455
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000048456
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002083
Pathdomain/documents/DOCU000000002083
Display NameVan den vos Reynaerde / J. Deschamps
Relation IdRELA000000048453
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000006899
Pathdomain/teksten/TEXT000000006899
Display NameExcerpt uit openbaringen van S. Birgitta van Zweden, ongespecificeerd
Relation IdRELA000000254359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012738
Pathdomain/teksten/TEXT000000012738
Display NameExcerpten uit Bijbelvertaler van 1360: Eerste Mnl. vertaling van de Regula Benedicti
Relation IdRELA000000276240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012739
Pathdomain/teksten/TEXT000000012739
Display NameMeditaties over het leven en lijden van Christus op de zeven getijden van de zeven dagen van de week; proloog is een bewerking van de proloog van Ludolf van Saksen: Vita Christi en excerpten uit Gregorius de Grote: Homiliae in evangelia
Relation IdRELA000000276243
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008004
Pathdomain/teksten/TEXT000000008004
Display NameMnl. excerpt uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 19)
Relation IdRELA000000258690
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers